UMNO Dan PAS Yang Mengamalkan Agama Demokrasi Adalah Kafir, Zalim Dan Fasik???


OnDaStreet mendapat komen berikut di artikel “DAP Is The Main Player…Not PAS or PKR“. Satu komen yang agak ekstrim memandangkan hamba Allah ini menulis “UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR, ZALIM DAN FASIK” dengan sebabnya yang tersendiri.

OnDaStreet jadikannya satu artikel, kerana komennya agak panjang. Komen tersebut adalah seperti berikut:

SALAM,

AQIDAH DAN METOD
DALAM PERJUANGAN ISLAM

Oleh

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh,
PAHANG DARUL MAKMUR

1. APAKAH MASALAH-MASALAH UTAMA YANG SEDANG DIALAMI OLEH UMAT ISLAM DI MALAYSIA KITA SEKARANGI INI?

Umat Islam kita tidak menyedari bahawa kita sedang menghadapi tiga masalah yang utama :

1. Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

2. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dalam perjuangan Islam dan perbezaannya dengan Metod kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan yang syirik dan kufur;

3. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

Pada kita ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu. Itu sahaja! Seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah, kemudian ia melakukan solat, puasa, bayar zakat, naik haji dan nikah kahwin cara Islam, kita sudah menganggapkan dia sebagai seorang Islam yang sempurna beriman kepada Allah. Ini adalah MENTALITI JAHILIYAH dan KEROSAKAN AQIDAH yang berlaku dengan kadar yang amat lumrah dan berleluasa sekali di kalangan kita kini.

Kita tidak mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah serta Nafi dan Isbat di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kita tidak mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang kafir.

Kita tidak mengetahui bahawa Tauhid Rububiyah itu bererti Allah adalah Tuhan kita yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk memerintah ke atas kita dan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk kita. Kita tidak mengetahui bahawa Tauhid Uluhiyah itu bererti ketaatan kita ini adalah kepada undang-undang Allah. Kita tidak mengetahui bahawa Rububiyah Manusia ini bererti bahawa manusia adalah Tuhan kerana ia mempunyai kuasa dan hak untuk membuat undang-undang. Kita tidak mengetahui bahawa Uluhiyah Manusia bererti seseorang pemerintah itu adalah Tuhan kerana undang-undang yang dia buat itu adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

Kita tidak mengetahui bahawa ahli-ahli Parlimen dan DUN kita ini adalah Tuhan-tuhan kita, iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang syirik dan kafir kerana mereka membuat undang-undang serta mereka menguat kuasakannya ke atas kita. Kita tidak mengetahui bahawa mereka ini adalah Tuhan-tuhan kita yang kita sembah kerana kita mentaati segala undang-undang demokrasi ciptaan mereka ini yang dikuat kuasakan ke atas kita. Kita tidak mengetahu bahawa kita sebagai rakyat biasa ini adalah orang-orang yang kafir kerana kita menjadi para hamba kepada mereka serta kita menyembah mereka sebagai Tuhan-tuhan kita.

Perjuangan Islam melalui amalan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini adalah perjuangan yang melibatkan kita dengan gejala MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA dan MANUSIA MENJADI HAMBA KEPADA MANUSIA yang kedua-duanya ini adalah mengkufur ingkarkan Allah dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah! Kita menjadi kafir bukan kerana iktiqad, niat dan qasad di dalam hati kita, tetapi kerana amalan dan perbuatan kita yang mengamal dan mentaati agama demokrasi yang kafir serta kita menyetujui dan meredhainya. Seseorang yang mengamalkan agama yang kafir seperti agama demokrasi kita ini, dia adalah seorang yang kafir. Niat yang ikhlas kerana Allah tidak dapat menghalalkan amalan agama demokrasi yang kafir (Fatir 10).

Metod Islam dalam perjuangan Islam adalah Jihad, Perang dan Revolusi, bukan perjuangan melalui amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur.

Yahudi sedang memerintah ke atas kita di dalam negara kita sekarang ini melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai agama, polis, militeri dan NGO.

2. UMNO DAN PAS ADALAH PARTI-PARTI POLITIK YANG KAFIR KERANA MEREKA MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI

A. ALLAH ADALAH TUHAN BAGI MANUSIA :

1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

2. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia;

3. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan segala undang-undang-Nya ke atas manusia yang mewujudkan system pengabdian manusia kepada Allah;

4. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang disembah oleh manusia kerana manusia mentaati dan mematuhi segala undang-undang Allah.

B. KERAJAAN DEMOKRASI MALAYSIA KITA INI ADALAH KERAJAAN YANG SYIRIK DAN KUFUR KERANA :

1. Demokrasi menyerahkan kuasa untuk memerintah dan menerajui kerajaan kepada manusia dan mereka berkuasa untuk membuat undang-undang untuk manusia;

2. Demokrasi menyerahkan kuasa untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada manusia, iaitu manusia menjadi para hamba kepada manusia;

3. Demokrasi mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana undang-undang demokrasi ini ditaati dan dipatuhi manusia;

4. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

5. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang manusia;

6. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

7. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia apabila segala undang-undang demokrasi ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

8. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang manusia;

9. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia.

C. UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

1. Para pemimpin UMNO dan PAS yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau TAGHUT yang kafir, zalim dan fasik kerana :

a) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk memerintah ke atas manusia;

b) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk membuat undang-undang;

c) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk menguat kuasakan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia, yang bererti mereka telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

d) Mereka adalah orang-orang yang disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia kerana segala undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

2. Para pengikut UMNO dan PAS yang MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI, yang mentaati segala undang-undang demokrasi dan yang menyetujui dan meredhainya, adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik kerana :

a) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

b) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk membuat segala undang-undang untuk manusia;

c) Mereka menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

d) Mereka menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia;

e) Mereka beriman dengan agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi.

3. AMALAN DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH

Seluruh umat Islam yang mengamalkan agama demokrasi adalah orang-orang yang membatalkan syahadah mereka kerana :

1. Umat Islam mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur;

2. Umat Islam tidak mempercayai bahawa demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur;

3. Umat Islam tidak mempercayai bahawa mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur membatalkan syahadah;

4. Umat Islam tidak mempercayai bahawa menyetujui, meredhai dan mengingini kerajaan demokrasi dan undang-undang demokrasi adalah kekufuran;

5. Umat Islam tidak mempercayai bahawa menafi, menolak, meningkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi adalah kesempurnaan kepada Aqidah Islam mereka;

6. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

7. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang manusia;

8. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

9. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia apabila segala undang-undang demokrasi ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

10. Umat Islam adalah para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasaan undang-undang manusia;

11. Umat Islam adalah para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

12. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk memerintah ke atas manusia;

13. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk membuat undang-undang;

14. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk menguat kuasakan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia, yang bererti mereka telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

15. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia kerana segala undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

4. PERINTAH ALLAH KE ATAS KITA UNTUK DILAKUKAN TERHADAP AGAMA DEMOKRASI :

1. Mempercayai dan mengisytiharkan bahawa demokrasi adalah satu agama, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur;

2. Tidak mengamalkan agama demokrasi;

3. Memisah dan menjauhkan diri kita daripada agama demokrasi;

4. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi;

5. Memusuhi dan membenci terhadap agama demokrasi;

6. Tidak berkompromi sedikitpun dengan agama demokrasi;

7. Berkonfrantasi secara terbuka dengan agama demokrasi;

8. Setelah mempunyai kekuatan nanti Islam memerintahkan agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhdapa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini.

Sikap dan perintah Allah ke atas kita agar kita mengamal dan melakukan segala sikap dan tindakan terhadap agama demokrasi seperti di atas ini adalah sikap dan tindakan yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk sempurna beriman dan berada di dalam agama Allah. Umat Islam kita yang tidak mentaati dan mematuhi segala sikap dan tindakan yang diperintahkan Allah ke atas kita seperti di atas ini, mereka itu adalah orang-orang yang mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

5. MENGHINDARI DARIPADA MENJADI KAFIR

Umat Islam yang berada di bawah sistem pemerintahan demokrasi atau mana-mana sistem pemerintahan manusia yang tidak menjalankan undang-undang Allah, akan dapat menghindari diri mereka daripada kesyirikan dan kekufuran dengan cara mereka mengamalkan sikap dan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut :

1. Beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan konsep-konsep Nafi dan Isbat serta berpegang teguh kepadanya adalah dengan menyedari, mengakui dan meyakini mengenai :

i. Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi;

ii. Kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas diri kita kerana kita mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak Aqidahnya, dan kerana kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur;

iii. Kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas kita kerana kita bersetuju dan meredhai sistem politik demokrasi berserta segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

iv. Kesyirikan dan kekufuran kerana kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita, khususnya kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi ;

2. Beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan konsep-konsep Nafi dan Isbat serta berpegang teguh kepadanya adalah dengan mengamal dan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut :

i. Mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi serta mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas diri kita kerana kita mengamalkannya;

ii. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi serta kita memisah dan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi yang mengeluarkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran dan untuk kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

iii. Menolak dan menentang kerajaan demokrasi serta untuk memusuhi dan membencinya;

iv. Tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi agar kita tidak terlibat dengan gejala manusia menyembah manusia dan hanya menyembah Allah sahaja;

v. Mengamalkan sikap yang sama sekali tidak berkompromi terhadap kerajaan demokrasi serta untuk sentiasa berkonfrantasi dengannya;

vi. Membentukkan satu Pergerakan Islam yang akan menyebarkan segala pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, mengenai kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi, mengenai perintah Allah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

vii. Untuk mengancam, mengganggu dan menakut-nakutkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini agar mereka itu menjadi gerun gementar terhadap kita;

viii. Untuk memberontak dan meruntuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan manusia kepada pengabdian yang total kepada Allah sahaja;

ix. Untuk memberontak dan meruntuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi bagi menghapuskan sistem penindasan dan kezaliman ke atas seluruh umat manusia.

Orang-orang yang berada di bawah sesuatu kerajaan demokrasi yang mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan seperti yang tersebut di atas ini, mereka itu telah sempurna beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kekal di dalam agama Allah, manakala mereka yang tidak mengamalkannya, mereka itu telah mengalami KEROSAKAN AQIDAH mereka yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Mereka ini adalah lebih tepat dan sesuai untuk disifatkan sebagai para pengaku Muslim sahaja yang keimanan mereka sudah tidak diterima oleh Allah swt.

6. METOD PERJUANGAN ISLAM ADALAH DARIPADA ALLAH DAN RASUL-NYA

Firman Allah : Yusuf 108
“Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin .

Firman Allah: al-Ankabut 69
Dan mereka yang berjihad kepada Kami, sesungguhnya Kami akan pimpin mereka kepada jalan-jalan Kami.

Saiyyid Qutb (Milestones) :
“Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa METODnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga METOD untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai METOD bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa METOD ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui METOD ini sahaja.

Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. METODnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.”

Metod perjuangan Islam adalah daripada Allah dan Rasul-Nya yang KEKAL ABADI, yang bersifat TIDAK BOLEH DIUBAH, ianya adalah SESUAI UNTUK KESEMUA ZAMAN DAN KESEMUA SITUASI DAN KEADAAN. Metod perjuangan daripada Allah adalah sesuai untuk umat Islam pada zaman kita di Malaysia kita ini, sebaliknya metod perjuangan melalui amalan sistem politik demokrasi adalah metod yang syirik dan kufur. Dalam ayat (al-Fatir :10) di bawah ini Allah melarang kita dengan jelas dan terang, serta muktamad agar kita tidak mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur untuk dijadikan sebagai metod perjuangan kita.

Firman Allah : Fatir 10
Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

Allah menyifatkan orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi walaupun untuk tujuan dan matlamat yang suci dan murni kerana Allah, sebagai orang-orang yang merancang untuk melakukan KEJAHATAN yang akan diseksa di Akhirat nanti. Allah memerintahkan kita agar kita hanya berjuang melalui jalan dan metod daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja yang diredhai Allah dan tidak melalui sebarang jalan dan metod yang syirik dan kufur seperti amalan sistem politik demokrasi kita yang tidak diredhai Allah.

7. BERBEZA DAN BERKONTRADIKSI DENGAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW ADALAH KAFIR

Firman Allah : al-Imran 32
Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

Perjuangan UMNO dan PAS adalah berbeza dan berkontradiksi dengan total dengan perjuangan Rasulullah saw yang menjadikan seluruh mereka ini sebagai orang-orang kafir.

JALAN RASULULLAH SAW ADALAH JALAN AL- QURAN, SUNNAH DAN SIRAH YANG SEMPURNA :

1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

8. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

9. Memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

PERJUANGAN UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH BERKONTRADIKSI DENGAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW – INI ADALAH KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

1. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

2. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

3. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

4. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;

5. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

7. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

9. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah;

11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat;

12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

UMNO dan PAS membuat undang-undang manusia, mereka menguat kuasakannya ke atas umat manusia, undang-undang itu pula ditaati dan dipatuhi manusia – kesemuanya ini bererti berbeza dan berkontradiksi dengan Metod Rasulullah saw yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah .

Firman Allah : al-Imran 32
Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

Orang-orang yang berpaling di dalam ayat di atas ini adalah dimaksudkan kepada mereka yang tidak mentaati dan mematuhi Allah dan Rasul-Nya, yang menentang dan hidup secara berkontradiksi dengan sistem kehidupan daripada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir kerana Allah menyebut bahawa Dia tidak mengasihi orang-orang kafir, iaitu mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang kafir kerana mereka tidak mentaati dan mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Justeru perjuangan umat Islam di Malaysia kita kini yang mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur adalah orang-orang kafir kerana metod perjuangan mereka ini adalah metod yang bertentangan dan berkontradiksi dengan metod Rasulullah saw.

8. TIDAK ADA IJTIHAD DAN MASALAHAH YANG MEMBOLEHKAN KITA UNTUK MENGAMALKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI

Persoalan dalam amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini ialah persoalan AQIDAH, iaitu amalan agama demokrasi bererti kita membuat pilihan di antara TAUHID dengan SYIRIK, di antara ISLAM dengan KAFIR, di antara Allah dengan Taghut, bukan membuat pilihan di antara yang kurang mudharat dengan yang lebih mudharat, dan di antara yang kurang buruk dengan yang lebih buruk.

Tidak ada ijtihad dan maslahah dalam memilih untuk mengamalkan agama demokrasi kerana itu bererti memilih KAFIR dengan meninggalkan ISLAM, memilih SYIRIK dengan meninggalkan TAUHID, memilih BATIL dengan meninggalkan HAK, memilih TAGHUT dengan meninggalkan ALLAH. Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini, di antaranya adalah diasaskan kepada hujjah-hujjah berikut :

1. Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara Kufur dengan Iman, di antara Tauhid dengan Syirik ;

2. Tidak ada DHARURAH dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;

3. Falsafah “MATLAMAT MENGHALALKAN CARA” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;

4. Tidak wujud “RUANG-RUANG YANG LUAS” dalam Aqidah dan Pemikiran Islam yang memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi, di samping itu “ruang-ruang” dalam sistem politik demokrasi kita ini adalah ruang-ruang yang sedang berada di bawah kuat kuasaan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang apabila ianya diamalkan akan tetap dan pasti memasukkan para pengamalnya itu ke dalam kesyirikan dan kekufuran;

5. Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja – peristiwa ini berperanan sebagai hujjah yang konkerit dalam menolak segala hujjah yang memboleh dan menghalalkan amalan sistem politik demokrasi seperti ‘dharurah’, ‘matlamat menghalalkan cara’, dan ‘ruang-ruang luas dalam Aqidah dan Pemikiran Islam’;

6. Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;

7. Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara SENGAJA dan TERANCANG adalah dilarang oleh Allah swt;

Segala hujjah seperti yang dipaparkan di atas ini menolak konsep IJTIHAD dan MASLAHAH, dan juga menolak konsep ‘MATLAMAT MENGHALAKAN CARA’ daripada pemikiran kufur Barat yang dikemukakan oleh Machiavelli yang sama sekali berkontradiksi dengan hukum al-Quran.

Firman Allah : Fatir 10
Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

Ini adalah ayat al-Quran yang jelas, terang dan muktamad yang melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk dijadikan sebagai metod perjuangan kita.

9. METOD PERJUANGAN ISLAM ADALAH JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

Firman Allah: al-Baqarah 193
Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

Firman Allah : al-Hajj 40
Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

Ayat-ayat al-Quran di atas ini menjelaskan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam adalah diperintahkan Allah ke atas kita yang bertujuan untuk :

1. Menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan beroperasi di bawah kekuasaan sesebuah kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi kita ini yang sekali gus ianya (peperangan itu) bererti menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, kejahatan, ancaman, dan kerosakan yang sedang wujud dan berleluasa di bawah kekuasaannya;

2. Mewujudkan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA ALLAH di bawah kekuasaan sesebuah kerajaan Allah yang akan mewujudkan keadilan, kebebasan dan keamanan di kalangan manusia mengikut neraca-neraca Allah;

3. Menghapuskan sistem MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA dan mewujudkan system manusia menyembah Allah sahaja.

4. Menghapuskan PENINDASAN dan KEZALIMAN sekali gus untuk menegakkan keadilan dan kebebasan;

5. Menghapuskan KEBATILAN untuk menengakkan kebenaran;

6. Menegakkan KETUANAN ISLAM supaya agama Islam wujud sebagai agama yang paling berkuasa dan agung di atas muka bumi ini;

Dalam mencapai seluruh Misi Islam Yang Maha Agung seperti di atas ini, Islam BERHAK untuk melancarkan Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF ke atas sesuatu Negara Bangsa atau Kerajaan Demokrasi, atau ke atas mana-mana Kerajaan Manusia sekalipun tanpa terlebih dahulu ianya diserang, diperangi, dizalimi dan diancam oleh mana-mana negara atau kerajaan-kerajaan tersebut. Ini adalah doktrin FUNDAMENTALISME dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

10 . ERTI MENTALITI ISLAM :

1. Islam bererti berpegang teguh kepada dua kalimah syahadah yang diikuti dengan amalan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat kepada Allah dan pelaksanaan peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa;

2. Peraturan dan undang-undang adalah agama – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang manusia adalah agama manusia;

3. Allah itu adalah Tuhan kerana Dia adalah Pencipta, Pemelihara dan Pentadbir langit dan bumi dan segala apa yang berada di antara keduanya, dan Dia mencampuri dengan aktif dalam hal ehwal politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang di dalam sesuatu negara di bumi;

4. Demokrasi itu adalah agama, iaitu agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dan kerana ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Laailaahillallah;

5. Politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang adalah isu-isu yang berhubung kait secara langsung dengan TUHAN dan AGAMA – Allah adalah Tuhan dalam politik Allah, manakala manusia adalah Tuhan-tuhan dalam politik demokrasi;

6. Para pemimpin yang berkuasa dan memerintah di dalam sesebuah kerajaan demokrasi adalah Tuhan-tuhan manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

7. Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang negara demokrasi bererti para pemerintah itu adalah Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia;

8. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi bererti mereka itu melantik para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

9. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi bererti mereka itu bersetuju dan menyokong Tuhan-tuhan manusia;

10. Rakyat yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh para pemerintah bererti mereka itu menyembah para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

11. Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah syarat keimanan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , tanpanya bererti kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang iotu daripada agama Allah;

12. Perjuangan umat Islam di bumi ini adalah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi ini untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Islam kerana kerajaan demokrasi ini sememangnya adalah sebuah kerajaan yang syirik dan kufur;

13. Perjuangan Islam melalui proses politik demokrasi ini adalah metod perjuangan yang berkontradiksi dengan metod al-Quran, Sunnah dan Sirah;

14. Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah Jihad Islam yang diperintahkan oleh Allah ke atas kita;

15. Perang dalam Islam sememangnya dibenarkan tanpa terlebih dahulu kita ini diancam, dicerobohi, dicabuli, dizalimi dan diperangi dengan syarat ianya adalah dilancarkan di atas dasar untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;

16. Jihad yang paling utama sekali ialah Perang dan Revolusi untuk meruntuhkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia untuk kemudiannya digantikan dengan sistem pengabdian manusia kepada Allah sahaja;

17. Perpaduan dan harmoni di antara berbagai-bagai kaum dan agama tidak dibenarkan dalam Islam melainkan kepada orang-orang kafir yang taat dan patuh kepada kerajaan Islam serta kepada peraturan dan undang-undang Islam;

18. Allah memerintahkan kita untuk berjihad dan berperang untuk mewujud ‘Ketuanan Islam’ ke atas orang-orang kafir;

19. Melantik pemimpin-pemimpin daripada golongan bukan Islam sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam walaupun mereka itu taat dan patuh kepada Perlembagaan Negara, peraturan dan undang-undang negara serta mereka mengiktiraf agama Islam sebagai agama resmi Negara.

11. ERTI MENTALITI JAHILIYAH IALAH :

1. Islam bererti berpegang teguh kepada dua kalimah syahadah yang diikuti dengan amalan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat kepada Allah sedangkan peraturan dan undang-undang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabngsa bukanlah agama;

2. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu, dan ianya tidak mempunyai sebarang hubung kait dengan politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang;

3. Allah itu adalah Tuhan kerana Dia adalah Pencipta, Pemelihara dan Pentadbir langit dan bumi dan segala apa yang berada di antara keduanya, tetapi Dia tidak mencampuri dalam hal ehwal politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang di dalam sesuatu negara di bumi;

4. Demokrasi itu bukanlah agama, ianya adalah satu sistem politik yang bertujuan untuk memilih para pemimpin, membuat peraturan dan undang-undang negara, dan untuk memerintah dan mentadbir Negara;

5. Politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang adalah isu-isu yang tidak ada kena mengena dengan Tuhan dan Agama;

6. Para pemimpin yang berkuasa dan memerintah di dalam sesebuah kerajaan demokrasi bukanlah Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

7. Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang negara demokrasi tidak bererti para pemerintah itu adalah Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia;

8. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi tidak bererti mereka itu melantik para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

9. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi tidak bererti mereka itu bersetuju dan menyokong kesyirikan dan kekufuran;

10. Rakyat yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh para pemerintah tidak bererti mereka itu menyembah para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

11. Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi bukanlah syarat keimanan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan ianya bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah ke atas kita;

12. Perjuangan umat Islam di bumi ini bukanlah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi ini untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Islam kerana kerajaan demokrasi ini sememangnya adalah sebuah kerajaan Islam atau yang serasi dengan Islam;

13. Perjuangan Islam melalui proses politik demokrasi ini adalah metod perjuangan yang selaras dan bersesuaian dengan metod al-Quran, Sunnah dan Sirah;

14. Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah satu bentuk “extremism” yang dilarang dalam Islam;

15. Perang dalam Islam hanya dibenarkan setelah kita ini terlebih dahulu diancam, dicerobohi, dicabuli, dizalimi dan diperangi;

16. Jihad tidak hanya terhad kepada Perang dan Revolusi, ianya mempunyai pengertian yang lebih luas yang mencakupi berbagai-bagai bidang kehidupan termasuklah perjuangan untuk memajukan negara, meningkatkan teknologi, menimba ilmu dan mencari kekayaan di bumi;

17. Perpaduan dan harmoni di antara berbagai-bagai kaum dan agama adalah digalakkan dalam Islam;

18. Konsep ‘Ketuanan Islam’ adalah sesuatu yang tidak wujud dalam pemikiran umat Islam dan justeru mereka tidak pernah dan tidak akan berjuang ke arah merealisasikan matlamat itu;

19. Melantik pemimpin-pemimpin daripada golongan bukan Islam adalah dibenarkan dalam Islam asalkan mereka itu taat dan patuh kepada Perlembagaan Negara, peraturan dan undang-undang negara serta mereka mengiktiraf agama Islam sebagai agama resmi Negara.

12. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI KE ATAS NEGARA MALAYSIA UNTUK MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA

Firman Allah : al-Hajj 40
Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

Firman Allah :al-Baqarah 251
Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap mana-mana kerajaan manusia yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi MALAYSIA kita ini atau mana-mana kerajaan manusia sekalipun yang memerintah manusia dengan undang-undang manusia dan yang tidak memerintah manusia dengan undang-undang Allah.

Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia di bawah sesuatu kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, itulah ertinya kewujudan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA yang syirik dan kufur. Manusia atau rakyat yang diperintah adalah para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para Tuhan yang mengabdian manusia kepada kuasa mereka di bawah sesuatu kerajaan manusia. Pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah satu penafian, penolakan,pemgimgkaran dan penentangan terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang merosakkan Aqidah Islam.

Allah memerintahkan kita agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan manusia yang mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti kita ini akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Ayat-ayat di atas ini adalah perintah Allah kepada kita yang terdiri daripada seluruh orang-orang yang beriman ini supaya kita menyerang dan berperang tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, dicerobohi dan diperangi oleh musuh-musuh kita di atas prinsip untuk MEMPERTAHANKAN kebebasan manusia daripada dizalimi dan dibelenggu oleh sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Allah memerintahkan segolongan orang-orang yang beriman supaya menyerang, memerangi dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana ianya adalah kerajaan manausia yang kafir, zalim dan fasik yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia agar kita dapat menghapuskan kehancuran dan kerosakan yang besar yang sedang wujud dan berlaku di kalangan umat manusia di bumi Malaysia kita ini.

13. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI TERHADAP KERAJAAN DEMOKRASI MALAYSIA UNTUK MENGHAPUSKAN PENINDASAN

Firman Allah: al-Baqarah 193
Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

Firman Allah: al-Anfal 39
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

Ayat-ayat ini (2:193; 8:39) adalah ayat yang berbentuk UMUM dan MUKTAMAD. Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita, iaitu ke atas seluruh umat Islam, dan bukanlah yang hanya terhad kepada kerajaan dan pemerintahan Islam sahaja, malah ke atas sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan Kitab-Nya untuk memerangi, meruntuh dan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana, mengikut kriteria Islam, ianya adalah kerajaan yang melakukan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan ke atas manusia dan kemanusiaan di bumi. Setelah orang-orang ramai memberontak dan berperang yang meruntuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur itu, barulah wujudnya gejala “jadilah agama untuk Allah”, iaitu jadilah agama Allah ini sebagai agama yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas manusia yang menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan itu.

Jihad dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita agar agama Allah itu menjadi agama yang berkuasa dan memerintah seperti mana yang disebut dalam ayat ini “jadilah agama untuk Allah“. Perang dalam ayat ini adalah perang yang berbentuk OFENSIF, iaitu menyerang sebelum diperangi. Perang dan Revolusi ini adalah Jihad ke jalan Allah dan ianya adalah Metod Perjuangan daripada Allah yang membolehkan kita untuk meruntuh dan menghancurkan kerajaan manusia yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah yang adil dan bebas.

“Fitnah” dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam. Bagi umat Islam yang sedang berada di bawah naungan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, Jihad dikehendaki untuk dijadikan sistem kehidupan hari-hari dan terus berkesinambungan sehingga hancurnya kufur (demokrasi) dan tertegaknya Islam. Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah.

14. METOD PERJUANGAN ISLAM :

1. Metod Islam adalah terdiri daripada tiga peringkat perjuangan :

a. PROSES REVOLUSI (kebangkitan yang militen, radikal dan revolusyeneri);

b. PERANG dan REVOLUSI;

c. PASCA REVOLUSI;

2. Proses Revolusi adalah terdiri daripada 4 konsep yang utama :

a. DEKLARASI

b. PENENTANGAN TOTAL

c. TANPA KOMPROMI

d. KONFRANTASI TERBUKA

3. PROSES REVOLUSI DAN PERANG :

a. Jihad Awal (Proses Revolusi) yang terdiri daripada sikap dan tindakan-tindakan yang berikut:-

• Pembentukan Pergerakan Islam
• Deklarasi
• Penolakan total
• Tanpa kompromi
• Konfrantasi terbuka

b. Jihad Qital (Revolusi) – melancarkan perang sama ada perang gerila atau peperangan terbuka.

4. PERANAN PERGERAKAN ISLAM

Fasa Pertama :

a. Mengembang dan membentukkan Pergerakan Islam ke seluruh tanah air;

b. Menyebarkan Aqidah dan Pemikiran Islam serta Metod Islam di kalangan massa umat Islam;

c. Mencabar, mengganggu dan mengancam kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ;

d. Menggerak dan mengaktifkan massa umat Islam ke arah Kebangkitan, Jihad, Perang dan Revolusi.

Fasa Kedua :

a. Mengoperasikan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi;

b. Mempastikan semangat perjuangan terus berkobar dan membara;

c. Menghancurkan kufur dan kekuasaan kufur;

d. Menegakkan kerajaan Islam.

Fasa Ketiga :

a. Memerangi dan membenteras saki-baki musuh-musuh Islam dan segala penentangan terhadap revolusi dan oleh itu mengukuh dan menstabilkan kerajaan Islam yang baru lahir itu;

b. Sekiranya Negara Islam itu mengalami kehancuran dan keruntuhan, Pergerakan Islam akan berjuang untuk membangunkannya kembali.

15. METOD PERJUANGAN ISLAM – PROSES REVOLUSI :

1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

5. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL, TANPA KOMPROMI dan KONFRANTASI TERBUKA terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

8. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan;

10. Pergerakan Islam sentiasa bertindak pro-aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

11. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

12. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka – ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

13. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

14. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

15. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

16. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk ‘AGAMA menentang AGAMA’, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

17. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

18. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

19. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

20. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

Sekian, Terima Kasih.

WAN SOLEHAH AL – HALBANI

Nilaikan. Kali ini, bukan hanya UMNO, tetapi PAS juga dianggap kafir, zalim dan fasik. Ini pastinya sesuatu yang tidak boleh diterima, dan terutamanya PAS dan penyokongnya. UMNO? Sudah sekian lama dikatakan begitu, walaupun kegiatan untuk agama Islam terus subur di Malaysia ini.

Memandangkan dinyatakan artikel ini oleh seseorang daripada Temerloh, Pahang, nyata dia bukan orang DS Najib, bukan orang Dato saifuddin dan nyata bukan juga orang Tuan Guru Haji Hadi mahupun Tuan Guru Nik Aziz kerana PAS pun dinyatakan sebagai kafir, zalim dan fasik.

Apa kata anda?

Soalanku untuk mu wahai KerusiJati: Bagaimanakah Rasulullah dan para khalifah mentadbir negara Islam dahulu? Apakah tiada undang-undangnya tiada yang digubal oleh manusia? Apakah khalifah-khalifah itu bukan “manusia”? Apakah kita menyembah pemimpin (tidak kira siapa) sebagaimana kita menyembah Allah?

Advertisements

23 thoughts on “UMNO Dan PAS Yang Mengamalkan Agama Demokrasi Adalah Kafir, Zalim Dan Fasik???

 1. Astaghfirullahalazim. So many fallacies in the argument. So many errors. So many presumptions. What kind of lunatic would think like this?

  Apparently, a lunatic that thinks Afghan and Pakistan is the most Islamic country in the world.

 2. Salam

  Firman Allah : Al-Imran 32
  Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

  1. Mungkin penulis kurang faham apa itu Agama, Addin ( Cara Hidup)?

  2. Demokrasi itu bukan satu Agama tetapi hanya satu cara (method) memilih pemimpin.

  Walau bagaimanapun sekiranya pemerintah (tak kira siapa) yg di pilih mengubal undang bertentangan dgn Al Quran dan Sunnah atau pun Ulama dan orang alim yg membiarkan undang undang yg bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Nabi barulah di kira kafir.

  “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” ( QS At Taubah [9]:31 )

  3.Mungkin penulis mengambil contoh Syadina Omar berperang ke Parsi dan menjadikan contoh cara cara ( method) tanpa memahami dan mendalami Sejarah.

  Inilah akibatnya Pendidikan Negara yang gagal, gagal melahirkan insan soleh lagi musleh akhirnya melahirkan mereka mereka yang menjadi fitnah kepada Islam.

  Semuga filim ini dapat membantu
  http://www.topdocumentaryfilms.com/when-moors-ruled-europe

  Wassalam

  1. Hmm… begitu mudah ya meletakkan salah kepada pihak kerajaan?

   Cuba kita rujuk kembali komen saudara suatu ketika dahulu

   Saudara pernah menulis:

   Ya, Pak atau Mak Menteri bertanggung jawab kepada dasar negara dan apa terjadi kepada rakyat sama seperti saudara bertanggung jawab memelihara keluarga dan anak anak dari azab api neraka. We are responsible and accountable!!!

   We are responsible and accountable.. We? Kita… bermakna saya dan saduara juga turut sama bertanggungjawab.. oleh itu, apakah betul tindakan saudara meletakkan kesalahan kepada kerajaan semata?

 3. Salam,

  Terima kasih saya ucapkan kpd ondastreet kerana mengambil tulisan saya sebagai artikel yang khas untuk perbincangan bersama. Terima kasih juga kdp soalan-soalan anda yang releven kpd perbincangan kita di sini.

  1. Undang-undang Islam adalah dpd Allah dan Rasul-Nya dan tidak dpd pemikiran manusia.

  2. Tugas untuk membuat undang-undang Islam oleh pakar-pakar undang-undang adalah tergolong ke dalam bidang ijtihad.

  3. Undang-undang yang dihasilkan oleh pakar-pakar undang-undang melalui ijtihad yang bersesuaian dan selaras dgn al-Quran dan Hadis adalah undang-undang Islam.

  4. Undang-undang yang tidak dirujukkan kpd al-Quran dan Hadis, bukanlah undang-undang Islam – ianya adalah undang-undang yang kafir. Undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh Parlimen dan Dun kita adalah ciptaan manusia yang tidak durujukkan kpd Allah dan Rasul-Nya – undang-undang Parlimen dan Dun kita ini adalah kafir.

  5. Ketaatan kpd undang-undang manusia yang tidak dirujukkan kpd al-Quran dan Hadis, bererti manusia menyembah manusia yang mengeluarkan seseorang itu dpd agama Allah (Taubah 31) dan (Hadis Termizi dpd A’di bin Hatim).

  6. Ketaatan kpd undang-undang Allah bererti menyembah Allah dan tetap kekal di dalam agama Allah.

  7. Khalifah Islam dan pakar-pakar undang-undang Islam ini adalah manusia juga, bukan Rasul dan tentunya bukanlah Tuhan. Tetapi mereka menggubal undang-undang Islam melalui ijtihad dgn merujukkan kpd sumber al-Quran dan Hadis. Undang-undang yang dibuat seperti ini adalah undang-undang Allah dan bukan undang-undang manusia walaupun ianya dibuat oleh manusia.

  8. Kita hendaklah menyedari dan mengakui bahawa setiap undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang membuat undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang mentaati undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang menghukum dgn undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang bersetuju kpd undang-undang manusia adalah kafir. Mereka yang tidak menolak dan mengingkari undang-undang manusia adalah kafir.

  9. Tidak wujud walaupun sedikit undang-undang manusia yang dibuat oleh manusia pada zaman Rasulullah saw dan para Khulafa’ ar-Rasyidin.

  10. Gejala manusia menyembah manusia di Malaysia kita kini adalah sesuatu yang berlaku dgn lumrah dan amat berleluasa sekali kerana seluruh manusia termasuklah umat Islam kita adalah terdiri dpd orang-orang yang mentaati dan mematuhi undang-undang manusia, iaitu undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh Parlimen dan Dun yang sememangnya tidak durujukkan kpd Allah dan Rasul-Nya. Undang-undang Parlimen dan Dun seperti ini adalah undang-undang kafir. Ketaatan dan kepatuhan manusia kpd undang-undang yang kafir ini bererti manusia menyembah manusia yang mengeluarkan mereka (para penyembah ) dpd agama Allah.

  11. Sehubungan dgn ini umat Islam di Malaysia kita ini menjadi kafir atau para pengaku Muslim setidak-tidaknya kerana beberapa faktor di antaranya :

  a) Mereka menyembah manusia dan tidak menyembah Allah.
  b) Mereka menjadi hamba kpd manusia dan tidak menjadi hamba kpd Allah.
  c) Mereka melantik para pemimpin (ahli-ahli Parlimen dan Dun) sebagai Tuhan-tuhan Manusia.

  12. Perkara-perkara 43, 44 dan 161 yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia menjadikan undang-undang kita sebagai undang-undang kafir dan negara kita sebagai negara yang kafir kerana :

  a) Di bawah perkara 44, undang-undang Parlimen adalah kafir kerana ianya adalah ciptaan manusia yang tidak durujukkan kpd Allah dan Rasul-Nya;

  b) Di bawah perkara 43, undang-undang Parlimen yang kafir adalah dikuat kuasakan ke atas seluruh umat manusia oleh kerajaan kita yang bererti manusia menjadi hamba kpd manusia dan manusia tidak menjadi hamba kpd Allah;

  c) Di bawah perkara 161, undang-undang Parlimen yang kafir inilah yang berkuasa untuk menentu dan menghukumkan manakah yang benar dan manakah pula yang salah mengikut neraca-neraca pertimbangan manusia – faktor ini menjadikan negara Malaysia kita ini sebagai negara yang kafir.

  13. Undang-undang yang dimaksudkan sebagai Islam yang ditadbirkan di bawah mahkamah syariah oleh Perlembagaan kita adalah undang-undang yang dibuat di bawah jadual 9, senarai ke 2 di dalam Perelembagaan kita yang meliputi hal-hal nikah kahwin dan kekeluargaan, khalwat dan perhubugan kelamin yang haram, urusan masjid, solat dan kutipan zakat fitrah sahaja. Namun, denda dan hukumannya tidak mengikut hukum Allah, oileh yang demikian undang-undang ini tidak wajar untuk dianggapkan sebagai Islam. Undang-undang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa tidak termasuk ke dalam senarai undang-undang Islam yang termaktub di bawah jadual 9 senarai ke 2 ini di dalam Perlembagaan Malaysia.

 4. SALAM KPD SDR/SDRI ARAH,

  DEMOKRASI ADALAH AGAMA

  OLEH

  Wan Solehah al-Halbani

  Temerloh, Pahang DM

  Agama adalah peraturan dan undang-undang, agama Allah adalah peraturan dan undang-undang daripada Allah. Pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang Allah serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan daripada Allah. Perjuangan kita dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah perjuangan untuk mewujud sistem kehidupan daripada Allah yang wujud dan berkuat kuasa di dalamnya segala peraturan dan undang-undang Allah. Kewujudan peraturan dan undang-undang Allah adalah kewujudan agama Allah, dan apabila manusia mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah ini, itulah ertinya kewujudan masyarakat Islam yang wujud di dalam sistem kehidupan daripada Allah. Peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah yang menjadi teras kepada kewujudan dan perjalanan sistem kehidupan daripada Allah. Inilah sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan inilah ertinya ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Sebaliknya peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia adalah agama demokrasi, dan pelaksanaan serta penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan demokrasi, iaitu sistem kehidupan Jahiliyah daripada manusia. Di dalam negara Malaysia kita ini tidak wujud masyarakat Islam dan sistem kehidupan daripada Allah, tetapi yang wujud dan beroperasi di dalam masyarakat umat Islam kita di sini adalah masyarakat Jahiliyah dan sistem kehidupan Jahiliyah kerana yang berkuat kuasa dan beroperasi di dalamnya adalah peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah.

  Firman Allah: an-Nisa 60
  Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

  Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47
  Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang kafir….zalim……fasik.

  Firman Allah : al-Maidah 50
  Apakah mereka mahukan hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi mengatur peraturan bagi orang-orang yang yakin?

  Firman Allah: al-Maidah 48
  Bagi tiap umat kami telah mengadakan satu syariat dan jalan.

  Firma Allah : al-Jaathiyah 18
  Kemudian Kami telah jadikan engkau di atas satu syariat daripada perintah Allah . Oleh itu ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui .

  Firman Allah: al-A’raf 54
  Kepunyaan Allahlah segala kejadian dan kepunyaan Allah segala pemerintahan. Maha Tinggi Allah Pentadbir sekian alam.

  Firman Allah :asy-Syura 21
  Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

  Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini memaparkan kepada kita bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu adalah AGAMA. Sesebuah kerajaan yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik, manakala sesebuah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah ianya adalah kerajaan Islam.

  Kerajaan Islam itu adalah Islam kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah Islam yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, manakala kerajaan yang kafir itu adalah kafir kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah kafir yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah. Beriman dan berpegang teguh kepada syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah bererti mengimani, menganuti dan mengamalkan segala peraturan dan undang-undang Allah dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia.

  Kriteria yang menentukan status Islam atau kafirnya sesebuah kerajaan itu adalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG. Kerajaan Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur kerana peraturan dan undang-undangnya yang wujud dan berkuat kuasa ke atas kita sekarang ini adalah peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur. Buat ketika ini tidak wujud satu kerajaan pun di dunia kita ini yang sedang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang bererti bahawa tidak wujud satu kerajaan pun yang Islam di dunia kita ini. Seluruh kerajaan umat Islam kita di dunia kita kini, termasuklah kerajaan-kerajaan Arab Saudi dan Malaysia, adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur.

  Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47, 50
  Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu ialah orang-orang kafir … zalim… fasik. Apakah hukuman Jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin!

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :
  Allah swt telah menegaskan bahawa masalah pelaksanaan syariat Allah adalah masalah keimanan atau kekufuran, Islam atau Jahiliyah, undang-undang atau hawa nafsu. Tidak ada jalan tengah, tidak ada gencatan senjata dan tidak ada perdamaian dalam masalah ini. Oleh itu orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang menghukum dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan Allah tanpa memotong sehuruf pun daripadanya dan tanpa menukarkannya sedikitpun. Sementara orang-orang yang kafir, zalim dan fasik adalah orang-orang yang tidak menghukum dengan peraturan-peraturan yang tidak diturunkan Allah. Pemerintah-pemerintah itu menjalankan syariat Allah dengan sempurna, maka mereka berada dalam lingkungan iman atau mereka mengamalkan peraturan dan undang-undang yang lain yang tidak diredhai Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Orang ramai pula sama ada mereka menerima – daripada pemerintah-pemerintah dan hakim-hakim – hukum Allah dan pengadilan-Nya di dalam urusan kehidupan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Jika tidak, maka mereka bukanlah daripada orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan tengah di antara jalan beriman dengan jalan yang tidak beriman. Di sini tidak diterima sebarang alasan keuzuran dan tidak diterima alasan kerana kepentingan, kerana Allah Tuhan yang memelihara manusia mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mereka dan Allah telah mengatur undang-undang dan peraturan-Nya untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia yang sebenar. Tidak ada sistem kehakiman yang lebih baik daripada sistem kehakiman dan syariat Allah. Dan tiada siapa daripada hamba-Nya boleh berkata : “saya menolak syariat Allah atau saya lebih arif dengan kepentingan-kepentingan manusia berbanding dengan Allah” dan andainya ia melafazkan perkataan ini dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, maka dia adalah terkeluar daripada lingkungan iman.

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang manusia adalah agama manusia yang syirik dan kufur. Para pemimpin kita yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik, manakala rakyat kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini adalah juga orang-orang kafir. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia, manakala kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah sebaliknya ia menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ianya adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Umat Islam kita yang menyetujui dan meredhai kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan manusia yang lain di dunia, mereka itu adalah orang-orang kafir. Sebaliknya umat Islam kita yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mereka itu adalah orang-orang Islam.

  Sebahagian yang terbesar daripada umat Islam kita kini adalah orang-orang yang masih tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang ini adalah agama, kita tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah dan kita juga tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur di sisi Allah swt, kita masih tidak yakin bahawa sikap kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini adalah kesyirikan dan kekufuran – kesemua jenis dan bentuk KETIDAK YAKINAN kita seperti ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah, sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya. Kita bukanlah lagi orang-orang Islam di sisi pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tetapi kita ini adalah para PENGAKU MUSLIMIN kerana kita tidak lagi berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kerana keimanan kita kepada Allah sudah tidak lagi diterima oleh Allah!

  ISLAM adalah AGAMA ALLAH kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri yang datang daripada Allah swt :

  1. AQIDAH ISLAM adalah daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah ALLAH :

  i. Rububiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia itu adalah Allah kerana hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA -NYA;

  ii. Uluhiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia hanyalah Allah sahaja kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah itu DITAATI dan DIPATUHI oleh seluruh manusia yang diperintah yang bererti manusia menyembah Allah;

  2. SYARIAT ISLAM adalah terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang diasaskan kepada al-Quran dan Hadis;

  3. AKHLAK ISLAM adalah daripada Allah dan ajaran Rasulullah saw serta segala contoh dan tauladan Baginda.

  Islam adalah agama Allah kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK daripada Allah, iaitu AGAMA ALLAH yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya demokrasi adalah satu agama yang lain, yang berbeza dan berkontradiksi dengan Islam kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang selain daripada Allah dan yang menafi dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

  DEMOKRASI adalah AGAMA kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri, iaitu ianya adalah AGAMA MANUSIA yang syirik dan kufur yang datang daripada manusia :

  1. AQIDAH DEMOKRASI adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah MANUSIA :

  i. Rububiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana mereka mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan mereka mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA;

  ii. Uluhiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh para pemerintah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh golongan manusia yang diperintah;

  2. SYARIAT DEMOKRASI yang terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen (fasal 44 Perlembagaan Negara) adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

  3. AKHLAK DEMOKRASI yang wujud dan berkembang di bawah kekuasaan dan undang-undang manusia adalah mengikut neraca-neraca dan nilai-nilai manusia yang dikuatkuasakan oleh peraturan dan undang-undang manusia.

  Perbandingan di antara agama Islam dengan agama demokrasi yang dipaparkan di sini adalah bertujuan untuk menghurai dan menjelaskan bahawa DEMOKRASI kita ini bukanlah setakat satu sistem politik yang bertujuan untuk memerintahkan negara sahaja, malah ianya adalah AGAMA, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur. Kriteria yang menentukan bahawa demokrasi ini adalah satu agama ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat oleh manusia. Peraturan dan undang-undang itu adalah agama, peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur daripada manusia.

  Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah AGAMA DEMOKRASI yang syirik dan kufur kerana wujud dan beroperasi di dalamnya segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, manakala peraturan dan undang-undang Allah hanyalah terhad kepada bidang-bidang nikah kahwin, keluarga dan pentadbiran pesaka sahaja.

  Perbanding di antara Islam dengan demokrasi seperti di bawah ini menunjukkan kepada kita dengan jelas dan terang bahawa demokrasi ini adalah agama, iaitu agama yang lain, yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan agama Allah.

  Demokrasi adalah agama, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama terdiri daripada undang-undang yang berbeza dan berkontradiksi secara total dengan agama Allah. Tiada titik pertemuan sedikitpun di antara keduanya. Begitu jugalah kerajaan demokrasi kita ini adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah kerajaan yang berbeza dan berkontradiksi secara total dengan kerajaan Allah dan dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. .

  Demokrasi adalah agama, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama terdiri daripada undang-undang yang berbeza dan berkontradiksi secara total dengan agama Allah. Tiada titik pertemuan sedikitpun di antara keduanya. Begitu jugalah kerajaan demokrasi kita ini adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah kerajaan yang berbeza dan berkontradiksi secara total dengan kerajaan Allah dan dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. .

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 5. SALAM SDR/SDRI ARAH,

  METOD PERJUANGAN ISLAM

  OLEH

  Wan Solehah al-Halbani

  Temerloh, PAHANG DM

  Dalam merancang dan mengoperasikan kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri, umat Islam kita perlu diperkenalkan mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti mana Rasulullah saw menghadapi Jahiliyah kaum Quraisy Mekah pada kali yang pertama pada masa dahulu itu. Kita hendaklah menyeru umat Islam kita supaya kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya kita sekali lagi kembali untuk memasuki ke dalam agama Allah dan supaya meninggalkan amalan agama demokrasi dan agama Islam Modenis seperti mana yang sedang diimani, dianuti dan diamalkan kita kini. Perjuangan kita hendaklah bermula dengan dakwah dan penyebaran meluas akan Aqidah dan Pemikiran Islam serta Metod Islam yang akan mewujud dan menciptakan KESEDARAN di kalangan massa umat Islam kita, iaitu KESEDARAN bahawa kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur.

  Segala KESEDARAN ini akan membawa kita untuk mengamalkan SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN dalam bentuk :

  1. Menyedari, mengakui dan meyakini bahawa kita telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kerana :

  i. Kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita;
  ii. Kita mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dengan menguat kuasa dan mentaati segala peraturan dan undang-undang demokrasi;
  iii. Kita bersetuju dan meredhai sistem politik demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;
  iv. Kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita, khususnya kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi ;

  2. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi serta memisah dan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi bagi mengeluarkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran dan untuk kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
  3. Menolak dan menentang kerajaan demokrasi serta untuk memusuhi dan membencinya untuk membebaskan diri kita daripada mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaaan manusia dan untuk kembali mengabdikan diri kita kepada Allah sahaja;
  4. Tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi agar tidak lagi menyembah manusia dan untuk kembali menyembah Allah sahaja;
  5. Membentuk satu Pergerakan Islam yang bertaqwa untuk menyebarkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, menyebarkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan agama demokrasi, menyebarkan perintah Allah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi melalui Jihad, Perang dan Revolusi;
  6. Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan manusia kepada pengabdian kepada Allah sahaja;
  7. Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem ‘penindasan’ ke atas seluruh umat manusia, iaitu penindasan dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia, pemikiran dan fahaman ciptaan manusia dan sistem kehidupan ciptaan manusia.

  Tarbiyah dan dakwah akan membawa kepada kesedaran di kalangan massa umat Islam untuk memahami mengenai tiga isu dalam perjuangan Islam yang amat penting dan amat diperlukan dalam perjuangan dan kebangkitan Islam, iaitu tiga isu yang telahpun disebut pada awal tadi dan yang sekali lagi diulangi di sini :

  1. Aqidah dan Pemikiran Islam;
  2. Metod Islam;
  3. Menyedari mengenai penjajahan Yahudi yang kini beroperasi melalui sistem “neo-colonialism” ke atas kita.

  Kefahaman yang sempurna, pegangan yang kuat dan amalan kita akan ketiga-tiga isu yang utama ini akan dapat menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri di kalangan umat Islam kita, sebaliknya tanpa memahaminya dengan jelas dan terang, dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari, tidak mungkin akan berlaku kebangkitan Islam yang sebenar dan tulen.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

  Yang menjadi masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya kekaburan dan kekeliruan yang menyelubungi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan pengertian Islam di satu segi dan menyelubungi pengertian syirik dan pengertian Jahiliyah daripada satu segi yang lain pula.

  Masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya ketidak jelasan jalan yang diikuti kaum Muslimin yang soleh dan jalan yang diikuti kaum musyrikin yang penderhaka di samping wujudnya campur aduk lambang-lambang dan label-label, wujudnya kekeliruan nama-nama dan sifat-sifat dan wujudnya padang gurun yang tidak mempunyai batu-batu tanda perjalanan di persimpangan jalan.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :
  Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari pertama kaum Muslimin berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa masalah umat Islam kita kini adalah ketidak fahaman kita yang total dan “absolute” mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta mengenai Metod Islam kita ini sendiri. Kita tidak memahami mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini sendiri dan kita juga tidak memahami mengenai apakah dan bagai manakah METOD bagi kita untuk memperjuangkan Islam. Umat Islam kita juga masih tidak menyedari bahawa kita kini sebenarnya sedang berada di bawah kekuasaan Yahudi yang total dan “absolute” dan bahawa kemerdekaan kita ini adalah sesuatu yang sama sekali palsu dan tipudaya semata-mata. Kita kini sedang dijajah dengan ketara dan “absolute” oleh kaum Yahudi – segala dasar negara dan detail pentadbiran negara kita ini adalah diuruskan oleh kaum Yahudi melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita ini. Kita tidak memahami mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta kita tidak memahami mengenai Metod Islam untuk memperjuangkan Islam kerana seluruh kita ini sememangnya dipesong dan diperbodohkan dengan terancang dan sistematik oleh kaum Yahudi sejak berkurun-kurun lagi.

  Firman Allah : Az-Zukhruf 54
  Maka Firaun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik – derhaka.

  Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :
  Tindakan pemerintah-pemerintah yang zalim memperbodohkan rakyat jelata merupakan satu perkara biasa sahaja. Mereka memencilkan rakyat jelata daripada segala punca ilmu pengetahuan, mereka menyembunyikan hakikat-hakikat yang benar daripada mereka supaya mereka melupakannya dan tidak lagi kembali mencarinya. Mereka campakkan di dalam hati mereka berbagai-bagai fikiran dan saranan yang dapat mempengaruhi minda mereka supaya mereka mudah diperbodohkan dan mudah dipimpin ke kiri dan ke kanan.

  Seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini kesemuanya telahpun dikeliru dan dibodohkan oleh musuh-musuh kita dengan cara mereka mematikan kesedaran kita mengenai segala idea dan pemikiran Islam yang sebenar dan tulen daripada Allah dan Rasul-Nya, sebaliknya mereka telah memasukkan segala idea dan pemikiran Islam yang palsu sehingga kita langsung menjadi keliru dan bingung tanpa memahami dengan jelas dan terang mengenai AQIDAH dan PEMIKIRAN ISLAM kita dan mengenai METOD ISLAM kita yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya. Tanpa memahami mengenai pemikiran-pemikiran Islam seperti ini dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkan kesemuanya ini dalam kehidupan kita hari-hari, ianya sekali-kali tidak memungkinkan kita untuk menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri.

  Perbandingan di antara perjuangan Rasulullah saw dengan perjuangan umat Islam di Malasyia :

  Jalan Rasulullah saw adalah jalan al- quran, sunnah dan sirah yang sempurna :

  1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.
  2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.
  3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.
  4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.
  5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.
  6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.
  7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.
  8. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.
  9. Memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.
  10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.
  11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.
  12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.
  13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

  Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan jalan dan cara umat Islam kita di Malaysia kini dalam menangani masaalah agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakkanya di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh Baginda sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah. Setelah mencapai kekuatan, Baginda telah melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas orang-orang kafir dan ke atas seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur yang meletakkan seluruh Tanah Arab di bawah kekuasaan Islam, dan para Khalifah Islam pada zaman-zaman kemudiannya telah melakukan segala serangan dan penaklukan secara besar-besaran melalui metod Jihad, Perang dan Revolusi yang meluaskan empayar Islam daripada Atlantik sehingga ke Pasifik.

  Perjuangan UMNO dan PAS yang mengamalkan agama demokrasi adalah berkontradiksi dengan perjuangan rasulullah saw – ini adalah kerana mereka melakukan perkara-perkara berikut :

  1. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;
  2. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;
  3. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;
  4. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;
  5. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;
  6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;
  7. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;
  8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;
  9. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;
  10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah
  11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.
  12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;
  13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

  Sebaliknya kehidupan umat Islam kita kini adalah kehidupan yang sama sekali berkontradiksi dalam segala segi dan aspek dengan kehidupan Rasulullah saw. Segala kontradiksi seperti ini membawa kepada kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita kini daripada agama Allah.

  Firman Allah : al-Imran 32
  Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling , maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

  Ayat al-Quran seperti di atas ini menyampaikan kepada kita mengenai kedudukan umat Islam kita di Malaysia kita kini yang berjuang mengikut jalan dan metod yang sama sekali berkontradiksi dengan Sunnah Rasulullah saw, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang kafir. Ungkapan “jika kamu berpaling” adalah dimaksudkan kepada metod perjuangan umat Islam kita kini yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah metod perjuangan yang berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw yang menjadikan seluruh mereka itu sebagai orang-orang kafir. Ungkapan al-Quran “Allah tidak suka orang-orang kafir “ adalah dimaksudkan bahawa umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini yang berbeza dan berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw adalah dihukumkan Allah sebagai orang-orang kafir. Umat Islam kita kini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang kafir mengikut ayat di atas ini kerana cara dan metod perjuangan mereka itu adalah berbeza dan berkontradiksi dengan cara dan metod perjuangan Rasulullah saw.

  Orang-orang yang mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta mereka menyetujui dan meredhai terhadap sistem politik demokrasi, padahal agama demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, mereka itu adalah orang-orang kafir. Seseorang individu yang wujud dan hidup di bawah sistem politik demokrasi kita ini dapat memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara mengamalkan segala dasar, sikap, tindakan dan amalan seperti mana yang dikenalpastikan di sini :

  1. Memahami, menyedari dan meyakini kesyirikan dan kekufuran demokrasi;
  2. Mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi dan mengisytiharkan perintah Allah untuk menghancurkannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah Negara Islam;
  3. Tidak mengambil bahagian dan mengamalkan sistem politik demokrasi;
  4. Memisah, memencil dan mengasingkan diri daripada demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala proses politik demokrasi;
  5. Tidak meredhai dan menyetujui demokrasi dan kerajaan demokrasi, malah memusuhi dan membencinya;
  6. Tidak menghalal dan membolehkan amalan demokrasi dan sistem politik demokrasi;
  7. Mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi;
  8. Mengamalkan sikap tanpa kompromi dan berkonfrantasi dengan kerajaan demokrasi sehingga ia mengalami kehancuran;
  9. Tidak bersikap “neutral”, berkecuali dan berdiam diri terhadap kerajaan demokrasi;
  10. Membentuk dan menyertai satu Pergerakan Islam untuk menentang dan menjatuhkan kerajaan demokrasi dan untuk memperjuangkan Islam melalui Metod Islam supaya ia muncul sebagai satu agama yang berkuasa dan memerintah dengan menguatkuasakan segala undang-undang dan sistem hidup daripada Allah.

  Segala sikap dan tindakan seperti mana yang dikenalpastikan di atas ini adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH, oleh itu sesiapa yang mempercayainya, dan seterusnya ia mentaati dan mematuhinya, ianya bererti bahawa ia telah memelihara kesempurnaan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ia beriman kepada Allah dan berada di dalam agama Allah. Sebaliknya sesiapa yang tidak mempercayainya, dan justeru ia tidak mengamalkannya serta ia tidak mentaati dan mematuhinya, ia adalah seorang yang menolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ia tidak beriman kepada Allah dan tidak berada di dalam agama Allah.

  Umat Islam kita adalah diperintahkan Allah agar kita memberontak dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menjatuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Kebangkitan dan kesediaan umat Islam kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada sifat KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dalam agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini bersekali dengan KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dan beroperasi dalam segala institusi demokrasi seperti Parlimen, Dun, dan Raja-Raja Melayu kita, dan kebangkitan dan kesediaan kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada KEINGINAN dan KEMAHUAN kita yang kuat kepada keadilan, kebebasan dan keamanan yang wujud dalam kerajaan Islam, peraturan dan undang-undang Islam dan sistem kehidupan Islam.

  Umat Islam di Malaysia kita ini adalah disifatkan Allah swt sebagai orang-orang yang sempurna beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya sekiranya mereka melakukan perkara-perkara seperti berikut :

  1. Mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini,
  2. Mereka tidak mengamalkannya dan mereka memusuhi dan membencinya;
  3. Mereka mengingini dan menghendaki supaya demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini dijatuh dan dihancurkan untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah;
  4. Ke arah mencapai matlamat ini mereka mengingini dan menghendaki untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi Malaysia kita ini.

  Permusuhan dan kebencian kita terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta keinginan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya ini adalah KEIMANAN kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya, tanpanya bererti kita bukanlah daripada golongan orang-orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

  Firman Allah : al-Baqarah 193
  Berperanglah sehingga tiada lagi fitnah dan jadilah agama itu hanya untuk Allah.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
  Jika ayat ini – ketika turunnya – sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di Semenanjung Tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah, namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan (pada bila-bila masa). Anjuran Jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai daripada agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengan-Nya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum Muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai daripada penindasnya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayat Allah.

  Larangan terhadap penindasan itu diulangkan sekali lagi perbicaraannya setelah dikecam dan disifatkannya sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkara ini dalam pandangan Islam, juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan – pada hakikatnya – satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai aqidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula aqidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi, kemudian neraca aqidah itu menjadi berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang Islam kerana keIslaman mereka. Merekalah orang-orang yang menafikan umat manusia daripada sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka daripada agama Allah, dan merekalah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum Muslimin di mana sahaja mereka jumpai.

  Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.

  Ini adalah ayat Jihad, Perang dan Revolusi. Apabila wujud dan tertegaknya sahaja sebuah kerajaan manusia yang tidak menjalankan undang-undang Allah seperti mana kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Allah memerintahkan kita supaya bangkit untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGINYA sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam.

  “Fitnah” dalam ayat ini (2:193) adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai PENINDASAN, KEZALIMAN, ANCAMAN, PENCERBOHAN, KEJAHATAN dan KEROSAKAN kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahajalah yang menjadi agama yang tunggal yang berkuasa dan memerintah, serta yang supreme dan dominan ke atas seluruh kekuasaan manusia yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi.

  Firman Allah : al-Hajj 40
  Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) :
  Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan.

  Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh sebab itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa kasihan belas. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindinuginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun.

  Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa-kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan dengan tangan kosong tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman dalam hati, dengan persebatian kebenaran dalam fitrah semulajadi dan dengan kedalaman akal tunjang kebaikan dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah, di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuiatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif dengan hati dan jiwa manusia. Oleh sebab itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum mukmin, menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan.

  As-sawami (biara-biara) ialah rumah-rumah ibadat yang terpencil para paderi . Al- Biya ialah gereja-gereja kaum Kristian umumnya. Ia lebih luas daripada biara-biara, dan as-Salawat ialah rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan al-Masajid ialah rumah ibadat kaum Muslimin.

  Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya.

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mana-mana negara kufur tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka itu, dan walaupun negara-negara itu tidak ingin berperang dengan kita dan sentiasa menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tetap dikehendaki dan diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi mereka semata-mata kerana itu adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang wujud dan berlaku di dalam negara-negara itu. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, Perang dan Revolusi yang dilancarkan oleh umat Islam kita ke atas sesuatu kuasa dan kekuatan politik yang syirik dan kufur adalah jelmaan dan manifestasi sifat-sifat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang berbentuk aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri. Dalam konteks ini kita berkemampuan untuk membuat pengamatan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi ini adalah berasal dan bersumberkan daripada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi terhadap Islam dan kekuasaan Islam, tetapi itu adalah semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad dan Perang.

  Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlaku di bumi Farsi itu KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Doktrin fundamentalisme dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti inilah yang DISEMBUNYIKAN oleh para ulama dan intelek Islam kita daripada diketahui dan difahami oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ayat-ayat al-Quran (al-Baqarah : 251, Hajj : 40) seperti inilah di antara ayat-ayat yang selalunya dipesong dan disalah ertikan oleh mereka ini dengan sengaja dan terancang supaya seluruh umat Islam kita terus berada dalam kebingungan, kebodohan dan kesesatan.

  Kita kini wujud dan hidup di dunia ini tanpa Jihad, Perang dan Revolusi kerana :

  1. Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menghapuskan kekuasaan kufur dan sistem kehidupan kufur dengan Jihad, Perang dan Revolusi;
  2. Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam di bumi dengan Jihad, Perang dan Revolousi;
  3. Kita tidak menyedari mengenai pengertian Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam serta hubung kaitnya yang rapat dengan politik, kerajaan, negara dan pemerintahan.

  Umat Islam kita kini wujud dan hidup di dunia ini dalam keadaan kita yang pasif, lembik, mengundur diri dan kompromi, serta kita akur dan tunduk dengan hina kepada segala kehendak, pandangan dan saranan orang-orang kafir atau agen-agen mereka dengan segala pemikiran kufur mereka.

  Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu diutuskan ke bumi bukan sahaja terhad setakat untuk mendirikan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain kepada Allah sahaja, malah MISI mereka yang paling utama sekali di bumi ini adalah untuk meruntuh dan menghapuskan KERAJAAN-KERAJAAN MANUSIA yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan KERAJAAN ALLAH. Umat Islam diutuskan kepada manusia untuk mencapai MISI ISLAM atau Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu :

  1. Menghapuskan sistem kehidupan manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;
  2. Menegakkan sistem kehidupan Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah yang akan menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;
  3. Menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

  Ini adalah matlamat-matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang utama dan agung di sisi Allah swt yang diperintahkan-Nya ke atas kita agar kita memperjuangkannya dengan segala kesungguhan, keazaman dan ketaqwaan yang amat mendalam melalui Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka itu.

  Dalam merealisasikan Misi Islam yang Maha Agung ini dalam perjuangan kita, Allah memerintah dan menghendaki supaya kita mencapai ketiga-tiga matlamat yang utama melalui Jihad, Perang dan Revolusi :

  1. MENGHAPUSKAN KERAJAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta seluruh kerajaan manusia yang lain di dunia ini agar kejayaan perjuangan kita itu dapat memainkan peranan-peranannya untuk :

  • Menghapuskan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
  • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
  • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
  • Menghapuskkan sistem manusia menyembah manusia.

  2. MENEGAKKAN KERAJAAN ALLAH di bumi ini, iaitu kerajaan yang akan menjalankan peranan-peranannya untuk :

  • Menegakkan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
  • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
  • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
  • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja.

  3. MENEGAKKAN kekuatan dan kekuasaan Islam agar ianya muncul sebagai agama NOMBOR SATU di dunia, iaitu untuk :

  • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini
  • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

  Sifat agama Allah seperti ini adalah sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sifat-sifat agama Islam yang kini sedang diimani, dianuti dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita di dunia ini kerana perjuangan utama kita kini hanyalah terbatas kepada menyembah Allah dalam solat, puasa, zakat, haji dan seluruh ibadat ritual yang lain sahaja, sedangkan :

  1. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

  • Menghapuskan kerajaan manusia;
  • Menghapuskan peraturan dan undang-undang manusia;
  • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
  • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
  • Menghapuskan sistem manusia menyembah manusia.

  2. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

  • Menegakkan kerajaan Allah di bumi;
  • Menegakkan sistem peraturan dan undang-undang Allah;
  • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
  • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
  • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja di bumi kita ini.

  3. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

  • Menghapuskan seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur di dunia;
  • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini;
  • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

  Sikap dan dasar kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mengikut konsep al-Quran adalah dalam bentuk pelancaran JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa para pejuang Islam kita ini terlebih dahulu diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka. Tujuan pelancaran Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF seperti ini adalah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang sedang wujud, beroperasi dan berkuatkuasa di dalam kerajaan Malaysia kita ini.

  Firman Allah : Yusuf 108
  “Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas. Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
  Yakni kami sekelian berada di dalam hidayat dan cahaya petunjuk daripada Allah . Kami mengetahui jalan kami dengan jelas dan kami berjalan mengikutinya dengan pandangan, kefahaman dan makrifat yang jelas , kami tidak meraba-raba dan menagak-agak. Itulah keyakinannya yang terang lagi bersuluh. Maha Suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengan Uluhiyah -Nya. Dan kami sekelian terasing dan berbeza daripada golongan musyrikin.

  “Dan aku bukannya daripada golongan musyrikin. “

  Inilah jalan aku. Oleh itu sesiapa yang suka dia boleh ikut, dan sesiapa yang tidak suka, maka aku tetap berjalan terus mengikut jalan yang lurus ini .

  Para pendakwah kepada Allah pastilah melakukan perbezaan ini. Mereka pasti mengumumkan bahawa mereka merupakan satu umat yang bersendirian dan terpisah daripada orang-orang yang tidak berpegang dengan aqidah mereka, iaitu tidak menjadi pak turut mereka, tidak mengikut kepimpinan mereka, mereka mengambil haluan yang bersendirian dan tidak bercampur aduk dengan mereka. Para pendakwah agama ini tidak cukup dengan menyeru manusia kepada agama Allah, sedangkan mereka bergelumang di dalam masyarakat Jahiliyah kerana dakwah yang seperti ini tidak membawa kepada sesuatu hasil yang benilai, malah sejak hari yang pertama lagi mereka harus mengumumkan bahawa golongan mereka adalah berlainan daripada golongan Jahiliyah. Mereka membezakan diri mereka dalam bentuk satu kelompok tersendiri di mana tali ikatannya ialah aqidah yang berbeza dan nama kepimpinannya ialah kepimpinan Islam. Mereka harus membezakan diri mereka daripada masyarakat Jahiliyah dan seterusnya membezakan kepimpinan mereka daripada kepimpinan Jahiliyah .

  Kedudukan para pendakwah yang bergelumang dan hanyut dalam masyarakat Jahiliyah dan kekal bernaung di bawah naungan kepimpinan Jahiliyah akan menghapuskan pengaruh yang dibawa oleh aqidah mereka, menghalangkan keberkesanan yang dapat diwujudkan oleh dakwah mereka dan seterusnya menghalangkan segala penarik yang mungkin wujud pada dakwah yang baru itu .

  Hakikat ini bukan hanya terserlah dalam bidang dakwah para nabi di dalam masyarakat-masyarakat musyrikin sahaja, malah terserlah dalam bidang dakwah umumnya, iaitu setiap kali munculnya Jahiliyah menguasai kehidupan manusia. Nilai-nilai dan ciri-ciri semula jadi Jahiliyah abad dua puluh ini juga tidak berbeza daripada nilai-nilai dan ciri-ciri semua Jahiliyah yang lain yang dihadapi oleh dakwah Islam di sepanjang sejarah .

  Para pendakwah yang menyangka bahawa mereka boleh mencapai sesuatu hasil yang baik menerusi tindakan turut bergelumang dan hanyut di dalam masyarakat Jahiliyah dan establishment-establishment Jahiliyah dan menerusi penyusupan secara halus ke dalam masyarakat dan establishment-establishment Jahiliyah untuk berdakwah kepada Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memahami tabiat agama ini dan caranya mengetuk pintu hati manusia. Jika pejuang-pejuang mazhan-mazhab ilhadiyah (yang tidak percaya kepada Tuhan ) secara terbuka sanggup mendedahkan tanda mereka, barisan hadapan mereka dan arah mereka, garis perjuangan mereka, maka apakah pejuang-pejuang dakwah Islamiyah tidak sanggup mengumumkan tanda istimewa mereka dan cara perjuangan mereka yang secara total berbeza daripada perjuangan Jahiliyah itu?

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa metod perjuangan Islam adalah daripada Allah, iaitu yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Sirah. Perjuangan melalui proses demokrasi adalah metod Jahiliyah, iaitu metod yang syirik dan kufur yang akan hanya menghasilkan Jahiliyah dan yang tidak mungkin akan tercapai matlamat Islam. Islam mempunyai jalannya dan kepimpinannya yang tersendiri yang terpisah dan berbeza sama sekali daripada jalan dan kepimpinan demokrasi. Islam hendaklah mempamirkan dengan jelas dan terang kepada orang ramai mengenai metod dan jalannya yang istimewa dan berbeza ini dengan seluruh jalan Jahiliyah dan khususnya dengan Jahiliyah demokrasi ini.

  Firman Allah : al-Israa’ 9
  Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul.

  Saiyyid Qutb (Milestones) :
  “Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa METODnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

  Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga METOD untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

  Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai METOD bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa METOD ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui METOD ini sahaja.

  Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. METODnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.

  Kita tidak akan berkemampuan untuk menerima panduan Ilahi atau untuk menjalani kehidupan yang berpandukan kepadanya melainkan kita mengamalkan METOD yang diturunkan daripada Allah swt, iaitu METOD yang sememangnya disediakan oleh Allah untuk mengubah pemikiran dan amalan manusia.

  Apabila kita mencuba untuk menghadkan Islam ke tahap ‘teori’ untuk dikaji, bererti kita telah mengubahkan METOD daripada Allah ini daripada sifat-sifatnya yang semula jadi, dan kita telah merendahkannya ke tahap METOD ciptaan manusia, seolah-olah METOD Allah ini adalah lebih rendah daripada METOD manusia, dan seolah-olah kita hendak meningkatkannya kepada tingkat dan status yang sama tinggi dengan metod ciptaan para hamba-Nya!

  Pandangan seperti ini adalah amat merbahaya dan mentaliti menyerah kalah ini adalah kerosakan yang besar.

  Peranan METOD daripada Allah yang dianugerahkan kepada kita – kita yang menjadi pejuang-pejuang Islam ini – adalah untuk membentukkan satu sistem pemikiran yang suci dan bersih daripada segala unsur dan sistem pemikiran Jahiliyah yang sedang berleluasa kini di dunia dan yang telah meracuni kebudayaan kita dengan merosakkan sistem pemikiran kita. Sekiranya kita cuba untuk mengubah agama ini dengan cara mengamalkan METOD yang lain daripada ciri-ciri dan sifat-sifatnya dan METOD yang dipinjam daripada Jahiliyah yang sangat berpengaruh kini, bermakna kita telah merosakkan peranan Islam dalam membebaskan kemanusiaan, dan kita akan kehilangan peluang untuk menghapuskan bebanan cara Jahiliyah yang sedang berleluasa kini, dan yang sedang menguasai seluruh sistem pemikiran kita.

  Situasi ini adalah penuh dengan bahaya, dan kerugian yang akan kita alami akibat daripadanya, adalah satu malapetaka yang amat besar.

  METOD bagi pembentukan sesuatu tatanan hidup Islam, adalah tidak kurang pentingnya atau tIdak kurang perlunya daripada Aqidah Islam dan sistem kehidupannya itu sendiri, METOD dan Aqidah tidak pernah terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita mungkin tertarik untuk mencanangkan tentang keindahan Aqidah Islam serta sistem Islam, kita jangan melupai bahawa Islam tidak akan terbentuk sebagai satu sistem hidup yang praktikal atau satu pergerakan yang dinamis melalui cara ini (mencanang keindahan Islam).

  Oleh yang demikian, saya mengulangi bahawa Aqidah Islam hendaklah dijelmakan kepada bentuk satu pergerakan yang praktikal, dan sebaik sahaja ianya telah terbentuk sedemikan rupa, pergerakan Islam itu hendaklah berbentuk satu pancaran dan cermin yang menggambarkan wajahnya yang sebenar.

  AQIDAH dan METOD adalah sama-sama penting; tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. METOD yang selain daripadanya, walaupun kelihatan menarik sekalipun, tidak akan berkemampuan untuk membentuk satu tatanan hidup Islam di bawah kekuasaan Islam. METOD–METOD yang lain hanya berkemampuan untuk membentuk tatanan-tatanan hidup daripada sistem-sistem pemikiran yang lain ciptaan manusia, tetapi kesemuanya tidak berkemampuan untuk membentuk sistem kita. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kita untuk mengikuti METOD daripada Allah ini sahaja sepertimana kewajipan kita untuk mentaati cara-cara hidupnya dan kewajipan untuk mempercayai Rukun Iman.”

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa perjuangan Islam dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hendaklah hanya diperjuangkan melalui METOD ISLAM sahaja yang didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Bahawa MATLAMAT yang agung dan suci kerana Allah tidak boleh menghalalkan METOD yang bertentangan dengan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, justeru konsep “end justifies the means” daripada Barat ini tidak dapat diterima oleh Islam.

  Rasulullah saw ditawar dan dipelawa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjadi Raja yang akan berkuasa dan memerintah di Mekah, namun itu bukanlah Metod Islam untuk memperjuangkan Islam dan justeru Baginda telah menolak segala tawaran dan pelawaan itu. Ini adalah contoh tauladan daripada Rasulullah saw yang melarang dan menegahkan kita dengan jelas dan tegas agar kita tidak mengamalkan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur dan agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita ini sebagai metod, cara dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan segala matlamat Islam yang suci dan murni walaupun ianya adalah semata-mata kerana Allah

  Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini, di antaranya adalah diasaskan kepada hujjah-hujjah berikut :

  1. Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara Allah dengan Taghut, Islam dengan Jahiliyah, Kufur dengan Iman, Tauhid dengan Syirik, Hak dengan Batil;
  2. Tidak ada DHARURAH dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;
  3. Falsafah “MATLAMAT MENGHALALKAN CARA” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;
  4. Tidak wujud “RUANG-RUANG YANG LUAS” dalam Islam yang membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi kerana seluruh demokrasi itu sebenarnya sedang berada di bawah kuat kuasaan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang apabila ianya diamalkan akan tetap dan pasti memasukkan para pengamalnya itu ke dalam kesyirikan dan kekufuran;
  5. Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja – peristiwa ini berperanan sebagai hujjah yang konkerit dalam menolak segala hujjah yang memboleh dan menghalalkan amalan sistem politik demokrasi seperti ‘dharurah’, ‘matlamat menghalalkan cara’, dan ‘ruang-ruang luas dalam Islam’;
  6. Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;
  7. Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara SENGAJA dan TERANCANG adalah dilarang oleh Allah swt;
  8. Matlamat perjuangan adalah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan cara perjuangannya hendaklah juga dengan berpegang dan memelihara kesempurnaan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada awal sehingga ke akhirnya;
  9. Allah telahpun menyediakan Metod Islam yang didasarkan al-Quran, Sunnah dan Sirah yang lengkap, sempurna dan terperinci untuk kita amalkan;
  10. Metod Islam adalah daripada Allah yang tidak boleh diubah atau disesuaikan dengan keadaan dan situasi, dan ianya adalah metod yang sentiasa sesuai dan efektif untuk setiap masa dan zaman;
  11. Pergerakan Islam adalah PERGERAKAN FIQHIYAH, iaitu pergerakan yang sentiasa mentaati dan mematuhi segala hukum, peraturan, dasar, konsep dan prinsip Islam dan terutama sekali Aqidah Islam semasa mengoperasikan perjuangannya itu. .

  Segala hujjah seperti yang dipaparkan di atas ini menolak konsep ‘MATLAMAT MENGHALAKAN CARA’, ianya adalah pemikiran kufur Barat yang dikemukakan oleh Machiavelli yang sama sekali berkontradiksi dengan hukum al-Quran. Begitu juga fahaman ‘RUANG-RUANG’ yang luas dalam Islam yang kononnya membolehkan amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan dan metod perjuangan kita adalah tertolak sama sekali, kerana seluruh ‘RUANG’ di dalam sistem politik kita ini adalah ‘RUANG-RUANG’ yang ‘dikuasai’ dan ‘dimiliki’ oleh kesyirikan dan kekufuran yang membawa seluruh pejuang Islam kita seperti ini kepada kesyirikan dan kekufuran.

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Ini adalah ayat al-Quran yang soreh, muhkam dan qot’ie yang memerintahkan kita agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod kita untuk memperjuangkan agama Islam kita ini ke arah pembentukan sebuah Negara Islam yang diharapkan untuk melaksana dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Islam dan untuk mewujudkan sistem kehidupan Islam. Dalam ayat di atas ini (Fatir:10), Allah menghendaki agar matlamat perjuangan Islam yang suci dan murni ini hanyalah diperjuangkan melalui jalan dan metod yang suci dan murni yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja. Ayat al-Quran di atas ini (Fatir :10) menjuruskan kepada penetapan bahawa metod perjuangan Islam hanyalah metod al-Quran, Sunnah dan Sirah sahaja dan tidak yang selain daripadanya. Seseorang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, walaupun dikatakan untuk tujuan yang baik dan suci murni semata-mata kerana Allah, al-Quran (Fatir:10) menyifatkan dia sebagai seseorang yang telah dan sedang merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa dengan keseksaan yang amat pedih di akhirat nanti – ungkapan ini menyingkap pengertian bahawa Allah melarang kita dengan tegas dan jelas sekali agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod perjuangan kita.

  Para pejuang Islam dan parti-parti politik Islam di Malaysia kita ini yang pada hari ini berjuang melalui jalan dan metod demokrasi yang syirik dan kufur ini adalah terdiri daripada mereka yang sengaja menolak dan mengingkari ayat al-Quran (Fatir:10) yang jelas dan terang, justeru mereka itu sebenarnya telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah.

  Tidak wujud sebarang ‘RUANG’ sedikitpun di dalam agama Islam kita ini yang memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana segala RUANG dalam agama Islam kita ini telah ditutup rapat oleh Nas al-Quran (Fatir :10) yang jelas, terang dan tanpa sebarang keraguan lagi. Setiap ‘RUANG’ di dalam sistem politik demokrasi kita ini sebenarnya kesemunya berada di bawah kekuasaan manusia dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia yang bererti bahawa setiap ‘RUANG’ itu sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran yang kesemuanya ini dikehendaki oleh ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk kita kufur ingkarkannya, sekiranya tidak, kita akan mengalami kerosakan Aqidah Islam kita yang boleh mengeluarkan kita daripada agama kita – kita tidak boleh lari daripada realiti ini.

  Sekian, terima kasih.

  WAN SOLEHAH AL- HALBANI

  TEMERLOH, PAHANG DARUL MAKMUR

 6. Sdr/Sdri Lordapes,

  Terima kasih di atas kesudian anda untuk memberi komentar. Namun komentar anda terlampau umum yang tidak membolehkan saya untuk memberi respons. Sekiranya anda “specify” dgn lebih jelas sedikit mungkin ianya boleh membantu.

  Sekadar mengatakan argumen saya banyak “fallacies” dan “errors”, dan banyak pula “presumptions” tidak boleh membantu. Sukacita saya nyatakan bahawa segala pemikiran yang saya kemukakan di dalam tulisan ini adalah dpd al-Quran dan Hadis, bukan dpd pemikiran saya secara personal.

  Mengikut kriteria al-Quran dan Hadis, Afghanistan dan Pakistan adalah negara-negara kafir kerana mereka menjalankan undang-undang manusia serta mereka membuangkan segala undang-undang Allah di dalam sistem kehidupan mereka.

  Nama “Lordapes” ini agak menarik bagi saya. “Lord” ertinya Tuhan manakala “apes” diertikan sebagai monyet-monyet. Apakah anda ini Tuhan kpd para monyet? Maaf gurau sahaja!

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

  Temerloh, PAHANG DM

 7. SALAM SDR ONDASTREET,

  PAS ADALAH PARTI POLITIK YANG KAFIR KERANA IA MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI YANG KAFIR

  Oleh

  Wan Solehah al-Halbani

  Temerloh, PAHANG DM

  PERJUANGAN PAS melalui sistem politik demokrasi adalah perjuangan yang syirik dan kufur yang mengeluarkannya (PAS) daripada agama Allah. Para pemimpin PAS tidak pernah mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah satu agama, iaitu agama manusia yang didasarkan kepada konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, PAS tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, PAS tidak mengisytiharkan bahawa orang-orang yang mengamalkan agama demokrasi ini mempunyai pengertian mereka menjadi para hamba kepada manusia dan tidak menjadi para hamba kepada Allah, PAS tidak mengisytiharkan bahawa mereka menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang mengeluarkan umat Islam yang menjadi para pengamal agama demokrasi kita ini daripada agama Allah. Para pemimpin PAS tidak mengisytiharkan bahawa umat Islam yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia ini dan menyembah Tuhan-tuhan Manusia ini serta mereka menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi kita ini, mempunyai pengertian bahawa mereka mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini yang mengeluarkan seluruh para pengamalnya yang juga di antaranya adalah terdiri daripada para pengikut PAS ini sendiri daripada agama Allah.

  Tidak ada satu ayat al-Quran pun dan tidak ada satu Hadis pun yang memboleh dan menghalalkan amalan agama yang syirik dan kufur seperti agama demokrasi kita ini walaupun untuk tujuan yang suci murni semata-mata kerana Allah. Ini bererti tidak wujud satu RUANG pun di dalam agama kita yang membenarkan kita untuk mengamalkan sesuatu agama yang syirik dan kufur seperti agama demokrasi kita ini untuk dijadikan jalan dan metod perjuangan Islam.

  Sebaliknya pula terdapat begitu banyak sekali ayat-ayat Allah yang melarang dan menegahkan kita daripada mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur seperti mana agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini untuk dijadikan jalan dan metod perjuangan Islam; di antaranya :

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Firman Allah: al-Ahzab 1, 48
  Wahai Nabi! tetaplah bertaqwa kepada Allah, dan janganlah engkau patuh kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
  Dan jangan engkau turut kehendak orang – orang kafir dan orang-orang munafik, dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka, serta berserahlah kepada Allah; dan cukuplah Allah menjadi Pelindung.

  Firman Allah: ali-Imran 64
  Katakanlah: “Wahai ahlil kitab! Marilah berpegang kepada satu perjanjian yang saksama di antara kami dan kamu, iaitu kita jangan menyembah melainkan Allah, dan kita jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan jangan pula sesetengah kita menjadi yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah dan jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka): “saksikanlah bahawa adalah kami sekalian golongan Muslim.”

  Firman Allah : Hud 59
  Dan itulah kaum ‘Ad yang telah mengingkarkan ayat-ayat Tuhan mereka dan menderhaka terhadap Rasul–Rasul-Nya dan mereka telah mengikut perintah setiap ketua mereka yang bermaharajalela dan degil.

  Firman Allah: al-Anaam 56
  Katakanlah, “Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah.” Katakanlah lagi, “ aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu kerana kalau aku turut sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku daripada orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.”

  Firman Allah: Fussilat 14
  Janganlah kamu sembah melainkan Allah

  Firman Allah: asy-Syu’ara’ 151, 152
  Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan.

  Allah melarang kita daripada mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini kerana itu bererti kita menyembah manusia dan tidak menyembah Allah, itu bererti kita ikut, taat dan patuh kepada para pemimpin kita yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini kesemuanya membuat peraturan dan undang-undang manusia, itu bererti kita membuat kerosakan dan melampaui batasan, itu bererti kita ikut hawa nafsu dan patuh kepada kehendak orang-orang kafir dan segala pemikiran yang kafir – kesemuanya ini akan hanya membawa seluruh umat Islam kita kepada satu kesudahan sahaja, iaitu kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah.

  Persoalan yang mendasar dalam masalah perjuangan Islam melalui amalan politik demokrasi ini, bukanlah persoalan FIQAH di mana terdapat unsur KEMASLAHATAN untuk mempertimbang dan memilih di antara yang kurang buruk dengan yang lebih buruk, yang kurang mudarat dengan yang lebih mudarat, tetapi ianya adalah persoalan AQIDAH – pilihan di antara Tauhid dengan Syirik, Iman dengan Kafir, Batil dengan Hak dan Islam dengan Taghut. PAS yang mengamal dan meredhai demokrasi dan agama demokrasi bererti mereka telah memilih Taghut dengan meninggalkan Allah, mereka memilih syirik dengan meninggalkan Tauhid, mereka memilih kafir dengan meninggalkan Islam, mereka memilih batil dengan meninggalkan hak. Amalan aqidah yang syirik dan kufur sekali-kali tidak boleh dihalalkan di atas prinsip MASLAHAH. Amalan aqidah demokrasi atau sebarang aqidah yang lain yang syirik dan kufur sekali-kali tidak boleh dihalalkan di atas prinsip MASLAHAH. Realiti ini semestinya difahami dan diyakini dengan jelas, terang dan tanpa ragu-ragu algi oleh setiap orang yang berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Begitu juga perjuangan yang mempunyai niat yang baik kerana Allah tidak boleh menghalalkan jalan dan metod perjuangan yang syirik dan kufur. Maslahah dan konsep ‘matlamat menghalalkan cara‘ atau mana-mana prinsip dan hukum sekalipun sekali-kali tidak boleh menghalalkan amalan agama demokrasi kerana aqidahnya adalah aqidah yang syirik dan kufur. Selama mana mereka masih mengamal dan mempraktikkan agama demokrasi serta mereka meredhainya, PAS tidak boleh membebaskan dirinya daripada berada dalam keadaan terbelenggu kepada kesyirikan dan kekufuran.

  Saiyyid Qutb (Milestones) :
  “Persoalan yang sebenarnya ialah persoalan KUFUR atau IMAN, SYIRIK atau TAUHID, JAHILIYAH atau ISLAM. Persoalan ini perlu jelas dan terang sebab sesungguhnya manusia itu bukan menjadi orang Islam seperti yang mereka dakwakan – sedangkan mereka sedang menghayati hidup cara Jahiliyah. Sekiranya di kalangan orang Islam sendiripun ada orang yang rela menipu dirinya sendiri atau hendak menipu orang lain dengan cara memegang kepercayaan dan iktikad bahawa Islam itu boleh tegak bersama-sama dengan Jahiliyah, maka dia bebas berbuat sesuka hatinya, tetapi sikap dia menipu atau tertipu itu tidak sedikitpun dapat mengubahkan hakikat yang sebenar, hakikat membawa pegangan kepercayaan seperti itu bukanlah sesuai dengan Islam dan orang yang beriktikad begitu bukanlah orang Islam. Peranan dakwah sekarang ialah untuk menarik orang-orang yang “ketagih” Jahiliyah itu kepangkuan Islam dan membentuk mereka menjadi orang Islam semula.”

  Saiyyid Qutb (Maalim Filtoriq) menghuraikan bahawa persoalan kita dalam mengamalkan agama demokrasi kita kini ialah persoalan AQIDAH, iaitu persoalan ISLAM atau KUFUR, SYIRIK atau TAUHID, HAK atau BATIL. Perjuangan melalui proses demokrasi kita ini bererti kita mengimani, menganuti dan mengamalkan Kufur, Aqidah Kufur dan Agama Kufur yang mengeluarkan kita atau seseorang itu daripada Aqidah Islam dan agama Islam.

  PAS tidak mengiktiraf demokrasi ini sebagai agama ciptaan manusia yang syirik dan kufur, ataupun PAS sengaja tidak menonjolkan segala sifat demokrasi sebagai agama ciptaan manusia yang syirik dan kufur, sebaliknya PAS memboleh dan menghalalkan amalannya itu di atas prinsip MASLAHAH, khususnya dengan bersandarkan kepada falsafah “matlamat menghalalkan cara”, dan kononnya agama Islam mempunyai RUANG-RUANG yang bebas daripada kesyirikan dan kekufuran yang membolehkan PAS untuk mengamalkannya tanpa terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran itu.

  Ini adalah sikap dan perbuatan yang merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan PAS daripada agama Allah serta yang memasukkan PAS ke dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur kerana :

  1. Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang kurang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang kurang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara Allah dengan Taghut, Islam dengan Jahiliyah, Kufur dengan Iman, Tauhid dengan Syirik , Hak dengan Batil;

  2. Tidak ada dharurah dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;

  3. Falsafah “matlamat menghalalkan cara” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;

  4. Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja;

  5. Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;

  6. Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara sengaja dan terancang adalah dilarang keras oleh Allah swt;

  7. Matlamat perjuangan adalah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan cara perjuangannya hendaklah juga dengan berpegang dan memelihara kesempurnaan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada awal sehingga ke akhirnya;

  8. Allah telahpun menyediakan Metod Islam yang didasarkan al-Quran, Sunnah dan Sirah yang lengkap, sempurna dan terperinci untuk kita amalkan;

  9. Metod Islam adalah daripada Allah yang tidak boleh diubah atau disesuaikan dengan keadaan dan situasi, dan ianya adalah metod yang sentiasa sesuai dan efektif untuk setiap masa dan zaman;

  10. Pergerakan Islam adalah PERGERAKAN FIQHIYAH, iaitu pergerakan yang sentiasa mentaati dan mematuhi segala hukum, peraturan, dasar, konsep dan prinsip Islam dan terutama sekali Aqidah Islam semasa mengoperasikan perjuangannya itu.

  Ini adalah konsep-konsep yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang tidak memberi sebarang RUANG sedikitpun kepada setiap orang yang berpegang teguh kepadanya untuk mengamalkan agama yang syirik dan kufur seperti agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan segala konsep yang terkandung di dalamnya menetapkan bahawa tidak wujud satu RUANG PUN dalam agama demokrasi kita ini yang boleh dikatakan sebagai bebas daripada kesyirikan dan kekufuran. Seluruh RUANG dalam agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini telahpun wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalamnya segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur – oleh itu seluruh RUANG ini telahpun dipenuhi dan diliputi oleh sistem kehidupan manusia yang syirik dan kufur. Tidak wujud satu RUANG PUN yang bebas daripada kesyirikan dan kekufuran yang membolehkan PAS untuk mengamalkan agama demokrasi tanpa terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran.

  PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia berjuang ke jalan Allah melalui amalan agama demokrasi di atas hujjah-hujjah berikut :

  1. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia membolehkan amalan agama demokrasi untuk mencapai matlamatnya yang suci murni kerana Allah;

  2. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana metod pejuangannya adalah berbeza dan berkontradisi dengan metod perjuangan Rasulullah saw;

  3. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mengimani, menganuti dan mengamalkan uluhiyah dan rububiyah manusia dengan meminggirkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

  4. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mencari Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah;

  5. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia membuat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

  6. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia menghendaki dan mengingini segala peraturan dan undang-undang manusia serta ia menyetujui dan meredhainya;

  7. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang mengkufur ingkarkan Allah;

  8. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia menyembah manusia dan tidak menyembah Allah apabila ia mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia;

  9. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mencari dan mengamalkan agama yang lain di samping ia tetap juga mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah;

  10. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mempersekutukan Allah apabila ia melantik manusia sebagai Tuhan-tuhannya dan ia mengadakan segala peraturan dan undang-undang manusia yang berkuat kuasa ke atas seluruh umat manusia dan yang ditaati oleh mereka;

  11. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia tidak memasuki ke dalam agama Allah secara seluruhnya;

  12. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mencintai sekutu-sekutu Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah;

  13. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Raja-Raja kita, Hakim-hakim kita dan Pelindung-pelindung kita, sedangkan ia menolak Allah swt sebagai Raja, Hakim dan Pelindung kita;

  14. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia dipimpin oleh para pemimpinnya yang jahat;

  15. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mempercayai bahawa perjuangan PAS melaui sistem politik demokrasi kita ini adalah sesuatu yang sememangnya dibenar dan dibolehkan dalam Islam;

  16. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia telah mendustakan ayat-ayat keterangan Allah yang soreh, mukam dan qot’ie;

  17. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia telah menjadikan dirinya sebagai para pendukung dan orang-orang yang mempertahankan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini;

  18. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia tidak melakukan takfir terhadap agama demokrasi;

  19. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur;

  20. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia menjadikan Perlembagaan Negara Malaysia sebagai perlembagaan hidupnya dengan meninggalkan al-Quran sebagai panduan dan rujukannya yang tunggal;

  21. PAS membatalkan dua kalimah syahadah kerana ia mengamalkan Tahaluf Siyasi dalam bentuknya yang tidak diizinkan Allah.

  DEMOKRASI BUKAN JALAN ALLAH

  Firman Allah : Yusuf 108
  “Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin .

  Firman Allah : al-Israa’ 9
  Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul.

  Firman Allah : al-Ankabut 69
  Dan bagi mereka yang berjihad ke jalan Kami , Kami tunjuk jalan-jalannya.

  Tanggungjawab dan kewajipan Pas ialah untuk melancarkan perjuangan Islam mengikuti jalan al-Quran, Sunnah dan Sirah dengan meninggalkan METOD DEMOKRASI ciptaan manusia yang selain daripada Allah dan yang menentang Allah. Malangnya PAS memilih jalan Jahiliyah dengan meninggalkan jalan Allah. Jalan Jahiliyah adalah Jahiliyah yang memasukkan PAS ke dalam agama Jahiliyah yang mengeluarkannya daripada agama Allah.

  Saiyyid Qutb (Milestones) :
  “Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa Metodnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

  Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga Metod untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

  Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai Metod bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa Metod ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui Metod ini sahaja.

  Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. Metodnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.

  Kita tidak akan berkemampuan untuk menerima panduan Ilahi atau untuk menjalani kehidupan yang berpandukan kepadanya melainkan kita mengamalkan Metod yang diturunkan daripada Allah swt, iaitu Metod yang sememangnya disediakan oleh Allah untuk mengubah pemikiran dan amalan manusia.

  Apabila kita mencuba untuk menghadkan Islam ke tahap ‘teori’ untuk dikaji, bererti kita telah mengubahkan Metod daripada Allah ini daripada sifat-sifatnya yang semula jadi, dan kita telah merendahkannya ke tahap metod ciptaan manusia, seolah-olah Metod Allah ini adalah lebih rendah daripada metod manusia, dan seolah-olah kita hendak meningkatkannya kepada tingkat dan status yang sama tinggi dengan metod ciptaan para hamba-Nya!

  Pandangan seperti ini adalah amat merbahaya dan mentaliti menyerah kalah ini adalah kerosakan yang besar.

  Peranan Metod daripada Allah yang dianugerahkan kepada kita – kita yang menjadi pejuang-pejuang Islam ini – adalah untuk membentukkan satu sistem pemikiran yang suci dan bersih daripada segala unsur dan sistem pemikiran Jahiliyah yang sedang berleluasa kini di dunia dan yang telah meracuni kebudayaan kita dengan merosakkan sistem pemikiran kita. Sekiranya kita cuba untuk mengubah agama ini dengan cara mengamalkan metod yang lain daripada ciri-ciri dan sifat-sifatnya dan metod yang dipinjam daripada Jahiliyah yang sangat berpengaruh kini, bermakna kita telah merosakkan peranan Islam dalam membebaskan kemanusiaan, dan kita akan kehilangan peluang untuk menghapuskan bebanan cara Jahiliyah yang sedang berleluasa kini, dan yang sedang menguasai seluruh sistem pemikiran kita.

  Situasi ini adalah penuh dengan bahaya, dan kerugian yang akan kita alami akibat daripadanya, adalah satu malapetaka yang amat besar.

  Metod bagi pembentukan sesuatu tatanan hidup Islam, adalah tidak kurang pentingnya atau tidak kurang perlunya daripada Aqidah Islam dan sistem kehidupannya itu sendiri, Metod dan Aqidah tidak pernah terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita mungkin tertarik untuk mencanangkan tentang keindahan Aqidah Islam serta sistem Islam, kita jangan melupai bahawa Islam tidak akan terbentuk sebagai satu sistem hidup yang praktikal atau satu pergerakan yang dinamis melalui cara ini (mencanang keindahan Islam).

  Oleh yang demikian, saya mengulangi bahawa Aqidah Islam hendaklah dijelmakan kepada bentuk satu pergerakan yang praktikal, dan sebaik sahaja ianya telah terbentuk sedemikan rupa, pergerakan Islam itu hendaklah berbentuk satu pancaran dan cermin yang menggambarkan wajahnya yang sebenar.

  Aqidah dan Metod adalah sama-sama penting; tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. Metod yang selain daripadanya, walaupun kelihatan menarik sekalipun, tidak akan berkemampuan untuk membentuk satu tatanan hidup Islam di bawah kekuasaan Islam. Metod-metod yang lain hanya berkemampuan untuk membentuk tatanan-tatanan hidup daripada sistem-sistem pemikiran yang lain ciptaan manusia, tetapi kesemuanya tidak berkemampuan untuk membentuk sistem kita. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kita untuk mengikuti Metod daripada Allah ini sahaja sepertimana kewajipan kita untuk mentaati cara-cara hidupnya dan kewajipan untuk mempercayai Rukun Iman.”

  Huraian Saiyyid Qutb merumuskan satu prinsip Islam yang “fundamental” – bahawa METOD perjuangan Islam untuk mengubah AQIDAH MANUSIA daripada AQIDAH KUFUR kepada AQIDAH ISLAM serta untuk mengubah kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini kepada kerajaan Islam adalah metod al- QURAN, SUNNAH dan SIRAH dengan meninggalkan METOD DEMOKRASI yang selain daripada Islam. Metod Islam adalah gandingan WAHYU dan PERJUANGAN RASULULLAH SAW.

  Aqidah dan Pemikiran Islam serta kerajaan Islam itu adalah didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah, oleh itu sesuatu perjuangan untuk menegakkan sesebuah kerajaan Islam yang didasarkan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hendaklah hanya melalui Metod ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu Metod al-Quran, Sunnah dan Sirah sahaja. Metod demokrasi atau mana-mana metod yang selain daripada Allah adalah kesyirikan dan kekufuran. Metod untuk menegakkan sesuatu kerajaan Islam adalah sama penting dengan kerajaan Islam serta dengan Aqidah dan Pemikiran Islam itu sendiri. Aqidah Islam dan Metod Islam mempunyai pertalian yang tidak boleh dipisah-pisahkan di antara satu dengan yang lain kerana kedua-duanya itu adalah sama-sama didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Allah swt tidak memberi kebebasan kepada kita untuk memilih mana-mana metod perjuangan yang dianggap sebagai paling sesuai, bijak, sempurna dan berkesan yang dikonsepsikan mengikut logis dan rasionaliti pemikiran kita, kerana metod Islam itu hanyalah metod yang satu yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja, lebih-lebih lagi metod-metod yang lain itu termasuklah metod demokrasi ini kesemuanya bercanggah dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Firman Allah : Yusuf 108
  “Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin .

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
  “Yakni kami sekelian berada di dalam hidayat dan cahaya petunjuk daripada Allah . Kami mengetahui jalan kami dengan jelas dan kami berjalan mengikutinya dengan pandangan, kefahaman dan makrifat yang jelas , kami tidak meraba-raba dan menagak-agak. Itulah keyakinannya yang terang lagi bersuluh. Maha Suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengan Uluhiyah -Nya. Dan kami sekelian terasing dan berbeza daripada golongan musyrikin .

  “Dan aku bukannya daripada golongan musyrikin.”

  Inilah jalan aku. Oleh itu sesiapa yang suka dia boleh ikut, dan sesiapa yang tidak suka, maka aku tetap berjalan terus mengikut jalan yang lurus ini .

  Para pendakwah kepada Allah pastilah melakukan perbezaan ini. Mereka pasti mengumumkan bahawa mereka merupakan satu umat yang bersendirian dan terpisah daripada orang-orang yang tidak berpegang dengan aqidah mereka, iaitu tidak menjadi pak turut mereka, tidak mengikut kepimpinan mereka, mereka mengambil haluan yang bersendirian dan tidak bercampur aduk dengan mereka. Para pendakwah agama ini tidak cukup dengan menyeru manusia kepada agama Allah, sedangkan mereka bergelumang di dalam masyarakat Jahiliyah kerana dakwah yang seperti ini tidak membawa kepada sesuatu hasil yang benilai, malah sejak hari yang pertama lagi mereka harus mengumumkan bahawa golongan mereka adalah berlainan daripada golongan Jahiliyah. Mereka membezakan diri mereka dalam bentuk satu kelompok tersendiri di mana tali ikatannya ialah aqidah yang berbeza dan nama kepimpinannya ialah kepimpinan Islam. Mereka harus membezakan diri mereka daripada masyarakat Jahiliyah dan seterusnya membezakan kepimpinan mereka daripada kepimpinan Jahiliyah .

  Kedudukan para pendakwah yang bergelumang dan hanyut dalam masyarakat Jahiliyah dan kekal bernaung di bawah naungan kepimpinan Jahiliyah akan menghapuskan pengaruh yang dibawa oleh aqidah mereka, menghalangkan keberkesanan yang dapat diwujudkan oleh dakwah mereka dan seterusnya menghalangkan segala penarik yang mungkin wujud pada dakwah yang baru itu .

  Hakikat ini bukan hanya terserlah dalam bidang dakwah para nabi di dalam masyarakat-masyarakat musyrikin sahaja, malah terserlah dalam bidang dakwah umumnya, iaitu setiap kali munculnya Jahiliyah menguasai kehidupan manusia. Nilai-nilai dan ciri-ciri semula jadi Jahiliyah abad dua puluh ini juga tidak berbeza daripada nilai-nilai dan ciri-ciri semua Jahiliyah yang lain yang dihadapi oleh dakwah Islam di sepanjang sejarah .

  Para pendakwah yang menyangka bahawa mereka boleh mencapai sesuatu hasil yang baik menerusi tindakan turut bergelumang dan hanyut di dalam masyarakat Jahiliyah dan establishment-establishment Jahiliyah dan menerusi penyusupan secara halus ke dalam masyarakat dan establishment-establishment Jahiliyah untuk berdakwah kepada Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memahami tabiat agama ini dan caranya mengetuk pintu hati manusia. Jika pejuang-pejuang mazhan-mazhab ilhadiyah (yang tidak percaya kepada Tuhan ) secara terbuka sanggup mendedahkan tanda mereka, barisan hadapan mereka dan arah mereka, garis perjuangan mereka, maka apakah pejuang-pejuang dakwah Islamiyah tidak sanggup mengumumkan tanda istimewa mereka dan cara perjuangan mereka yang secara total berbeza daripada perjuangan Jahiliyah itu? “

  Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa perjuangan melalui proses politik demokrasi adalah METOD JAHILIYAH, iaitu metod yang syirik dan kufur yang akan hanya menghasilkan Jahiliyah dan yang tidak mungkin akan tercapai matlamat Islam. Islam mempunyai jalannya dan kepimpinannya yang tersendiri yang terpisah dan berbeza sama sekali daripada jalan dan kepimpinan demokrasi. Islam hendaklah mempamirkan kepada orang ramai mengenai metod dan jalannya yang istimewa dan berbeza ini berbanding dengan jalan Jahiliyah seperti jalan demokrasi ini.

  Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – az-Zariat) :
  “Apabila seseorang itu dapat meningkatkan dirinya ke kemuncak konsep pengabdian diri kepada Allah ini atau ke kemuncak konsep Ubudiyah yang luhur ini, maka tentulah jiwanya tidak akan tergamak menggunakan wasilah yang keji untuk mendapatkan tujuan yang luhur walaupun tujuan itu adalah untuk mencapai kemenangan dakwah dan meninggikan kalimah Allah, kerana wasilah yang keji itu dalam satu aspek menghancurkan konsep pengabdian diri kepada Allah yang bersih dan luhur, dan daripada satu aspek yang lain ia tidak berhasrat untuk mencapai matlamat-matlamat yang lain selain daripada matlamat menunaikan kewajipan-kewajipannya untuk merealisasikan konsep pengabdian diri kepada Allah yang tersirat dalam penunaian itu, kerana pencapaian matlamat adalah terserah kepada Allah. Dialah yang akan menentukannya mengikut ketetapan takdir-Nya dan kehendak iradat-Nya. Oleh itu seseorang tidak perlu menggunakan wasilah-wasilah dan cara-cara yang sembarangan untuk mencapai sesuatu matlamat yang urusannya terpulang kepada keputusan Allah dan tidak pula termasuk dalam perkiraan seorang mukmin yang menghambakan dirinya kepada Allah.

  Kemudian seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah itu akan menikmati kerehatan dhamir, ketenteraman jiwa, kebaikan hati dalam segala keadaan sama ada dia melihat hasil perjuangannya itu berhasil atau tidak berhasil, sama ada usaha perjuangannya terlaksana menurut sebagai mana yang dirancangkannya atau sebaliknya, kerana dia telahpun menyelesaikan usaha perjuangannya dan terjamin mendapat balasannya setelah direalisasikan konsep pengabdian diri kepada Allah dalam usaha perjuangannya itu dan kerana inilah hatinya tenang dan beristirehat. Dan segala apa yang berlaku selepas itu adalah di luar batas tugasnya. Kini dia sedar bahawa dirinya adalah seorang hamba kerana itu perasaan dan tuntutannya tidak melebihi batas seorang hamba. Dia juga sedar bahawa Allah itu Tuhan dan kerana itu dia tidak akan menceroboh dalam perkara-perkara yang berada dalam bidang urusan Allah. Di sinilah sahaja batas perasaannya. Dia redha terhadap balasan Allah dan Allah redha terhadap usaha perjuangannya.”

  Wasilah yang keji yang disebutkan oleh Saiyyid Qutb itu boleh dimaksudkan kepada metod perjuangan melalui sistem dan proses politik demokrasi. Dalam perjuangan Islam, Saiyyid Qutb menegaskan bahawa kita tidak sepatutnya menggunakan metod perjuangan yang selain daripada metod Allah dan Rasul-Nya kerana metod yang lain itu adalah metod yang merosakkan Aqidah Islam kita. Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa isu yang terpenting yang sewajarnya menjadi pertimbangan kita ialah PERJUANGAN dan METOD PERJUANGAN, inilah sahaja IBADAT kita kepada Allah. Kita tidak perlu membicarakan mengenai pencapaian dan hasil perjuangan itu, khususnya kita tidak perlu bertanya sama ada sesebuah Negara Islam itu berjaya atau gagal didirikan, kerana isu seperti ini adalah KERJA ALLAH yang semestinya kita tinggalkan bersendirian begitu sahaja supaya berlakunya iradat dan takdir Allah ke atasnya. Apa sahaja iradat dan takdir Allah kita terima sahaja dengan hati yang redha dan terbuka.

  Kejayaan atau kegagalan untuk mendirikan sesebuah Negara Islam itu tidak sepatutnya kita campur tangan, dan kita hanya sepatutnya menumpukan sepenuh perhatian kita kepada IBADAT kita kepada Allah sahaja, iaitu untuk melancarkan dengan penuh kesungguhan akan perjuangan demi perjuangan dan Jihad demi Jihad ke jalan Allah – dan setakat itulah sahaja – ke arah mencapai pembentukan sesebuah Negara Islam. Sama ada sesebuah Negara Islam itu benar-benar berjaya didirikan atau sebaliknya, bukanlah kerja kita. Itu adalah KERJA ALLAH mengikut iradat dan takdir Allah. Kerja kita hanyalah untuk melancarkan perjuangan demi perjuangan dan Jihad demi Jihad sahaja dengan penuh kesungguhan tanpa memperdulikan tentang kejayaan atau kegagalan pembentukan sesebuah Negara Islam itu.

  Apabila kita mencampuri hal-hal yang berada di dalam batas-batas yang menjadi hak dan kerja Allah, kadang kala kita akan terlibat dengan berbagai-bagai kederhakaan dan pengingkaran terhadap Allah seperti mana keterlibatan kita dalam proses politik demokrasi dalam memperjuangkan Islam ke arah pembentukan sesebuah Negara Islam. Oleh kerana kita terlalu ingin untuk mendiri dan merealisaikan pembentukan sesebuah Negara Islam, kadang kala kita mengambil jalan pintas, iaitu kita berjuang dan berjihad melalui proses politik demokrasi dengan meninggalkan METOD DARIPADA ALLAH – justeru kita melibatkan diri kita dengan kesyirikan dan kekufuran kerana inginkan sebuah Negara Islam. Selepas sesebuah Negara Islam itu berjaya kita dirikan, kita tetap akan menanggung dosa kesyirikan dan kekufuran yang kita lakukan ketika mengamalkan sistem dan proses politik demokrasi itu, dan bahawa segala jasa dan pengorbanan kita dalam membentukkan sesebuah Negara Islam itu tadi tidak dapat menghapuskan segala dosa kesyirikan dan kekufuran kita, sedangkan kita sedia maklum bahawa segala dosa yang syirik dan kufur itu tidak akan diampuni Allah! Persoalan-persoalan seperti ini tidak pernah terfikir oleh majoriti daripada massa umat Islam kita.

  Firman Allah : Fussilat 17
  Adapun kaum Thamud, Kami beri petunjuk kepada mereka, lalu mereka utamakan kesesatan daripada hidayat.

  Apabila diberi petunjuk kepada jalan yang benar kepada PAS supaya mereka berjuang melalui jalan Allah, iaitu jalan al-Quran, Sunnah dan Sirah, mereka menolaknya, sebaliknya mereka memilih jalan demokrasi yang syirik dan kufur. Keadaan mereka ini adalah sama dengan keadaan kaum Thamud seperti mana yang diperingati kepada kita di dalam al-Quran oleh Allah swt sendiri, iaitu mereka utamakan kesesatan dan membelakangkan hidayat!

  Sesebuah parti politik seperti PAS dan juga seseorang individu yang wujud dan menjalani kehidupan di bawah sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini akan hanya dapat memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara mengamalkan segala sikap, tindakan dan amalan seperti mana yang dikenalpastikan di sini :

  1. Memahami, menyedari dan meyakini mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi;

  2. Mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi dan perintah Allah untuk menghancurkannya untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah Negara Islam;

  3. Tidak mengambil bahagian dan mengamalkan agama demokrasi;

  4. Memisah, memencil dan mengasingkan diri daripada demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala proses politik demokrasi;

  5. Tidak meredhai dan menyetujui demokrasi dan kerajaan demokrasi serta membencinya;

  6. Tidak menghalal dan membolehkan amalan demokrasi dan sistem politik demokrasi;

  7. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi ;

  8. Mengamalkan sikap tanpa kompromi dan berkonfrantasi dengan kerajaan demokrasi yang membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi sehingga ia mengalami kehancuran;

  9. Tidak bersikap “neutral” dan berkecuali terhadap kerajaan demokrasi;

  10. Membentuk dan menyertai satu Pergerakan Islam untuk menentang dan menjatuhkan kerajaan demokrasi dan untuk memperjuangkan Islam melalui Metod Islam supaya ia muncul sebagai satu agama yang berkuasa dan memerintah dengan menguatkuasakan segala undang-undang dan sistem hidup daripada Allah.

  Inilah jalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan inilah sahaja jalan dan cara bagi PAS untuk menyelamatkan diri mereka dan para pengikut mereka daripada terlibat secara langsung dengan kesyirikan dan kekufuran. Perjuangan cara PAS melalui amalan agama demokrasi ini, daripada perspektif kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah cara dan jalan yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

  PAS tidak bertindak tegas dalam mengeluarkan sistem politik agama demokrasi ini daripada kehidupan mereka serta mereka tidak mengambil sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadapnya dan justeru PAS dan orang-orang PAS tidak dapat membersihkan diri mereka daripada segala unsur kesyirikan dan kekufuran dalam kehidupan mereka. PAS kini sedang berada di dalam agama Islam dengan sekali gus mereka juga mengamal dan mempraktikkan ciri-ciri kehidupan kufur yang menjadikan mereka ini sebagai orang-orang Islam dan sekali gus juga sebagai orang-orang kafir – inilah yang dikatakan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam keadaan yang terumbang ambing di antara Islam dengan kufur. PAS yang kini sedang berada dalam keadaan terumbang ambing di antara Islam dengan kafir seperti mana yang disebut di dalam ayat al-Quran ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah terjatuh kepada status kafir yang disesatkan Allah, dan sesiapa yang kafir kerana disesatkan Allah ia tidak mungkin akan kembali kepada keimanan dan kebenaran. PAS dan para pengikut PAS adalah orang-orang Islam yang dikutuk dan dilaknati Allah.

  Oleh kerana PAS tidak berjuang melalui jalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ianya tidak menerima sebarang TEKANAN, KEZALIMAN dan PENINDASAN daripada kekuasaan Jahiliyah demokrasi ini, malah mereka diberi kebebasan dan galakan oleh kerajaan Jahiliyah Malaysia kita ini sendiri untuk terus wujud dan aktif beroperasi melalui jalan Jahiliyah. Inilah di antara sifat-sifat dan petanda-petanda yang khusus bagi sesuatu pergerakan yang sesat dan menyeleweng, seperti PAS, daripada jalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, yang dikutuk dan dilaknati Allah dan yang akan menerima kesudahan yang buruk di akhirat nanti, sedangkan di dunia ini perjuangannya itu adalah perjuangan yang sia-sia sahaja yang hanya telah dan akan terus membawa kepada kerugian dan kehampaan kepada Islam dan kepada seluruh massa umat Islam baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya.

  Salah silap harap ampun dan maaf.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

  Temerloh, PAHANG DM

 8. hi kerusijati,

  so after reading your explaination, boleh bagi contoh ada ka negara islam yang betul2 mcm hang cakap ni skarang?

  macam tak dak je???

  in short hang sokong al-qaeda?

  kalau nak berperang hang nak pakai apa? senjata buatan amerika, begitu?
  kuda???
  pedang???

 9. Salam, Malaysia kafir. Arab Saudi lagi kafir. Seluruh negara umat Islam di dunia kini adalah kafir dan tiada satupun yang Islam mengikut takrif yang berpandukan kpd konsep-konsep Laailaahaillallah. Al-Qaida, Mujahidin, Taliban dan banyak lagi pergerakan-pergerakan Islam adalah ciptaan dan boneka Yahudi. Malah al-Qaida dan mujahidin di alam realiti sebenarnya tidak pernah wujud, yang wujud hanya berita mengenai kegiatan al-Qaida yang disampaikan oleh agensi-agensi berita Yahudi. Kesemuanya pembohongan untuk mengelirukan dan membodohkan kita sahaja. Taliban memang wujud, tetapi ianya adalah agen Yahudi yang berdrama untuk Yahudi menipu kita sahaja. Jihad, Perang dan Revolusi adalah perintah Allah yang diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman kpd Laailaahaillallah untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan sekular umat Islam. Ini adalah bentuk perjuangan yang bijak kerana ianya datang dpd Allah (2;193, 251; Hajj:40). Bila sudah ramai yang memberontak, akan terkumpul segala tenaga, pemikiran dan material yang boleh digunakan untuk berperang dan memberontak. Ini adalah perjuangan yang Maha Besar untuk menegakkan Laailaahaillallah , iaitu perjuangan yang paling utama yang memerlukan pengorbanan jiwa, harta dan keluarga. Allah memerintahkan kita agar kita mengumpulkan segala kekuatan dalam bentuk manpower, material dan persenjataan untuk memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita (8:60). Mengumpulkan segala kekuatan ini adalah Jihad manakala berperang inipun adalah Jihad. Kefahaman mengenai Jihad, Perang dan Revolusi dalam memahami metod perjuangan Islam adalah sesuatu yang amat diutamakan. Saya menjemput sdr dan para pembaca yang budiman untuk menelaah dgn detail dan mendalam mengenai Jihad, Perang dan Revolusi sebagai Metod Islam dalam perjuangan Islam seperti berikut ini : 1. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA Aku diutuskan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah. Bukhori MISI ISLAM yang Maha Agung di dunia ini ialah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA untuk digantikan dengan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA ALLAH sahaja dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Caranya ialah pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi. Apabila peraturan dan undang-undang manusia dikuat kuasakan ke atas manusia dan oleh yang demikian seluruh umat manusia itu adalah berada di bawah peraturan dan undang-undang manusia, seluruh umat manusia itu menjunjung peraturan dan undang-undang manusia, itulah ertinya seluruh umat manusia itu menjadi para hamba kepada manusia, dan seluruh umat manusia itu tidak menjadi para hamba kepada Allah – itulah ertinya sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang syirik dan kufur. Sistem politik manusia yang menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas manusia seperti sistem politik demokrasi kita ini adalah sistem politik yang wujud dan beroperasi di dalamnya konsep ‘PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA’, dan justeru ianya adalah satu sistem politik yang SYIRIK dan KUFUR yang mewujudkan fenomena PENINDASAN, KEZALIMAN, KEJAHATAN, ANCAMAN, PENCEROBOHAN DAN KEROSAKAN ke atas seluruh umat manusia di bumi. Pelaksanaan dan penguat kuasaan peraturan dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh manusia seperti mana peraturan dan undang-undang demokrasi di dalam negara Malaysia kita ini, bererti kewujudan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Apabila wujud sahaja sistem pengabdian manusia kepada manusia dalam sistem politik sesuatu negara, Allah memerintah dan mewajibkan ke atas kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas negara itu. Islam menghadapi ideologi dan pemikiran kufur dengan tabligh dan penerangan, sementara halangan-halangan kufur dalam bentuk kekuatan politik, ekonomi, militeri, institusi dan budaya dihadapi dengan Pergerakan, Jihad, Perang dan Revolusi. Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah satu sistem politik manusia yang didasarkan kepada konsep pengabdian manusia kepada kuasa manusia, dan justeru sikap dan dasar Islam terhadap kerajaan demokrasi kita ini tiada yang lain melainkan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu perisytiharan pengabdian manusia yang total kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, dan justeru ianya adalah satu perisytiharan untuk membebaskan manusia daripada sistem ‘PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA’. Allah memerintahkan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang bertujuan untuk mencapai Misi Islam yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk : 1. Menghapuskan kerajaan manusia dan sistem kehidupan ciptaan manusia; 2. Mewujudkan kerajaan Allah dan sistem kehidupan daripada Allah; 3. Menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA kepada KUASA MANUSIA di bawah kerajaan manusia; 4. Mewujudkan sistem PENGABDIAN MANUSIA kepada KUASA ALLAH di bawah kerajaan Allah. Dalam mencapai Misi Islam yang Maha Agung ini, Islam BERHAK untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas sesuatu Negara Bangsa seperti Kerajaan Demokrasi Malaysia kita ini, atau ke atas mana-mana Kerajaan Manusia sekalipun tanpa terlebih dahulu ianya (sekumpulan umat Islam) diserang, diperangi, dizalimi dan diancam oleh mana-mana negara atau kerajaan-kerajaan tersebut. Ini adalah konsep-konsep radikalisme, revolusi dan dinamisme yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Firman Allah :al-Baqarah 251 Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Baqarah) : “Dan pada akhirnya muncullah kebaikan, kebajikan dan kesuburan apabila munculnya kelompok manusia yang terpilih yang mendapat hidayat Allah SWT dan akhlak daripada Allah SWT, iaitu kelompok yang mengenali kebenaran yang telah diterangkan Allah SWT kepada mereka dan mengenal pula jalan yang terang menuju ke arah-Nya, kelompok yang sedar bahawa mereka ditugaskan untuk menolak kebatilan dan menegakkan kebenaran dan seterusnya sedar bahawa mereka tidak akan selamat daripada azab Allah SWT melain apabila mereka menunaikan peranan yang luhur ini dan melainkan apabila mereka sanggup menanggung apa sahaja penderitaan di bumi ini untuk mematuhi perintah Allah SWT dan mencari keredhaan-Nya. Di sini Allah SWT menguat kuasakan perintah-Nya, melaksanakan takdir-Nya dan meletakkan kalimah kebenaran, kebajikan dan kebaikan sebagai kalimah yang tertinggi, iaitu Allah SWT meletakkan hasil pertarungan, pertandingan dan perjuangan itu di tangan kekuatan yang baik dan membina, iaitu pertarungan yang merangsangkan sesuatu yang paling luhur dan mulia yang ada pada kekuatan ini dan menyampaikan kekuatan ini kesetinggi-tinggi darjah kesempurnaan yang telah ditetapkan kepada-Nya dalam hidup ini. Oleh sebab itulah kumpulan kecil yang beriman dan percaya kepada Allah SWT itu mendapat kemenangan pada akhir perjuangan mereka. Ini ialah kerana mereka melambangkan iradat Allah SWT yang tetinggi yang mahu menolak kerosakan daripada bumi dan menegakkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Mereka mendapat kemenangan kerana mereka melambangkan matlamat Ilahi yang tertinggi yang wajar mendapat kemenangan.” Ayat di atas ini menceritakan mengenai kaum Talut yang diutuskan Allah untuk memerangi kaum Jalut yang zalim, menindas dan jahat, iaitu mereka itu adalah kaum yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia. Talut menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau kaum Jalut yang kafir dan jahat itu daripada bumi Kanaan. Sekiranya Talut tidak menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau mereka itu keluar, akan berlakulah KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang besar di kalangan umat manusia. Para pemerintah di Malaysia kita ini sedang melakukan kezaliman, kejahatan dan kerosakan yang besar – sewajarnya kita menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau mereka ini keluar daripada bumi kita seperti mana yang diperintahkan Allah ke atas kita. Firman Allah : al-Hajj 40 Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) : Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan. Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh sebab itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa kasihan belas. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindinuginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun. Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa-kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan dengan tangan kosong tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman dalam hati, dengan persebatian kebenaran dalam fitrah semulajadi dan dengan kedalaman akal tunjang kebaikan dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah, di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuiatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif dengan hati dan jiwa manusia. Oleh sebab itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum mukmin, menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan. As-sawami (biara-biara) ialah rumah-rumah ibadat yang terpencil para paderi . Al- Biya ialah gereja-gereja kaum Kristian umumnya. Ia lebih luas daripada biara-biara, dan as-Salawat ialah rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan al-Masajid ialah rumah ibadat kaum Muslimin. Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya. Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap mana-mana kerajaan manusia yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan manusia sekalipun yang memerintah manusia dengan undang-undang manusia dan yang tidak memerintah manusia dengan undang-undang Allah. Kita diperintahkan Allah supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mana-mana negara kufur itu TANPA TERLEBIH DAHULU KITA INI DISERANG, DIPERANGI DAN DIZALIMI oleh mereka itu, dan walaupun negara kufur itu tidak ingin untuk berperang dengan kita dan mereka itu sentiasa menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tetap dikehendaki dan diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi mereka semata-mata kerana itu adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang wujud dan berlaku di dalam negara kufur itu. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi. Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti kita ini akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Doktrin fundamentalisme dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti inilah yang DISEMBUNYIKAN oleh para ulama dan intelek Islam kita daripada diketahui dan difahami oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ayat-ayat al-Quran (al-Baqarah : 251, Hajj : 40) seperti inilah di antara ayat-ayat yang selalunya dipesong dan disalah ertikan oleh mereka ini dengan sengaja dan terancang supaya seluruh umat Islam kita terus berada dalam kebingungan, kebodohan dan kesesatan. Sikap dan dasar kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mengikut konsep al-Quran seperti mana yang terkandung di dalam ayat-ayat di atas ini (al-Baqarah : 251, Hajj : 40), adalah dalam bentuk pelancaran JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu tanpa para pejuang Islam kita ini terlebih dahulu diserang, diperangi, dizalimi dan disakiti oleh mereka itu (kerajaan demokrasi Malaysia). Tujuan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF seperti ini adalah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang sedang wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalam kerajaan Malaysia kita ini yang lahir dan wujud akibat daripada pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas seluruh umat manusia. Kemudian daripada itu kita diperintahkan Allah supaya kerajaan demokrasi Malaysia yang telah dijatuh dan dihapuskan oleh kita ini digantikan dengan sebuah Negara Islam yang akan menegak dan mempraktikkan konsep pengabdian manusia kepada kuasa Allah sahaja. Menyerang dan memerangi serta memberontak dalam bentuk yang OFENSIF ke atas sesuatu kerajaan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah perintah dan kehendak kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan inilah Misi Islam yang Maha Agung di bumi kita ini! 2. PERANG OFENSIF UNTUK MENGHAPUSKAN PENINDASAN Pemikiran, ideologi, peraturan dan undang-undang Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang dicipta dan dibuat oleh manusia adalah disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan kepada manusia dan kemanusiaan di bumi. Justeru pengabdian manusia kepada kuasa manusia di bawah kerajaan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis di Malaysia kita ini adalah penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan kepada manusia dan kemanusiaan di bumi ini di sisi Allah swt. Selagi wujudnya penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan dalam bentuk pelaksanaan dan penguatkuasaan pemikiran dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini selama itulah umat Islam diperintahkan Allah untuk berjihad dan berperang sehingga terhapusnya kekuatan dan kekuasaan demokrasi itu semua sekali. Justeru memerangi kerajaan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang zalim dan menindas ini adalah Jihad yang difardhukan ke atas setiap penganut agama Allah. Firman Allah: al-Baqarah 193 Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : “Jika ayat ini – ketika turunnya – sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di Semenanjung Tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah, namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan (pada bila-bila masa). Anjuran Jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai daripada agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengan-Nya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum Muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai daripada penindasnya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayat Allah. Larangan terhadap penindasan itu diulangkan sekali perbicaraannya setelah dikecam dan disifatkannya sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkara ini dalam pandangan Islam, juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan – pada hakikatnya – satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai aqidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula aqidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi, kemudian neraca aqidah itu menjadi berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang Islam kerana keIslaman mereka. Merekalah orang-orang yang menafikan umat manusia daripada sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka daripada agama Allah, dan merekalah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum Muslimin di mana sahaja mereka jumpai. Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.” Firman Allah: al-Anfal 39 Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : “Kedatangan Islam – sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar surah ini – merupakan satu perisytiharan umum untuk membebaskan manusia di muka bumi ini daripada perhambaan kepada sesama manusia dan daripada perhambaan hawa nafsu sendiri yang juga merupakan perhambaan kepada sesama makhluk, iaitu dengan mengumumkan Uluhiyah Allah dan Rububiyah-Nya sahaja yang menguasai seluruh alam. Ini bermakna suatu pemberontakan umum terhadap kuasa hakimiyah manusia, undang-undang dan peraturannya dalam segala rupa dan bentuknya di samping merupakan suatu pemberontakan umum terhadap segala kedudukan di mana kuasa memerintah berada dalam tangan manusia dalam mana-mana bentuknya. Untuk merealisasikan matlamat yang agung ini perlu dilakukan dua langkah yang asasi : Pertama : Menghapuskan gangguan dan penindasan terhadap orang-orang yang menganut agama ini dan mengumumkan kebebasan mereka daripada kuasa hakimiyah manusia serta memulangkan Ubudiyah mereka kepada Allah sahaja, iaitu menolak Ubudiyah kepada sesama manusia dalam segala bentuk dan rupanya. Matlamat ini tidak direalisasikan kecuali dengan adanya kelompok Muslim yang mempunyai organisasi yang bergerak di bawah kepimpinan yang beriman kepada perisytiharan umum itu dan berjuang untuk melaksanakannya di alam realiti dan seterusnya berjuang menentang setiap Taghut yang menggugat dan menindas penganut Islam atau mengadakan halangan-halangan menggunakan kekuatan, tekanan, paksaan dan kempen terhadap orang-orang yang ingin menganut Islam. Kedua : Menghancurkan segala kuasa di muka bumi ini yang ditegakkan di atas Ubudiyah kepada sesama manusia dalam mana-mana bentuk dan rupa untuk menjamin matlamat yang pertama, dan mengumumkan Uluihiyah Allah di seluruh muka bumi ini agaar seluruh agama tertentu kepada Allah sahaja. Agama yang dimaksudkan di sini ialah ketaatan kepada kuasa Allah dan ketaatan itu bukanlah semata-mata dengan iktikad sahaja.” Ayat-ayat ini (2:193; 8:39) adalah ayat yang berbentuk UMUM dan MUKTAMAD. Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita, iaitu ke atas seluruh umat Islam, dan bukanlah yang hanya terhad kepada kerajaan dan pemerintahan Islam sahaja, malah ke atas sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan Kitab-Nya untuk memerangi, meruntuh dan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana, mengikut kriteria Islam, ianya adalah kerajaan yang melakukan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan ke atas manusia dan kemanusiaan di bumi. Setelah orang-orang ramai memberontak dan berperang yang meruntuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur itu, barulah wujudnya gejala “jadilah agama untuk Allah”, iaitu jadilah agama Allah ini sebagai agama yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas manusia yang menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan itu. Jihad dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita agar agama Allah itu menjadi agama yang berkuasa dan memerintah seperti mana yang disebut dalam ayat ini “jadilah agama untuk Allah“. Perang dalam ayat ini adalah perang yang berbentuk OFENSIF, iaitu menyerang sebelum diperangi. Perang dan Revolusi ini adalah Jihad ke jalan Allah dan ianya adalah Metod Perjuangan daripada Allah yang membolehkan kita untuk meruntuh dan menghancurkan kerajaan manusia yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah yang adil dan bebas. “Fitnah” dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam. Bagi umat Islam yang sedang berada di bawah naungan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, Jihad dikehendaki untuk dijadikan sistem kehidupan hari-hari dan terus berkesinambungan sehingga hancurnya kufur (demokrasi) dan tertegaknya Islam. Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah. 3. PERANG OFENSIF UNTUK MENGHAPUSKAN KEZALIMAN Perang telah dibenarkan kepada orang-orang Islam yang dizalimi oleh ideologi dan undang-undang kufur dan orang-orang kafir. Dalam peringkat permulaan Aqidah dan Pemikiran Islam diperjuangkan, kekuasaan kufur disekelilingnya telah dan akan menggempur Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa penegakan Aqidah dan Pemikiran Islam tidak pernah diberi laluan mudah sejak daripada para nabi yang terdahulu sehingga kepada junjungan besar Rasulullah s.a.w dan sehingga ke zaman kita kini, melainkan kesemuanya diancam, ditindas dan dizalimi. Firman Allah: al-Hajj 39, 40 Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan kerana mengatakan: Tuhan kami ialah Allah. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran-al-Hajj) : “Oleh sebab itu Allah telah memberi kebenaran kapada kaum Muslimin, selepas mereka berhijrah ke Mekah memerangi kaum Musyrikin untuk mempertahankan keselamatan diri mereka dan akidah mereka daripada pencerobohan dan pencabulan yang telah mencapai kemuncaknya, juga untuk mewujudkan kebebasan akidah dan kebebasan ibadat bagi mereka dan oarang-orang yang lain daripada mereka di bawah naungan Allah. Allah juga telah menjanjikan mereka untuk memberi kemenangan dan kedudukan yang kuat kepada mereka dengan syarat mereka melaksanakan segala tugas-tugas agama mereka. Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan. Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa belas kasihan. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindunginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun. Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa- kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman di dalam hati. Dengan persebatian kebenaran dalam fitrah semula jadi dan dengan kedalaman akar tunjang kebaikan di dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif mengenai hati dan jiwa manusia. Oleh itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum Mukmin menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai alat-alat kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan. Sebelum Allah mengizinkan mereka bertolak ke medan perang, Dia mengumumkan kepada mereka bahawa Dia akan mempertahankan keselamatan mereka dan meletakkan mereka di bawah pelindungan-Nya. Mereka mempunyai alasan untuk mengharungi perjuangan itu kerana mereka ditugas memikul amanah kemanusiaan yang agung, yang mana kebaikan bukan sahaja kembali kepada mereka, malah kembali kepada seluruh pihak orang-orang yang beriman di samping menjamin kebebasan akidah dan kebebasan beribadat. Selain daripada itu mereka telah di usir daripada kampung halaman mereka tanpa apa-apa kesalahan yang benar. Sedangkan itu kalimat yang paling benar diucap dan dilafazkan, dan kerana kesalahan mengucap kalimat inilah sahaja mereka telah diusirkan daripada kampung halaman mereka. Itulah tindakan yang benar-benar zalim dan tidak beralasan daripada para penceroboh dan itulah sikap keikhlasan yang bersih daripada segala matlamat kepentingan peribadi daripada orang-orang mukmin yang dicerobohi itu, malah mereka hanya diusir kerana akidah mereka sahaja bukannya kerana pertarungan merebut harta benda dunia, di mana berlakunya pertentangan ketamakan dan kepentingan dan pertentangan tujuan dan perbezaan kepentingan.” Ini adalah pertama kali Allah s.w.t. membenarkan perang terhadap orang-orang kafir kerana menzalimi umat Islam. Di kala itu umat Islam yang kerdil itu sudah mencapai kekuatan dalaman dan kekuatan fizikal yang sudah berkemampuan untuk menghadapi kekuatan kaum kafir. Ayat ini bukanlah terhad dan terkhusus untuk dimaksudkan kepada umat Islam di Medinah pada zaman Nabi Muhammad saw sahaja, malah ianya adalah dimaksudkan kepada seluruh umat manusia yang dizalimi yang tidak terikat kepada faktor-faktor tempat dan waktu serta kepada agama dan bangsa. Sesiapa sahaja yang dizalimi, Islam atau kafir, dahulu, sekarang dan pada masa-masa hadapan, kesemuanya diperintahkan Allah untuk bangkit menentang kezaliman itu. Di atas dasar ini, Allah memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan MEMERANGI kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana ianya adalah kerajaan yang zalim dan menindas sehingga runtuh dan hancurlah kekuatan dan kekuasaannya untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Islam yang adil dan bebas, begitu juga Islam berhak untuk memerangi seluruh pakatan kufur yang menzalimi umat Islam di Thailand, Filipina, Bosnia, Somalia, Sudan, Russia, Cina dan di merata-rata dunia. Orang-orang yang tidak berperang, sekadar melihat sahaja segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan itu berlaku ke atas umat Islam dan seluruh umat manusia, adalah satu penentangan terhadap konsep Jihad dalam Islam dan di akhirat nanti akan mendapat seksaan Allah. Deklarasi bahawa ar-Rabb kita ialah Allah di dalam ayat al-Quran (22:40) mengandungi satu deklarasi bahawa dalam hal ehwal politik dan kenegaraan, yang menjadi hak Allah sahaja ialah kedaulatan, otoriti dan undang-undang dan bahawa kedaulatan rakyat, otoriti rakyat dan undang-undang rakyat itu adalah syirik dan kufur yang diperintahkan Allah swt untuk ditolak, ditentang dan diperangi kesemua sekali. Apabila kita dilarang dan dibenteras dengan keras sekali daripada mendeklarasikan kekufuran demokrasi oleh undang-undang ISA melalui tindakan kepolisan dan ketenteraan dan lain-lain bentuk kekerasan, ianya bermakna kita dilarang dan dicegahkan daripada mendeklarasi dan mengamalkan konsep al-Quran bahawa ar-Rabb kita ialah Allah. Ini adalah satu pencerobohan, ancaman, penindasan, kezaliman dan kerosakan terhadap Islam dan umat Islam yang, mengikut ayat di atas ini, mewajibkan kita untuk melancarkan perang dan revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia. Allah memerintahkan kita untuk memerangi dan membela sesiapa sahaja yang dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki itu tanpa diskriminasi agama, keturunan dan status. Apabila orang-orang Islam dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh orang-orang kafir, Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir itu; apabila orang-orang kafir dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh orang-orang Islam, Allah memerintahkan kita supaya memerangi orang-orang Islam itu. Firman Allah: an-Nisa 75 Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas.yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak . Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : “Maksudnya bagaimana kamu duduk bersenang diri dan tidak tampil berperang kerana sabilullah dan kerana menyelamatkan golongan-golongan yang lemah daripada kaum lelaki, kaum perempuan dan kanak-kanak? Gambaran golongan-golongan yang malang ini terlukis dalam satu pemandangan yang membangkitkan kehairanan seorang Muslim, mencubit kehormatan seorang mukmin dan merangsangkan sentimen belas kasihan dan perasaan insaniahnya. Mereka menderita kesusahan dan mengalami penindasan kerana Aqidah dan agama mereka, dan penderitaan kerana agama itu adalah lebih sengsara daripada penderitaan kerana harta, tanah, nyawa dan kehormatan diri, kerana penderitaan itu ialah penderitaan untuk mempertahankan ciri kewujudan insan yang paling utama kemudian barulah diikuti oleh ciri kehormatan dan maruah diri dan hak milik harta dan tanah. Pemandangan kaum perempuan dan kanak-kanak yang lemah adalah satu pemandangan yang mencubit hati dan perasaan. Pemandangan ini tidak kurang daripada pemandangan orang-orang tua yang lemah dan tidak berdaya mempertahankan diri terutama mempertahankan agama dan Aqidah mereka. Semua pemandangan ini ditayangkan di ruang seruan kepada berjihad dan ini sahaja sudah cukup. Oleh sebab itu al-Quran mengecam sikap tidak menghiraukan jeritan-jeritan golongan-golongan yang lemah itu. Ini adalah satu uslub penyampaian yang mempunyai kesan yang amat mendalam dan resapan yang amat jauh dalam saluran-saluran perasaan.” Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran Al-baqarah) : “Islam berjihad untuk mempertahankan orang-orang mukmin daripada gangguan dan penindasan yang dideritai mereka dan untuk menjaminkan keamanan dan keselamatan diri mereka, harta benda mereka dan agama mereka. Dan di sini telah menetapkan satu dasar agung yang telah diterangkan di dalam ayat : “Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan” (al-Baqarah 217) Oleh itu Islam menganggapkan pencerobohan terhadap aqidah, perbuatan mengganggu dan menyakiti kerana Aqidah dan perbuatan menindas penganut-penganutnya lebih kejam daripada pencerobohan terhadap keselamatan hidup mereka sendiri, kerana Aqidah itu lebih tinggi nilainya daripada hidup itu sendiri mengikut dasar yang agung ini. Apabila seseorang mukmin itu diizinkan berperang kerana mempertahankan nyawa dan harta, maka lebih wajar lagi ia diizinkan berperang kerana mempertahankan Aqidah dan agamanya. Dahulu orang-orang Islam ditindas, diganggu dan disakiti supaya mereka diseksa kerana Aqidah mereka di berbagai-bagai negeri di dunia ini. Negeri Andalus telah menyaksi kekejaman penyeksaan dan pembunuhan beramai-ramai yang menindas orang-orang Islam supaya mereka meninggalkan agama mereka dan menindas penganut-penganut Kristian daripada mazhab-mazhab yang lain supaya masuk mazhab Katolik. Daripada kekejaman Andalus dapat menyaksi akibat yang ditinggalkan oleh Sepanyol, di mana di sana tidak ada lagi bayangan Islam dan bayangan mazhab-mazhab Kristian yang lain, sebagai mana Baitul Maqdis dan negeri-negeri di sekelilingnya telah menyaksi kekejaman serangan perang Salib yang dituju semata-mata untuk menghancurkan agama Islam – tetapi kaum Muslimin telah mengharungi peperangan itu di bawah panji-panji Aqidah mereka dan mereka telah berjaya memenangi peperangan itu dan berjaya menyelamatkan kawasan itu daripada menerima nasib Andalus yang amat sedih itu. Kaum Muslimin (hari ini) masih lagi ditindas di negeri-negeri komunis, negeri-negeri yang menyembah berhala, di kawasan-kawasan Zionis dan negeri-negeri Kristian di berbagai-bagai pelusuk dunia. Dan Jihad tetap difardhukan ke atas mereka untuk menghapuskan penindasan itu jika mereka Muslimin yang sebenar.” Para pejuang Islam, baik di bahagian dan di lokaliti mana sekalipun di dunia ini, dan di zaman mana sahaja dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini, sentiasa sahaja DIANCAM, DIGANGGU, DICEROBOHI, DISAKITI, DIZALIMI, DIJAHATI dan DITINDAS oleh musuh-musuh Islam, dan mereka ini akan terus diperlakukan sedemikian rupa oleh musuh-musuh Islam ini pada masa-masa akan datang. Justeru, Allah memfardhukan Jihad dan Perang ke atas kita untuk memerangi musuh-musuh Islam supaya terhapusnya segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, dan kerosakan itu yang disifatkan oleh Allah swt sebagai lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dalam pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, orang-orang yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan sesuatu kerajaan yang syirik dan kufur, seperti kerajaan demokrasi kita ini, adalah orang-orang yang sedang dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh kekuasaan kufur itu. Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap sesuatu kerajaan yang syirik dan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk MEMBEBASKAN seluruh rakyatnya, Islam mahupun bukan Islam, daripada dibelenggu dan dizalimi oleh ideologi, kekuasaan dan undang-undang yang syirik dan kufur ini yang disifatkan oleh Allah swt sebagai pencerobohan, ancaman, penindasan, kezaliman, kejahatan dan kerosakan untuk kemudiannya diletakkan di bawah kekuasaan Islam yang disifatkan oleh Allah swt sebagai keadilan, kebebasan dan keamanan. Umat Islam yang meredhai dan menyenangi pencerobohan, ancaman. kezaliman, penindasan dan kerosakan yang wujud dalam bentuk ideologi, pemikiran, perundangan dan sistem pemerintahan Jahiliyah, seperti Jahiliyah demokrasi ini, atau mereka memilih untuk menjadi penonton-penonton sahaja, iaitu tanpa sebarang sikap dan tindakan terhadap segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan ini, mengikut pengertian ayat di atas ini, adalah orang-orang yang mendurhakai dan mengingkari Allah s.w.t. Jihad menghendaki umat Islam supaya sentiasa berada dalam keadaan yang berwaspada terhadap musuh-musuh Islam dan sentiasa bersedia dengan segala kekuatan – politik, ekonomi, ketenteraan dan moral – untuk menghadapi serangan daripada orang-orang kafir. Firman Allah: al-Anfal 60 Hendaklah kamu sediakan untuk melawan mereka, sekadar tenagamu, kekuatan dan kuda yang tertambat, dengan demikian kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Keadilan, kebebasan dan keamanan hanya boleh wujud apabila segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan daripada musuh-musuh Islam dapat dibenteraskan dengan berkesan. Ia sudah tentu memerlukan kepada kekuatan militeri, ekonomi dan moral umat Islam. Berada dalam keadaan yang lemah bererti terdedah kepada penindasan dan manipulasi oleh kuasa-kuasa besar. Jihad mempunyai matlamat untuk menghapuskan penindasan dan manipulasi supaya tidak ada pengabdian manusia kepada sesama manusia. Menyediakan kekuatan pertahanan yang moden dan terkini adalah kewajipan Jihad. Bagai mana pula keadaan kita yang belum berkemampuan dari segi kekuatan militeri untuk menandingi dan mengatasi kekuatan militeri orang-orang kafir atau kerajaan-kerajaan kufur sedangkan mereka itu sentiasa sahaja menceroboh, mengancam, menzalimi, menindas dan merosaki kita – apakah kita hanya sekadar berdiam diri sahaja dengan membiarkan diri kita ini untuk dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki dengan sewenang-wenang dan berleluasa sahaja? Mustahil bagi kita untuk mengumpulkan kewangan yang mencukupi untuk membuat sebarang persediaan militeri apabila kita sentiasa sahaja diganggu gugat oleh musuh-musuh kita – segala gangguan dan kezaliman itu tidak memberi sebarang ruang dan peluang untuk kita membuat persediaan untuk menghadapi mereka. Kita tidak ada kemampuan untuk memerangi mereka secara besar-besaran yang boleh mengatasi mereka. Jalan yang terbuka kepada kita hanyalah pelancaran “terrorism” terhadap mereka untuk menggentarkan mereka agar mereka tidak lagi menzalimi dan menindas kita. Insya Allah peluang yang terbuka ini akan kita eksploitasikan sepenuhnya untuk membuat persediaan bagi menghadapi ancaman-ancaman mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah swt. Terrorism adalah Jihad yang bertujuan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita seperti mana yang digariskan di dalam ayat di atas ini. Justeru, terrorism adalah dengan keizinan dan perintah Allah swt. Sebelum kita berkemampuan untuk melancarkan Jihad, Revolusi dan Perang yang total terhadap sesebuah kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Pergerakan Islam yang kecil dan masih berada di peringkat awal itu boleh melancarkan gerakan-gerakan “terrorism” terhadapnya, bukan sahaja untuk menggentarkannya malah juga sebagai satu saluran untuk mendedahkan idea-idea radikal dan revolusyeneri dalam menggalak dan menggerakkan massa umat Islam untuk menyertai perjuangan Islam ke arah Jihad dan Revolusi. “Terrorism” adalah sebahagian daripada aktiviti-aktiviti Jihad dalam Metod Islam untuk menghancurkan sesuatu kerajaan kufur yang sedang berdaulat dan berkuasa itu. 4. PERANG OFENSIF UNTUK MEMERANGI KAUM MUSYRIKIN Allah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kerana akidah mereka mengabdikan manusia kepada sesama manusia yang menafi dan menolak pengabdian manusia kepada Allah sahaja. Justeru Allah memerintahkan kita untuk memerangi dan memusuhi rakyat Malaysia yang terdiri daripada orang-orang Cina dan India musyrikin. Bukan kerana mereka itu adalah bangsa-bangsa Cina dan India yang selain daripada bangsa Melayu, tetapi kerana mereka menganuti akidah musyrik yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia serta mereka itu menolak dan menafikan Aqidah Islam yang mengabdikan manusia kepada Allah sahaja. Walaupun mereka itu sangat mengingini untuk bersahabat dan hidup berharmoni dengan kita, perintah Allah ke atas kita adalah tetap untuk bermusuhan dan berperangan dengan mereka melainkan mereka mengalah dan bersetuju untuk menegakkan konsep pengabdian kepada Allah sahaja. Di atas dasar yang sama, kita berhak untuk memerangi kerajaan demokrasi Malaysia pimpinan orang-orang Melayu ini kerana ianya adalah sebuah kerajaan yang menganuti akidah yang syirik dan kufur yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia. Bagai manakah kedudukan perpaduan di antara Melayu, Cina dan India di atas dasar perpaduan bangsa Malaysia, dan juga perpaduan di antara berbagai golongan agama di kalangan kaum Bumiputra di atas konsep bangsa Bumiputra di sisi Islam? Perpaduan-perpaduan seperti ini adalah syrik dan kufur! Firman Allah: at-Taubah 36, 73 Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : “Maksudnya, perangilah mereka tanpa dikecualikan seorang atau sekumpulan pun daripada mereka kerana mereka memerangi kamu tanpa dikecualikan kamu seorang atau sekumpulan pun daripada kamu. Peperangan ini pada hakikatnya adalah peperangan di antara syirik dan Tauhid, di antara kufur dan iman, dan di antara kesesatan dan hidayat. Ia merupakan pertarungan di antara dua kem yang berbeza, yang tidak mungkin wujud di antara keduanya perdamaian yang berkekalan dan tidak mungkin diadakan di antara keduanya suatu persetujuan yang sempurna, kerana perselisihan di antara keduanya bukan perselisihan secara kebetulan atau perselisihan juzu’kan, bukan perselisihan kepentingan-kepentingan yang boleh dicarikan jalan penyelesaian dan bukan perselisihan kerana garis-garis sempadan yang boleh diaturkan semula. Umat Muslimin akan tertipu dengan muslihat pertarungan di antara mereka dengan kaum Musyrikin iaitu kaum paganisme dan kaum ahlil kitab jika mereka memahami atau difahamkan bahawa pertarungan ini ialah pertarungan ekonomi atau pertarungan perkauman atau pertarungan kerana tanah air atau pertarungan strategik tidak sekali-kali begitu. Ia adalah pertarungan Aqidah sebelum segala pertarungan yang lain, pertarungan sistem hidup yang lahir daripada Aqidah ini. Dalam pertarungan ini penyelesaian-penyelesaian separuhan tidak berguna dan ia tidak boleh diselesaikan dengan perjanjian-perjanjian dan tindak tanduk muslihat. Ia hanya boleh diselesaikan dengan peperangan dan perjuangan yang total. Inilah Sunatullah yang tidak berubah dan itulah undang-undang Allah yang ditegakkan di atasnya langit dan bumi, aqidah-aqidah dan agama-agama, dhamir dan hati. Itulah undang-undang tercatat dalam kitab Allah sejak hari Allah mencipta langit dan bumi.” Penyelesaian konflik di antara kita dengan kaum Musyrikin hanya dengan Jihad dan Peperangan yang total ke atas mereka, bukan melalui perundingan, kompromi, toleransi, kerja sama dan kesepakatan dan perjanjian di bawah dan melalui proses politik demokrasi, kerana konflik di antara kita dengan mereka adalah satu konflik yang lahir daripada jurang perbezaan di antara dua kem (camp) yang sangat jauh jaraknya. Cara Islam dalam menyelesaikan konflik di antara kita dengan orang-orang musyrikin Cina dan India serta kaum-kaum kafir Bumiputra yang lain di Malaysia, juga termasuk dan terutama sekali kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, hanyalah melalui Jihad dan pelancaran perang yang total ke atas mereka sehinggalah mereka itu kesemuanya kalah dan tunduk kepada kita, dan tidak ada cara yang lain lagi daripada ini. Cara ini adalah panduan, petunjuk dan hidayat daripada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Sempurna yang disampaikan kepada kita melalui WAHYU yang akan berakhir dengan keagungan dan kemuliaan kepada kita. Saiyyid Qutb menegaskan bahawa “inilah Sunnatullah dan undang-undang Allah”. Cara yang lain daripada cara ini adalah cara yang bersumberkan pemikiran manusia yang lemah dan pincang yang hanya akan mendatangkan kesudahan yang buruk dan hina kepada kita. Kompromi dan perpaduan berbagai bangsa di atas konsep bangsa Malaysia adalah kesyirikan dan kekufuran kerana konsep dan strategi seperti ini adalah satu pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menafikan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seperti mana yang telah disentuhkan awal tadi, menentang kaum musyrikin juga terangkum ke dalam pengertian memerangi kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini. Justeru kita terpaksa menghadapi dua kem musuh yang besar dalam masa yang sama dalam perjuangan Islam kita di Malaysia ini – kem kaum-kaum musyrikin Cina, India dan bumiputra Sabah dan Sarawak yang kafir dan kem kerajaan kufur demokrasi. Kedua-dua kem ini adalah kem yang satu dan sama, iaitu kem yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia dan yang menolak pengabdian manusia kepada Allah sahaja, dan mereka pasti akan bersatu, malah mereka sentiasa bersatu sesama mereka untuk memusuhi dan memerangi kem Islam yang mempertahankan konsep pengabdian manusia kepada Allah sahaja. Ini adalah satu sifat dan gejala yang semula jadi yang berlaku di antara dua kem yang sama sekali berbeza dan bertentangan di antara satu dengan yang lain yang perlu difahami dan disedari oleh setiap penganut agama Allah. Perjuangan Islam di Malaysia terpaksa memikul bebanan tambahan yang amat berat kerana ia terpaksa menghadapi dua barisan perang (two war fronts) dengan serentak – permusuhan dan penentangan daripada kerajaan demokrasi yang disokong oleh umat Islam sendiri, dan permusuhan dan penentangan daripada musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang-orang kafir Cina dan India serta kaum Bumiputra daripada Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, negara-negara jiran kufur Singapura, Thailand dan Filipina, akan terpanggil untuk menentang kebangkitan fundamentalis Islam Malaysia, yang akan dibantu dan disertai oleh negara-negara Kristian Amerika, Australia, New Zeland, Kanada dan Britain untuk membantu dan menyelamatkan kaum-kaum kafir Cina dan India di Malaysia ini. Negara-negara jiran kafir ini juga mempunyai motif-motif yang strategis untuk membantu dan menyelamatkan kerajaan demokrasi Malaysia pimpinan umat Islam kita ini daripada diancam, diperangi dan dihancurkan oleh kebangkitan Islam yang berbentuk radikal dan fundamentalis ini. Kejayaan fundamentalis Islam di Malaysia akan menggalak dan menyuburkan kebangkitan fundamentalis Islam di Thailand dan di Filipina, malah juga di Indonesia. Justeru, kerajaan-kerajaan Singapura, Thailand, Filipina dan Indonesia akan bersatu tenaga dalam membenteraskan kebangkitan fundamentalis Islam di Malaysia. Ini adalah sesuatu yang logis dan semula jadi kerana kerajaan-kerajaan kufur ini, pertama-tama sekali, mereka kesemuanya berhasrat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri daripada kehancuran akibat ancaman-ancaman ini; dan kedua, mereka sememangnya memusuhi dan membenci Islam mengikut fitrah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dalam pada itu, pembabitan Amerika dan Britain bermakna pembabitan NATO dan PBB. Senario seperti ini akan pasti terjadi kerana matlamat dan fitrah kufur ialah untuk menghancurkan Islam seperti mana yang diperingati kepada kita oleh Allah swt sendiri (2: 120, 217) – ke arah merealisasikan teori ini kesemua pihak kafir kini sudahpun memeteraikan berbagai-bagai perjanjian pertahanan di antara sesama mereka. Singapura mempunyai komitmen untuk membantu orang-orang Cina di Malaysia kerana sentimen keCinaannya, dan ia mempunyai komitmen untuk memerangi kebangkitan Islam dan potensi kekuasaan Islam di Malaysia ini kerana sentiman kekufurannya, dan lebih-lebih lagi kerana ia yakin akan dibantu oleh kuasa-kuasa besar Kristian Amerika, Britain, Kanada dan Australia. Sementara Filipina dan Thailand akan turut memerangi kebangkitan Islam di Malaysia kerana mereka juga sedang digugat oleh ancaman kebangkitan-kebangkitan Islam di dalam negara mereka sendiri. Dan khusus bagi Filipina, pembabitannya dalam memerangi kebangkitan Islam di Malaysia adalah dipengaruhi oleh tuntutannya ke atas Sabah dan ia mungkin melihat faktor kebangkitan Islam ini sebagai satu peluang strategis yang baru yang terbuka kepada mereka untuk memperbaharui tuntutan mereka ini. Senario yang kita gambarkan seperti ini, menjelaskan bahawa kebangkitan fundamentalis Islam di Malaysia ini bukanlah satu fenomena yang terasing dan hanya terhad setakat Malaysia serta yang dianggap sebagai sesuatu yang berbentuk dalaman (domestic affair) sahaja, tetapi ternyata bahawa ianya adalah satu fenomena yang berbentuk global dan universal dengan ciri-ciri ancaman, penentangan dan peperangan terhadap kebangkitan Islam yang kecil daripada Malaysia ini daripada kuasa-kuasa utama kufur di dunia. Inilah satu sifat dan kecirian Islam yang wujud sejak hari kelahiran dan pertumbuhannya di Semenanjung Tanah Arab dahulu itu lagi. Peperangan Tabuk adalah satu manifestasi sifat dan kecirian Islam yang berbentuk global dan universal kerana Islam terpaksa menghadapi ancaman kekuasaan Rom sejak zaman kelahiran dan awal pertumbuhannya lagi. Kebangkitan Islam di Malaysia bukan sahaja akan ditentang dan dimusuhi oleh kerajaan demokrasi Malaysia, tetapi ianya akan ditentang dan dimusuhi oleh Amerika, NATO, PBB dan seluruh kekuatan kufur di dunia! Ini adalah satu realiti yang perlu difahami oleh setiap pejuang Islam. Dengan sebab inilah Allah telah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kesemua sekali kerana mereka itu akan bersatu di antara mereka kesemua sekali dalam memerangi dan menghancurkan kita kesemua sekali. 5. PERANG OFENSIF UNTUK MEMERANGI AHLIL KITAB Sebagai mana Allah telah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kesemua sekali kerana jurang perbezaan aqidah yang sangat jauh di antara kita dengan mereka, dan umumnya kerana mereka memusuhi Islam kerana mereka melakukan pencerobohan terhadap hak-hak asasi manusia akibat daripada mereka mengabdikan manusia kepada sesama manusia, Allah juga memerintahkan kita supaya memerangi ahlil kitab di atas rasionaliti dan asas yang sama. Firman Allah: at-Taubah 29, Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk.. Kita diperintahkan supaya berperang dengan ahlil kitab kerana mereka ini sedang memusuhi dan mencerobohi kita. Mereka dianggap sebagai memusuhi dan mencerobohi kita kerana melakukan perkara-perkara berikut: Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : Penjelasan al-Quran telah menggariskan sifat-sifat yang berikut: Pertama : mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kiamat. Kedua : mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Ketiga : mereka tidak berpegang dengan agama yang benar. Kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, dan bagaimana mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana mereka tidak berpegang kepada agama yang benar. Smeuanya itu disebabkan kerana : Pertama : Kaum Yahudi berkata : Uzair itu putra Allah dan kerana orang-orang Kristian berkata : al-Masih itu putra Allah dan tanggapan ini adalah sama dengan tanggapan orang-orang kafir daripada golongan paganis (watani) sebelum mereka. Oleh sebab itu mereka dikira sama dengan golongan ini dalam tanggapan ini di mana penganutnya tidak dianggapkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat (kami akan jelaskan dengan tepat bagaimana mereka dikatakan tidak beriman kepada hari akhirat). Kedua : mereka jadikan ulama-ulama dan paderi-paderi mereka dan al-Masih putra Mariam selaku Tuhan-tuhan lain daripada Allah, dan perbuatan ini adalah bertentangan dengan agama yang benar yang menumpukan seluruh ketaatan itu kepada Allah Yang Maha Esa tanpa sekutu-sekutu yang lain. Perbuatan telah menjadikan mereka kaum musyrikin yang tidak berpegang dengan agama yang benar. Ketiga : Mereka mahu memadamkan nur agama Allah dengan mulut mereka. Ini bererti mereka menentang agama Allah, sedangkan orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan berpegang dengan agama yang benar tidak akan menentang Allah. Keempat : adanya sebilangan besar ulama-ulama dan paderi-paderi mereka yang makan harta orang ramai dengan jalan yang tidak sebenar. Ini bererti mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya (samaada Rasul yang dimaksudkan di sisi Rasul mereka atau nabi Muhammad saw). Persoalan yang relevan yang sewajarnya kita kemukakan berhubungan dengan perintah ini untuk perbincangan selanjutnya ialah adakah perintah ini hanya terkhusus kepada ahlil kitab sahaja atau ianya meliputi perintah terhadap golongan-golongan yang lain yang juga terlibat dengan gejala tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berpegang dengan agama yang benar. Sebagai mana ayat-ayat yang menyatakan bahawa orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu adalah kafir, zalim dan fasik (5:44,45,47) yang ditujukan kepada kaum Yahudi itu adalah bersifat umum dan oleh itu terpakai untuk kita umat Islam sekarang ini, ayat ini (9:29) juga berbentuk umum dan turut ditujukan juga kepada kita umat Islam sekelian yang menyeleweng daripada jalan yang benar. Kerajaan demokrasi Malaysia adalah sebuah kerajaan yang menceroboh, mengancam, menzalimi, menindas dan merosak manusia; pertama sekali kerana ia menyerahkan hak-hak Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah kepada manusia yang bererti bahawa ia tidak beriman kepada Allah; kedua; ia tidak mengharamkan undang-undang parlimen ciptaan manusia yang bererti bahawa ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; ketiga, ia berpegang dengan agama demokrasi di samping berpegang dengan agama Allah yang bererti bahawa ia tidak berpegang dengan agama yang benar. Kerajaan demokrasi Malaysia mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang sama dengan ahlil kitab dalam memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebagai mana ahlil kitab itu adalah diperintahkan untuk diperangi kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak berpegang dengan agama yang benar, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad dan Perang terhadap kerajaan demokrasi Malaysia ini di atas rasionaliti-rasionaliti dan dasar-dasar yang sama seperti mana pengertiannya yang terkandung di dalam ayat di atas ini. 6. PERANG OFENSIF UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN MENGHAPUSKAN KEBATILAN Perang Badar adalah peperangan Aqidah. Umat Islam pada masa itu bercadang untuk berperang kerana harta rampasan, namun Allah swt telah menukarkannya serta mentakdirkannya kepada peperangan Aqidah. Allah memerintahkan kita supaya berperang kerana Aqidah, iaitu untuk menegakkan Aqidah Islam dan untuk menghapuskan aqidah yang batil, dan contoh tauladan peperangan Badar itu adalah sesuatu yang berbentuk peraturan umum dan berkekalan untuk kita pada masa ini dan untuk umat Islam pada masa-masa akan datang. Firman Allah : al-Anfal 7,8 Dan (kenangilah) ketika Allah menjanjikan kamu bahawa salah satu daripada angkatan (Quraisy yang dihadapi kamu itu) akan dimenangi kamu, dan kamu mengingini agar angkatan Qafilah (Quraisy) yang tidak bersenjata dan dimenangi kamu. Sedangkan Allah berkehendak (supaya kamu berperang dengan angkatan Quraisy yang bersenjata) untuk menegakkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan menghapuskan orang-orang kafir hingga saki baki mereka yang akhir. Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran): Maksudnya, Allah – dengan limpah kurnia-Nya – berkehendak agar mereka menghadapi peperangan bukannya harta rampasan. Allah menghendaki mereka melancarkan peperangan di antara yang Hak dan yang Batil untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Allah hendak membenteraskan orang-orang kafir hingga ke saki baki mereka yang akhir, dibunuh mana yang boleh dibunuh dan ditawan mana yang boleh ditawan, hingga keangkuhan mereka dapat ditundukkan dan kekuatan mereka dapat dileburkan, hingga bendera Islam dan Kalimatullah dikibar tinggi dan hingga Allah memungkinkan kelompok Muslimin hidup dengan sisten Rabbani dan bergerak maju dengannya untuk menegakkan Uluhiyah Allah di bumi dan menghancurkan kemaharajalelaan para Taghut. Allah hendak mengurniakan kedudukan yang teguh ini kepada mereka berlandaskan pencapaian dan perjuangan mereka yang wajar bukannya dikurniakan kepada mereka secara serampangan sahaja, kerana Allah Maha Suci daripada tindakan-tindakan secara serampangan. Allah mahu kurniakan kedudukan yang teguh itu melalui usaha dan Jihad mereka, melalui pengorbanan-pengorbanan dan pengalaman-pengalaman yang pahit di alam realiti dan di medan pertempuran. Ya, Allah menghendaki agar kelompok Muslimin menjadi satu umat dan sebuah negara yang mempunyai kekuatan dan kedaulatan. Allah mahu kelompok Muslimin membandingkan kekuatan mereka yang sebenar dengan kekuatan musuh mereka dan melebihkan kekuatan mereka yang kecil di atas kekuatan musuh mereka yang besar. Allah mahu kelompok Muslim menginsafi bahawa kemenangan itu bukan dengan kekuatan bilangan dan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan harta dan kuda dan seterusnya bukan dengan kekuatan bekalan dan persediaan yang cukup, malah kemenangan itu dicapai dengan kekuatan hubungan hati yang kukuh dengan kekuatan Allah yang tidak dapat ditentang oleh kekuatan manusia. Dan semuanya ini harus terbit daripada pengalaman yang benar di alam kenyataan bukannya terbit daripada tanggapan dan kepercayaan hati semata-mata agar kelompok Muslimin memperolehi bekalan daripada pengalaman yang hakiki itu untuk menghadapai seluruh masa depan mereka, dan agar mereka yakin bahawa mereka di setiap masa dan tempat memiliki kekuatan untuk menumpaskan musuh mereka, walaupun sekecil mana bilangan mereka dan sebanyak mana bilangan musuh mereka walaupun selemah mana kelengkapan material mereka dan sekuat mana persiapan dan peralatan para musuh mereka. Hakikat ini tidak tersemat di dalam hati seteguh ia tersemat melalui peperangan muktamad di antara kekuatan keimanan dan kekuatan kezaliman. Di sini pemerhati dapat melihat pada hari ini dan selepas hari ini betapa jauhnya jarak perbezaan di antara kehendak yang dirancangkan oleh kelopok Muslimin untuk diri mereka dengan kehendak yang baik yang dikehendaki Allah untuk mereka, di antara apa yang difikir baik oleh mereka dengan apa yang ditetapkan Allah untuk mereka. Disamping melihat jurang perbezaan yang amat jauh, pemerhati itu juga dapat mengetahui betapa banyaknya kesilapan manusia ketika mereka berfikir bahwa mereka mampu memilih untuk diri mereka sesuatu yang lebih baik daipada apa yang dipilih Allah untuk mereka, dan ketika mereka merasa akan mendapat bahaya daripada kehehndak keputusan Allah yang mungkin mendedahkan mereka kepada ancaman bencana dan gangguan yang menyakiti meraka, sedangkan di sebalik kehendak keputusan Allah tersembunyi kebaikan-kebaikan yang tidak terlintas di dalam hati dam imaginasi mereka. Di mana letaknya titik perbandingan di antara kehendak-kehendak yang dirancangkan oleh kelompok Muslimin untuk kebaikan dan kepentingan mereka dengan kehendak-kehendak yang baik yang diaturkan Allah untuk mereka? Seandainya kehendak mereka untuk menawan angkatan qafilah perdagangan Quraisy yang tidak bersenjata itu tercapai, maka yang berlaku ialah kisah harta rampasan, iaitu kisah satu kumpulan manusia yang berjaya menyerang angkatan qafilah perdagangan dan mengambil harta benda yang dibawa olehnya. Tetapi peperangan Badar yang dikehendaki Allah itu telah berlalu di dalam sejarah sebagai sebuah kisah perjuangan Aqidah, kisah kemenangan muktamad yang memisahkan di antara yang hak dengan yang batil, kisah kemenangan agama yang benar yang telah berjaya menumpaskan musuh-musuhnya yang lengkap dengan kekuatan senjata dan bekalan yang diperlukan, sedangkan pihak agama yang benar hanya mempunyai bilangan pejuang yang kecil dan bekalan dan kenderaan yang tidak mencukupi, kisah kemenangan hati manusia yang berhubung dengan Allah dan mengatasi kelemahan diri malah kisah kemenangan segelintir hati manusia dan di antaranya terdapat segolongan orang yang tidak bersetuju berperang, tetapi dengan saki baki kumpulan yang tabah yang tidak tunduk kepada realiti material, yang penuh yakin kepada hakikat kekuatan yang sebenar dan kesahihan pertimbangan, merek telah berjaya menguasai diri mereka dan orang-orang yang berada di situ, lalu mereka mengharungi peperangan itu walaupun neraca imbangan kekuatan lebih berat di pihak musuh. Tetapi dengan kekuatan keyakinan, mereka telah berjaya mencapai kemenangan yang gemilang. Sebenarnya peperangan Badar dengan segala latar belakangnya ini akan terus menjadi contoh di dalam sejarah manusia. Ia adalah satu peperangan yang menjelaskan undang-undang kemenangan dan kekalahan. Ia mendedahkan punca-punca kemenangan dan punca-punca kekalahan. Ia menerangkan sebab-sebabnya yang hakiki bukan sebab-sebab lahir yang bersifat fizikal. Ia merupakan sebuah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh generasi-generasi daripada semua zaman dan tempat, di mana gambaran pengertian dan hakikat peperangan itu tetap tidak berubah. Peperangan Badar merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah dan salah satu undang-undang Allah yang berlaku pada makhluk-Nya selama wujudnya langit dan bumi. Kelompok Muslimin yang berjuang pada hari itu untuk menegakkan kembali sistem hidup Islamiyah di muka bumi setelah dunia didominasikan oleh sistem hidup Jahiliyah, adalah amat wajar berhenti lama-lama di hadapan peperangan Badar untuk merenungi nilai-nilainya yang muktamad yang telah ditunjukkan olehnya dan meneliti dimensi-dimensinya yang agung, di mana ia mendedahkan jarak perbezaan di antara kehendak-kehendak yang difikir oleh manusia untuk kepentingan mereka dengan kehendak-kehendak yang baik yang ditetapkan Allah untuk mereka. Firman Allah : al-Anfal 7,8 Dan (kenangilah) ketika Allah menjanjikan kamu bahawa salah satu daripada angkatan (Quraisy yang dihadapi kamu itu) akan dimenangi kamu, dan kamu mengingini agar angkatan Qafilah (Quraisy) yang tidak bersenjata dan dimenangi kamu. Sedangkan Allah berkehendak (supaya kamu berperang dengan angkatan Quraisy yang bersenjata) untuk menegakkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan menghapuskan orang-orang kafir hingga saki baki mereka yang akhir. Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa. “Kelompok Muslimin yang berjuang pada hari ini untuk mengembalikan Islam di dalam dunia kehidupan manusia dan di alam realiti, mungkin
 10. pfffffft!!

  hang melayu islam surat beranak je bai..
  perang ofensif revolusi bapak hang la..

  belajar cara buang sampah dengan betul dulu lah!

 11. Salam,

  Saya rasa dawai koko ini adalah anggota SB dpd peringkat bawahan – ya?
  Saya cuma hendak memberi peringatan mengenai firman Allah bahawa tentera dan polis yang makan gaji di bawah Firaun dan yang membantu Firaun, akan dihumban ke dalam neraka bersama-sama Firaun!

  Walaupun sekadar makan gaji sahaja, kita semestinya ingat bahawa kita tetap dan sentiasa bertanggungjawab terhadap Allah di atas segala sikap dan tindakan kita. Kita diberi kebebasan untuk memilih sikap, ucapan dan tindakan yang pro-Allah atau yang anti-Allah. Apabila kita mengungkapkan kata-kata yang melekehkan konsep Islam dpd Allah, wakaupun hati kita dan niat kita masih teguh beriman kpd Allah, itu sudah bererti kita telah mengkufur ingkarkan Allah yang membatalkan syahadah kita yang akan diseksa di akhirat nanti!

  Wahai dawai koko yang saudara sebangsa dgn ku, berbaloikah anda taat kpd perintah boss anda sedangkan anda telah dijanjikan dgn seksa yang amat pedih bersama-sama dgn mereka di akhirat nanti? Janganlah anda disesatkan oleh Allah kerana orang-orang yang disesatkan Allah tidak akan kembali kpd kebenaran!

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 12. Salam,

  PAS dan kerajaan Kedah layu disergah oleh DAP, manakala UMNO dan Mahathir menjadi layu kerana disergah oleh MCA, GERAKAN DAN MIC serta kroni-kroni Cina dan India yang lain lalu beliau menghapuskan DEB, menghapuskan akta pelajaran 1961, mengkesampingkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa-bahasa Cina, India dan Inggeris, beliau membawa masuk Cina, India, Nepal, Vietnam yang kafir ke Malaysia!

  Usahkan Melayu lembik, Mahathir keling pun layu kena sergah!

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah alHalbani

 13. kerusijati47

  pffffftt!

  dlm byk2 “hollier than thou” boner, aku rasa hang la paling extreme.

  apa lu nak heran sapa sapa pun lembik di sergah dap ka mca ka,
  as i said, lu islam pun sbb bapak lu islam,
  born as islam i.c je pun, sembang pong pang2 nak revolusi by right
  buang sampah tu pandai kan?

  apa lu nak kecoh mamak mahadey “menghapuskan DEB???’…APSAL
  LU NAK HERAN and MARAH SGT dgn depa2 yang lu ckp kafir nie bai…
  yang lu kata mendaulat kan polisi/undang2 manusia…
  DEB pun bukan ada tulis dlm quran pun kan..

  SB bapak hang la mangkok!

  when islam reach tanah melayu dulu2, apa pakai cara ofensif ka bai?
  ofensif in the sense of perang dgn pedang?
  tunjuk kat mana sejarah melayu islam zaman dulu yang berkembang melalui mata pedang kat muka bumi malaysia nie…

  so u retard fukken islamist fundamentalist, go fukken yourself in hell la..
  it’s not about fukken pas or umno, but it’s about fukken extremist like u and yeah go fuck urself n get a life dickhead!

 14. Salam,

  Salam,

  Seronok juga bercengkarama dgn sdr dawai koko ini. Saya bukan seorang extremist, cuma taat kpd segala seruan dan perintah Allah sahaja. Dalam Islam tidak wujud pembahagian kpd Islam extremist dan Islam mederatist, yang ada cuma Islam yang biasa sahaja yang berpegang teguh kpd al-Quran, Sunnah dan Sirah. Saya sememangnya tak sama dgn UMNO dan PAS kerana mereka ini semuanya telah mengkafirkan diri mereka masing-masing akibat amalan mereka akan agama demokrasi yang kafir. Syukur kerana saya masih berdaya untuk mempertahankan kesempurnaan Aqidah saya.

  Suka cita saya memperingatai sdr bahawa Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik kerana fasal-fasal 43, 44 dan 161 yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia kita memperuntukkan bahawa yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia di dalam negara kita ini adalah manusia bukan Allah, yang membuat undang-undang untuk manusia adalah manusia bukan Allah, yang menjalan dan menguat kuasakan undang-undang ini adalah manusia bukan Allah, yang disembah oleh manusia adalah manusia bukan Allah. Kerajaan kita yang wujud dan berkuasa hari ini adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik, serta para pemerintah yang menjalankan undang-undang manusia ynang kafir ini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang kafir, zalim dan fasik (5:44, 45, 47).

  Saya cuma mencuba untuk menyedarkan orang-orang kita bahawa orang-orang Melayu kita telah kini telah kehilangan DEB, kehilangan akta pelajaran 1961, Bahasa Melayu dipinggirkan oleh Mahathir dan UMNO, dalam pada itu ramai pula orang-orang kafir dibawa masuk ke Malaysia. Kesemuanya ini adalah fakta-fakta yang amat crucial yang mengancam dan menggugat survival kita. Saya sekadar memberi ingat bahawa kesemuanya ini wujud dan berlaku hanyalah kerana Mahathir, iaitu Mahathir disergah oleh Cina-Cina di sekeliling beliau sahaja, dan terutama sekali kerana beliau taat dan patuh kpd Yahudi, sebagai tuan besar beliau!

  Terima kasih kpd sdr kerana memberi peringatan kpd saya bahawa saya ini adalah seorang Islam kerana ibu bapa saya adalah Islam. Betul itu! Ketahuilah sdr bahawa itu adalah nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah swt kpd saya, oleh itu bersyukurlah saya dgn mentaati Allah dalam beribadat kpd Allah :

  1. Ibadat dalam bentuk solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan bantu membantu;

  2. Ibadat dalam bentuk JIHAD, PERANG dan REVOLUSI untuk menghapuskan kerajaan UMNO yang kafir, zalim dan fasik ini (2:193, 251; 22:40);

  3. Ibadat dalam bentuk JIHAD, PERANG dan REVOLUSI untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi;

  Apabila kita lakukan ibadat-ibadat kpd Allah seperti di atas ini, itulah ertinya kita telah BERSYUKUR kpd Allah kerana Dia menjadikan kita sebagai seorang Islam kerana keturunan kita yang Islam dan tidak keturunan yang kafir. Kesemuanya berlaku kerana iradat dan qudrat Dia, iaitu kehendak Dia dan keberkuasaan Dia. Allah yang memilih kita agar Ibu bapa kita adalah Islam dam justeru kitapun Islamlah. Oleh itu bersyukurlah kita kpd Dia, bersyukur dgn hati dan kata-kata serta bersyukur dgn amalan dan perbuatan.

  Melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia yang kafir ini mempunyai pengertian bersyukur kpd Allah, iaitu bersyukur dalam bentuk amalan dan perbuatan, dan ketahuilah bahawa ibadat seperti ini adalah ibadat yang paling tinggi di sisi Allah swt, ibadat yang nombor satu yang mengatasi ibadat-ibadat solat, puasa, haji dan zakat! Seandainya kita tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan Malaysia yang kafir, zalim dan fasik ini, itu bererti kita tidak bersyukur dan itu juga adalah kederhakaan kita terhadap Allah dan kita akan dihumban ke dalam neraka nanti (9:38, 39; 4:77, saf 2, 3).

  Alang-alang sdr selalu menjengok-jengok saya, sudilah ke rumah, boleh kita sembang panjang-panjang fasal Islam dan Perjuangan. Di samping itu, jomlah kita sama-sama kutip sampah sarap yang banyak ini – apa salahnya, bantu membantu itu kan baik! Apa-apapun, saya tetap mengucap berbanyak-banyak terima kasih kerana prihatin sdr terhadap saya. Pokok yang besar dan tinggi yang mati itu telah berjaya ditumbangkankan. Nasib baik lah tidak tertimpa ke atas rumah saya! Nantilah petang ini nanti, itupun kalau tidak ke kebun, saya akan buang sampah dan membersihka kawasan rumah saya ini.

  Oh ya, saya lupa, orang Bkt Aman dah talipon nak datang sekejap lagi. Mungkin tak ke kebun dan juga tak ada masa lah nak buang sampah hari ini.

  Jihad, Perang dan Revolusi adalah perintah dan hukum dpd Allah yang diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman kpd Laailaahaillallah untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan sekular umat Islam. Ini adalah bentuk perjuangan yang amat “viable”, pragmatis dan bijak kerana ianya datang dpd Allah (2;193, 251; Hajj:40). Janganlah pula kita nak berjihad sekadar seronok-seronok dan glamour sahaja kononnya akan bergelar atau dapat title sebagai seorang pejuang yang hebat. Itu namanya riak yang akan hanya membawa kita ke naraka sahaja.

  Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti pengabdian manusia yang total kpd Allah dan penyembahan manusia kpd Allah sahaja yang dijelmakan dalam bentuk kewujudan manusia di bawah kuat kuasa undang-undang Allah dan ketaatan manusia kpd undang-undang Allah. Misi Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di dunia ini adalah untuk membebaskan manusia dpd sistem pengabdian manusia kpd manusia yang wujud dan berlaku di dalam sistem pemerintahan manusia dan untuk membawa manusia kpd pengabdian manusia yang total dan absolute kpd Allah sahaja di bawah sebuah Negara Allah. Misi Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di dunia ini adalah diperintahkan Allah untuk dicapai melalui Jihad, Perang dan Revolusi, iaitu untuk menyerang dan memerangi negara-negara kafir seperti Malaysia dan negara-negara umat Islam yang lain yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kpd manusia agar terhapusnya seluruh sistem kafir ini untuk digantikan dgn sistem pengabdian manusia kpd Allah sahaja di bawah sebuah negara Islam. Allah memerintahkan kita untuk menghapuskan sistem kafir yang mengabdikan manusia kpd kekuasaan manusia ini melalui kekerasan dan paksaan, khususnya melalui Jihad, Perang dan Revolusi. Ini adalah perintah dan hukum dpd Allah yang jelas dan terang melalui ayat-ayat Allah yang muhkam, soreh dan qoti’e yang tidak boleh dipertikaikan lagi.

  Seluruh negara kafir di dunia, termasuklah Malaysia, adalah negara-negara yang mengamalkan sistem pengabdian manusia kpd manusia yang kafir. Mereka amat kuat berpegang kpd fahaman dan sistem kehidupan mereka yang kafir ini dan mereka mempertahankannya dgn seluruh jiwa raga mereka dan dgn seluruh kekuatan yang ada pada mereka, khususnya mereka mempertahankan sistem pengabdian manusia kpd manusia yang kafir ini dpd dicerobohi oleh pihak Islam dan mereka akan memusuhi dan memerangi Islam atau mana-mana kerajaan dan kekuasaan manusia di bumi yang ingin untuk menghapuskan sistem hidup mereka. Kuasa-kuasa besar di dunia yang terdiri dpd NATO dan PBB sentiasa memberi bantuan dan pertolongan kpd mereka untuk memerangi Islam kerana keinginan mereka semuanya untuk mempertahan dan mengekalkan sistem pengabdian manusia kpd manausia yang kafir ini. Hal ini tidak memberi pilihan yang lain kpd Islam melainkan untuk memusuhi, menyerang dan memerangi mereka dgn kekerasan dan paksaan, khususnya dgn Jihad, Perang dan Revolusi. Inilah perintah Allah dan hukum perang dpd Allah
  yang jelas dan terang.

  Tugas dan tanggungjawab umat Islam kita di Malaysia kita ini adalah untuk menghapuskan sistem politik demokrasi yang mengamalkan sistem kafir yang mengabdikan manusia kpd kekuasaan manusia untuk kemudiannya digantikan dgn sistem Islam yang akan mewujudkan sistem pengabdian manusia kpd Allah sahaja melalui Jihad, Perang dan Revolusi. Umat Islam adalah dilarang sama sekali dpd mengamalkan sistem politik demokrasi yang kafir ini dan kita adalah diperintahkan supaya melancarkan Jihad ,Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi untuk menghapuskan sistem Taghut yang mengabdikan manusia kpd kekuasaan manusia untuk kemudiannya digantikan dgn sistem Allah yang mengabdikan manusia kpd Allah sahaja.

  Bila sudah ramai yang memberontak, akan terkumpul segala tenaga, pemikiran dan material yang boleh digunakan untuk berperang dan memberontak. Ini adalah perjuangan yang Maha Besar untuk menegakkan Laailaahaillallah yang paling utama yang memerlukan pengorbanan jiwa, harta dan keluarga. Allah memerintahkan kita agar kita mengumpulkan segala kekuatan dalam bentuk manpower, material dan persenjataan untuk memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita (8:60). Mengumpulkan segala kekuatan ini adalah Jihad manakala berperang inipun adalah Jihad.

  Mengenai para pemimpin UMNO dan PAS dan ahli-ahli Parlimen dan Dun dpd UMNO dan PAS yang kesemua mereka ini telah menjadi kafir, zalim dan fasik kerana mereka mengamalkan agama demokrasi yang kafir ini, Allah memerintahkan kita agar kita menjauhkan diri kita dpd mereka, agar kita memisah dan mengasingkan diri kita dpd mereka, agar kita mengkufur ingkarkan mereka, agar kita membenci dan memusuhi mereka (4:60, 60:4). Kita hendaklah memusuhi dan membenci Mahathir yang kafir dan jahat ini kerana itu adalah perintah Allah, bukan kerana saja-saja kita dengkikan beliau kerana kekayaan, kemasyhuran dan kehebatan beliau dan bukan pula kerana sakit hati terhadap beliau yang sewenang-wenang sahaja melaung-laungkan kata-kata yang kafir di khalayak ramai mengikut sesuka hatinya. Allah memerintahkan kita agar kita memerangi Mahathir kerana beliau terang-teranhgan menghina Islam dan Allah memerintahkan kita agar kita memerangi para pengaku Muslim yang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita kini.

  DEB ciptaan arwah Tun Razak dahulu itu adalah amat dikehendaki dan diidam-idamkan oleh seluruh orang Melayu, baik UMNO mahupun PAS, melainkan anda seorang sahaja kerana anda adalah seorang SB yang bertugas khas untuk memantau dan mengekori saya sahaja.

  Umat Islam di Tanah Melayu dahulu berperang sesama sendiri di kalangan para penganut agama Islam. Ini adalah perbuatan yang kafir. Memerangi di antara sesama Islam adalah hukumnya kafir. Ini adalah kerana pengetahuan agama Islam di kalangan umat Islam pada masa itu adalah terlalu rendah. Sekarang ini rata-rata pengetahuan agama Islam di kalangan kita sudah meningkat ke tahap yang jauh lebih tinggi dpd orang-orang Melayu pada masa dahulu. Namun, kita juga di zaman moden kini masih lagi jahil mengenai erti Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam!

  Perhatikanlah akan peristiwa Raja Mahadi yang bangkit menentang British dan Yap Ah Loy di Selangor dahulu itu. Orang -orang Melayu Negeri Sembilan dan Melaka membantu Raja Mahadi. Dalam pada itu, orang-orang Melayu Kedah di bawah anak raja Kedah, Tengku Kudin, berperang menentang Raja Mahadi dan mereka membantu British. Bendahara Wan Ahmad yang telah ditabalkan oleh British sebagai Sultan Pahang telah mengahantar angkatan tenterannya untuk membantu British. Inilah satu contoh Islam menentang Islam dan membantu penjajah kafir. Mengikut hukum Islam, angkatan Islam dpd Pahang dan Kedah yang memerangi Raja Mahadi di Selangor itu adalah orang-orang kafir.

  Begitulah juga keadaan umat Islam kita dalam peristiwa-peristiwa kebangkitan umat Islam dalam menentang Britisih di Pahang, Trengganu, Kelantan dan Perak. Bukan sahaja para pejuang Islam menghadapi British dan segala bala tentera mereka, tetapi seluruh kebangkitan Islam itu telah ditentang oleh Raja-Raja Melayu kita sendiri dgn disokong oleh pahlawan-pahlawan Melayu Islam! Dalam pertempuran-pertempuran di antara Islam dgn British di Lubuk Terua, Lipis dan Jeram Ampai, pasukan Datuk Bahaman, beroleh kemenangan-kemenangan yang amat gemilang kerana itu adalah peperangan di antara Islam dgn kafir. Tetapi selepas dpd itu Datuk Bahaman mengalami kekalahan demi kekalahan kerana British di sokong oleh Sultan Pahang dgn angkatan Melayu Islam yang diketuai oleh orang-orang Melayu. Inilah gejala Islam melawan Islam, akhirnya Bahaman kalah. Di Trengganu, tenteran British adalah terdiri dpd 100% orang-orang Melayu Islam dgn disokong oleh Sultan Trengganu dalam menentang kebangkitan Islam pimpinan Haji Abdul Rahman Limbung.

  Walaupun setelah menganuti agama Islam, umat Islam Melayu di Tanah Melayu masih sentiasa memerangi sesama Islam kerana politik dan meluaskan negeri masing-masing. Mereka tidak berperang kerana Islam, tetapi semata-mata kerana politik dan kuasa memerintah. Ini adalah perbuatan kafir dan sifat mereka yang kafir kerana mereka amat jahil mengenai pengertian agama dan jihad dalam Islam. Seluruh negeri Melayu di Tanah Melayu tidak pernah menjalankan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Mengikut takrif Laailaahaillallah, mereka adalah bangsa Melayu yang bukan Islam, tetapi hanyalah sekadar para pengaku Muslim sahaja yang keimanan mereka itu tidak diterima oleh Allah swt!

  Oleh yang demikian, dalam sejarah Tanah Melayu, orang-orang Melayu tidak berperang kerana agama Islam, tetapi mereka berperang kerana politik dan kerajaan Melayu. Ini adalah amalan dan perbuatan mereka yang jahil yang mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang kafir zalim dan fasik. Ilmu Islam mengenai JIhad, Perang dan Revolusi di dalam al-Quran, Sunnah dan Sirah tidak diajar oleh para guru Islam pada masa itu, malah ianya juga tidak diajar pada masa kita kini kpd seluruh umat Islam kia baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia kini. Itulah sebabnya saya kini berjuang habis-habisan untuk menyebarkan ilmu agama mengenai Jihad, Perang dan Revolusi dalam menegakkan kalimah Laailaahaillallah. Saya menyeru sdr, belajarlah dan berimanlah kpd ilmu Jihad, Perang dan Revolusi dalam menegakkan kalimah Laailaahaillallah.

  Islam tidak berperang di Tanah Melayu, namun Islam berperang di Jawa, Sulawisi, Sulu (Filipina sekaran) dan di tempat-tempat yang lain di Tenggara Asia. Islam berperang di India, di Timur Tengah, di Afrika, di Eropah, di Asia Tengah, di Iran dan di Turki. Kerajaan Islam Sokoto di Negeria dibentukkan pada 1810 melalui satu Revolusi Islam oleh seorang ulama Islam yang muktabar, Uthman Fudi.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 15. suka hati hang lah nak paranoid pasal bukit aman nak pick up hang lah apa lah.

  thanks for your reminder but i don’t believe in ur kind of “islam” perlu tertegak atas mata pedang!

  i’ve traveled to so many places atas muka bumi Dia ni, and i’ve seen byk orang2 kafir yang lebih “islam” dr muslim kat malaysia..

  that’s why i said, u wanna talk about islam and jihad, belajar lah cara buang sampah dulu!

 16. Salam,

  Baik jangan cakap pasal Islam. Elok kita cakap pasal buang sampah dulu. OK?
  Pasal Islam you belajar dulu dgn mendalam, kemudian itu baru ajar saya. Termasuklah ajarlah saya mengenai larangan Islam mengenai cakap mencarut. Boleh sdr mengajar saya mengenai ayat-ayat al-Quran yang melarang kita dpd melekeh-lekehkan ayat-ayat Allah?

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 17. Assalamua’lakum dawai koko+. nie sekadar pandangan jgan amik hati k. kerusijati berdiskusi ngan anda atas dasar ilmu, didatangkan dgn dalil2. ttp hang cuma menggunakan emosi utk menjawab hujah2 kerusijati, bahkan sampai mencarut, secara langsung anda menunjukkan yg anda tidak mempunyai akhlak sebagai orang muslim. secara jujur sy tidak mampu nak berhujah ngan kerusijati atas kurangnya ilmu di dada. nama dia pon kerusijati, mmg benda jati nie susah nak robek atau lemahkan,,,:) yg paling saya kesalkan ada mengatakan orang kafir yg anda jumpa lebih islam drpada muslim di sini. adakah muslim yg anda bandingkan ngan orang kafir tu betol2 orang muslim? kafir tetap kafir, mana ada kafir ttp islam..

 18. Not really lah….Aimie Badzul,
  Apa yang saya nampak Kerusa jati nak tunjuk dia adalah lebih Islam dari semua orang.

  Kunun nya hujah hujah dia ayat ALLAH, bukan pendapat sendiri…
  sedangkan dia sendiri banyak muat pendapat Saiyyid Qutb juga merupakan hanya manusia biasa.

  Kerusi jati,
  Saudara mengkafirkan semua orang yang tak dapat menerima AL Quran tafsiran diri sendiri..mengkafirkan semua orang yang tak sokong pendapat Ulama yang dia sokong.

  oh..what a crap!!

  Sedangkan ALLAH SAW sendiri pun sering mengingatkan hakikat had had dan kelemahan kita manusia. Dengan setiap hukum dan perintah NYA …di sebutkan juga sifat Maha Pemaaf dan Sifat Maha pengampunnya atas kelalaian dan kelemahan kita ini.

  Dimana setiap solat kita bertahiyat dua kali dan Persaksian ke atas KeEsaan ALLAh dan Kerasulan Muhammad… 5 times a day.

 19. Salam Sdr Aimi Baidzul,

  Terima kasih kerana komen sdr yang bernas, adil dan jujur. Mengenai komen daripada Hero Tamil, saya menjemput pandangan-pandangan daripada para pembaca yang budiman. Kemudian mungkin saya juga akan buat komen lagi demi agama dan umat Islam sekelian.

  Tidak ketinggalan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dawai Koko dan Hero Tamil yang tidak putus-putus memberi berbagai-bagai komen yang berguna. Mudah-mudahan blogg ini semakin aktif.

  Hei Dawai Koko! Sampah di sini masih banyak lagi ni. Boleh tolong tak? Gurau je.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 20. woi kerusi jangan spam lah…ko tulis panjang2 ingt kitaorg ada masa bnyk sgt ke nk baca semua ni?ni sudut komen bukan artikel lh bodoh..

 21. DAULAT TUANKU
  Mengikut Perkara 39 Perlembagaan Malaysia, Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu kita adalah BERHALA-BERHALA kerana mereka mempunyai DAULAT, iaitu kuasa dan hak untuk memerintah ke atas seluruh umat manusa. Justeru DAULAT TUANKU adalah syirik.

  Firman Allah : Nisa 53
  Atau adakah bagi mereka bahagian daripada kerajaan (pemerintahan) ? Kalaupun ada, mereka tidak akan sedikitpun memberi kebajikan kepada manusia.

  Firman Allah: an-Nisa 60
  Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

  Di dalam ayat-ayat di atas ini, Allah menetapkan bahawa manusia tidak mempunyai DAULAT dan oleh itu Raja-Raja Melayu kita yang mempunya DAULAT dan berkuasa untuk membuat undang-undang adalah BERHALA-BERHALA. Ayat-ayat al-Quran ini juga menjelaskan bahawa DAULAT TUANKU adalah syirik dan kufur.

  Allah menetapkan bahawa Dia adalah RAJA yang sebenar dan manusia sekali-kali tidak boleh menjadi Raja :

  Firma Allah : al-Mukminun 116
  Maha Suci Allah Raja yang sebenar.Tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Arasy yang mulia.

  Allah adalah Raja yang sebenar yang mempunyai DAULAT dan manusia sekali-kal tidak boleh menjadi Raja. Apabila Raja-Raja Melayu dilantik sebagai Raja-Raja, dan mereka mempunyai DAULAT, itu adalah syirik dan kufur.

  Allah menetapkan bahawa DAULAT adalah HAK Allah sahaja :

  Firman Allah: al-Mulk 1
  Maha Berkat Tuhan yang mempunyai kedaulatan dan memanglah Dia berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu.

  Firman Allah: al-Furqan 2
  Tuhan yang mempunyai kedaulatan di langit dan di bumi … serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam kedaulatan-Nya.

  Firman Allah: al-Kahfi 110
  Tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.

  Firman Allah: al-Imran 26,
  Katakanlah (Wahai Muhammad): Wahai Allah yang mempunyai kedaulatan! Engkau memberi kedaulatan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kedaulatan dari sesiapa yang Engkau kehendaki.

  Firman Allah: al-A’raf 54
  Kepunyaan Allahlah segala kejadian, kepunyaan Allahlah segala kedaulatan .

  Firman Allah: al-Mukmin 16
  (Allah berfirman): “Siapa yang menguasai kerajaan pada hari ini?” Allah menjawab: “Dikuasai oleh Allah yang Maha Esa”.

  Firman Allah: al-Mukminun 88
  Tanyakanlah: “Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu?

  Firman Allah: al-Ghafir 12
  Pemerintahan itu terserah kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

  Di dalam ayat-ayat di atas ini Allah menetapkan bahawa DAULAT adalah hak Allah sahaja. Manusia seperti Raja-Raja Melayu kita tidak ada DAULAT. Oleh itu, DAULAT yang dimiliki Raja-Raja kita sekarang adalah syirik dan kufur.

  Allahlah yang menetapkan bahawa Raja-Raja Melayu kita yang BERDAULAT adalah BERHALA-BERHALA :

  Firman Allah :al-Azhab 36
  Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan – apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara – membuat pilihan sendiri mengenai urusan mereka , dan barangsiapa yang menderhaka kepada Allah dan rasul-Nya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata.

  Ayat di atas ini menyatakan bahawa kita hendaklah akur dan terima bahawa Raja-Raja Melayu kita yang mempunyai DAULAT adalah BERHALA-BERHALA kerana itu adalah KETETAPAN daripada Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang enggan untuk mengakui bahawa Raja-Raja Melayu kita adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur, dia adalah KAFIR kerana dia enggan untuk menerima KETETAPAN daripada Allah dan Rasul-Nya.

  Apa yang kita nak buat dengan Raja-Raja Melayu kita ini?

  Firman Allah : al-Mumtahanah 4
  “Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”

  Firman Allah: an-Nisa 60
  Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

  Allah memerintahkan kita supaya melakukan TAKFIR ke atas Raja-Raja Melayu kita, iaitu kita hendaklah akui dan isytharkan bahawa mereka (Raja-Raja Melayu) ini adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur, serentak dengan ini juga kita diperintahkan Allah supaya mengingkari dan menentang BERHALA-BERHALA (Raja-Raja Melayu) agar seluruh mereka ini terusir daripada takhta-takhta mereka, dan selepas itu kita hendaklah menggantikan BERHALA-BERHALA ini dengan para pemerintah Islam.

  Allah memerintahkan kita supaya sebarkan segala ilmu daripada Allah dan segala perintah-Nya ke atas kita:

  Firman Allah: al-Hijr 94
  Isytiharkanlah secara terbuka apa yang telah diperintahkan kamu dan jauhi orang-orang musyrik.

  Firman Allah: Asy-Syuara’ 214
  Dan peringatilah keluargamu yang hampir.

  Firman Allah: Al-Maidah 67
  Wahai Nabi! Isytiharkanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Sekiranya kamu tidak melakukannya, kamu tidak menyampaikan risalah.

  Sampaikanlah kepada seluruh umat Islam sekelian bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah BERHALA-BERHALA yang syirik dan kufur. Sebarkanlah perintah Allah supaya kita mengingkari dan menentang BERHALA-BERHALA ini sehingga mereka kesemuanya terusir daripada takhta-takhta mereka, dan selepas itu mereka ini hendaklah digantikan dengan para pemerintah Islam.

You are part of people on the street. My opinion might not as good as yours. Come, please share your thoughts with us!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s