Kalimah “Allah”: Dari Sudut Linguistik dan Implikasinya (Bahagian 1)


Pendahuluan

Isu kalimah “Allah” ini sesungguhnya telah berlarut berminggu lamanya dengan diselangi insiden-insiden yang menunjukkan betapa dengan kurangnya pemahaman dan penghayatan agama (baik sudut Islam mahupun Kristian dalam hal ini). Setahu saya, mana-mana agama tidak menggalakkan kekerasan dan permusuhan.

Pada pandangan saya, isu ini hanya disebabkan kurangnya pemahaman akan implikasi satu perkataan mudah iaitu “Allah”. Dan dalam perbincangan dan perdebatan yang agak terbuka di laman-laman blog, baik yang menyokong mahupun menentang penggunaan kalimah “Allah”, kebanyakan berkisar dari terjemahan terus God adalah Tuhan sehinggalah penggunaan ayat-ayat Al-Quran (malah Bible sekali).

Seharusnya, isu ini harus dilihat dari sudut bahasa dan motif disebalik terjemahan mahu dilakukan sedemikian rupa, bukan dari konteks politik mahupun mempersoalkan kepercayaan dan keimanan agama masing-masing.

Untuk itu, OnDaStreet merasakan nukilan-nukilan satD yang kebanyakannya santai berbahasa Inggeris wajar dibaca dan dinilai untuk pemahaman akan rasional disebalik terjemahan “God” kepada “Allah”. Saya akan mengolah semula beberapa nukilannya dalam Bahasa Malaysia mengikut kesesuaian untuk bacaan dan rujukan umum.

Artikel 1 – The Leijdecker’ s Original Sin: Allah in “Malay” Bibles

Saya sememangnya tidak mahu melibatkan diri dalam perdebatan dan perbincangan dari sudut bahasa. Ini kerana saya tidak boleh merujuk kepada sumber utama yang hidup pada masa Bible diterjemahkan ke Bahasa Malaysia/Indonesia, mahupun mereka yang mampu memberikan bukti sebenar “Allah” telah mula digunakan sebagai kata ganti nama biasa bagi “Tuhan” dalam bahasa tempatan, bukannya nama khas bagi Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Islam, selain daripada merujuk kepada Bible yang diterjemah daripada Bible versi Sir Francis Bacon. Perlu diingatkan juga bahawa Bible yang ada pada hari ini tidak ditulis oleh mereka yang hidup pada waktu Nabi Isa a.s. diturunkan.

Mari kita imbas semula punca permasalahan isu kalimah ini di Malaysia…

Penggunaan kalimah Allah dalam Bible di Malaysia.. bila ianya bermula?

Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita mulakan dengan kalimah “Allah” yang dari sudut Bahasa Arab, bukan Bahasa Malaysia…

Adakah “Allah” kalimah yang menggambarkan tuhan dalam bahasa arab?

Ilaah” bermaksud Tuhan dalam Bahasa Arab dan ianya bukan sekadar Tuhan, tetapi juga Tuhan yang disembah. Ini berbeza dengan “Raab” yang bermaksud Tuhan yang menciptakan, memberi dan lain-lain lagi. Inilah sebabnya, jika kita bertanya kepada penganut Kristian berbangsa Arab, “Siapa yang menciptakan langit dan bumi?”, mereka akan menjawab “Allah”, akan tetapi apabila ditanya siapa yang disembah, jawapan akan menjadi berbeza.

Sesetengah mungkin berkata kalimah “Allah” terdiri daripada dua perkataan, iaitu “Al” dan “Ilaah”, yang membawa maksud “Tuhan Yang Esa”. Adakah “Allah” nama biasa atau nama khas (contohnya nama anda sendiri)?

Kalimah “Allah”, menurut beberapa kamus bahasa arab, bermaksud “Sesuatu yang memiliki segala ciri kesempurnaan”, contohnya “Yang memiliki segala kesempurnaan dalam apa jua cara dan bentuk dan memiliki yang terbaik dan kualiti yang melampaui batas”.

Ini disokong oleh

– ayat 110 Surah Al-Israa, (yang bermaksud):

Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama ” Allah” atau nama “Ar-Rahman”, yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia”. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.”

– ayat 8 Surah Taha (yang bermaksud):

“Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah segala nama yang baik.”

– ayat 180 Surah Al-A’raaf (yang bermaksud):

“Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.”

Berbeza dengan pendapat popular tersebut, kalimah “Allah” seakan bukan gabungan kedua perkataan tersebut.

Jika ya, ekspresi “Ya Allah” secara tatabahasanya kurang tepat kerana dari sudut bahasa arab, apabila memanggil nama dengan “Ya” dan diikuti dengan “Yang” (atau bahasa inggerisnya “the” mengikut kesesuaian konteks bahasa inggeris dan Bahasa Malaysia), Al (iaitu seumpama satu gelaran) harus digugurkan daripada nama gelaran/panggilan. Sebagai contoh, kita tidak menyebut “Ya Ar-Rabb” tetapi sebutan yang betul adalah “Ya Rabb”. Maka, jika kalimah “Allah” adalah gabungan “Al” dan “Ilaah”, maka boleh dikatakan “Ya Allah” sebagaimana yang kita ucapkan.

(Nota ODS: Agak sukar untuk menterjemah dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia bagi perenggan di atas kerana jika dibaca dari sudut Bahasa Malaysia, seolah tiada isu.. mungkin kerana kelemahan saya)

Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari ugama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana sesungguhnya Allah maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Surah Al-Maidah, ayat 3

Menurut terjemahan Bahasa Inggeris-Arab oleh Lane (yang berpandukan kamus klasik Bahasa Arab), di bawah kalimah “Allah”, sementara banyak menyebut  sebutan yang betul.: Allah… adalah nama yang bersesuaian dengan Yang Wujud dan memiliki segala kesempurnaan, yang melambangkan Tuhan Yang Satu.. “Al” itu tidak terpisah, tidak juga disambungkan dari…

Makanya, kalimah “Allah” adalah nama khusus, tidak bersambung dari sesuatu , tidak terpisah juga dari sesuatu. Perkataan “Al Ilaah” (Tuhan Yang Satu) adalah perkataan yang berbeza.

Ini menurut sumber dari Allah the Unique Name for God, Muslim.Org.

Bagi pembaca yang kurang pemahaman Bahasa Arabnya, bagaimana kita mengucapkan kalimah shahadah?

Ashadualla Ilaah Haillalah ……. betul ………BUKAN Ashadualla Allah Haillalah……….

Terang? Jelas? OK.. mari kita sambung..

Sekarang, mari kita “kembara” ke negara yang mempunyai bilangan pulau yang banyak – Indonesia. Untuk makluman pembaca (yang mungkin ingat ingat lupa), Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, yang mana pada masa tersebut, penjajahan bukan hanya kerana perdagangan, tetapi juga penyebaran agama yang dianuti oleh penjajah berkenaan.

Mari kita lihat kalimah “Allah” dalam Bahasa Indonesia:

“Allah : Nama Tuhan dl bahasa Arab” [th e name of God in Arabic] (Kamus Besar Bahasa Indonesia, iaitu kamus rasmi kerajaan Indonesia).

“Allah : Keberadaan Tertinggi dalam agama Islam ” [The Highest Being in the Islamic religion] (Kamus Teologi Inggris -Indonesia oleh Henk ten Napel).

“Allah :tuhan bagi umat islam ” [the god for the people of Islam ] (Kamus Lengkap Inggris -Indonesia/Indonesia-Inggris Plus Idiom ).

“Allah : nama tuhan orang muslim ” [the name of the muslim’s god] (Kamus Inggriss -Indonesia/Indonesia-Inggris)

Jadi, bagaimanakah kekeliruan ini mula timbul. Sukar digambarkan bagaimana satu perkataan begitu banyak maksud dan makna kepada 90% jumlah penduduk dan berbeza bagi 8% yang lain untuk negara Indonesia…

Bagaimana sekarang “Ms Confident”???

Ini bukan sahaja mengelirukan, malah sesuatu yang salah untuk penterjemah untuk menjadikan perkataan tersebut mempunyai maksud lain.

Siapakah penterjemah tersebut???

Mari kita lihat dari mana mereka ini belajar bahasa ini. (Antara perkara penting yang ternukil di artikel satD adalah):

“…. Minat terhadap pengkajian dunia Asia Tenggara di Belanda berhubung kait dengan ekonomi, agama dan fungsi politik oleh Belanda di Asia Tenggara. Ianya bukan satu kebetulan dimana kajian pertama ditulis oleh Frederick de Houtman, yang menyertai saudaranya, Cornelis, dalam pengembaraan kedua ke rantau ini dalam tahun 1598. Frederick kemudiannya ditahan oleh Acheh dan menjalani hukuman 2 tahun di mahkamah Sultan Acheh. Dia menggunakan masa ini untuk mengkaji bintang di Selatan Hemisfera dan juga Bahasa Melayu, dua perkara penting untuk pelayar dan pedagang Belanda di Asia Tenggara. Penguasaan tatabahasa dan perkataan menjadi asas untuk pengkajian bahasa ini untuk generasi yang seterusnya.

“… Secara luarannya, VOC berminat dengan bahasa melayu bukan sahaja kerana ia berfungsi sebagai perantaraan untuk perdagangan, tetapi juga untuk diadaptasikan untuk penyebaran agama Kristian, terutama sekali di Moluccas. Dalam kategori ini, terdapat beberapa pendakwah dari Belanda menerbitkan kamus bahasa melayu, sebahagian sebagai persediaan terjemahan Bible ke Bahasa Melayu. Melchior Leijdecker, penterjemah Bible juga menerbitkan kamus yang tebal; dan G.H Werndly menghasilkan terbitan untuk tatabahasa yang mengandungi kajian tentang kesusasteraan Bahasa Melayu.

Sumber: The role of Bijdragen in Dutch Indonesian studies A.TEUUW

Pasti pembaca telahpun membaca petikan-petikan di atas. Ingin bertanya.. jika Frederick ditahan di Acheh selama 2 tahun dan menghabiskan masanya di Acheh, apakah pada waktu itu penduduk Acheh menganuti Kristian? Bukankah Acheh juga dikenali sebagai Serambi Makkah? Apakah agaknya panggilan nama tuhan oleh orang Acheh?

Dan jika hasil kerja Frederick menjadi asas kajian untuk generasi yang akan datang, pastinya banyak dipengaruhi oleh Islam.

Sebelum kita ke perkara berkaitan dengan Leijdecker, mari kita lihat kronologi terjemahan Al-Kitab.

satD cuba mencari rujukan bebas yang lain selain daripada bergantung kepada versi yang diberi oleh Lembaga Al-Kitab. Yang menariknya dalam pencarian ini ialah satD akan merujuk kepada dokumen yang ditulis oleh penganut Kristian yang sudi berkongsi dengan kita akan kebenaran…

Berikut adalah hasi pencarian:

 1. Dua Bible yang dihasilkan oleh Lembaga Al-Kitab adalah terjemahan yang paling korup dalam kebanyakan terjemahan Bible ke dalam bahasa lain.
 2. Salah satu yang nyata memebimbangkan adalah penggunaan istilah Islam yang tidak sesuai. Saya tidak memaksudkan dengan perkataan arab yang telah menjadi sebahagian daripada Bahasa Indonesia dan betul betul penggunaannya, dan pada saya tiada masalah.Cuma, yang merisaukan adalah penyalahgunaan istilah Islam seolah-olah menunjukkan umat Islam terbabit dalam penterjemahan tersebut.
 3. Dalam tahun 1731, terjemahan pertama Bible ke Bahasa Melayu/Indonesia dilakukan oleh Dr. Melchior Leijdecker……. Dialah orang pertama yang menterjemahkan God kepada Allah, Robert Hutchens dan J.McGinnis kemudiannya mendapati lebih kurang 10,000 perkataan dalam terjemahan Liejdecker’s yang tidak menepati paras biasa perbendahraan kata Bahasa Melayu pada ketika itu., Kamus Bahasa Melayu; pada masa itu kebanyakannya dalam Baahasa Arab dan Persia

Para pembaca boleh membaca satu bahan yang menarik – A Sharp Two Edge Sword for Indonesia oleh Dr Louis A Turk Missionary Baptist Church.

Jika anda telah membacanya, jelas apabila dia menyatakan:

sekumpulan Gereja di Indonesia mengubah perkataan Allah kepada Yahweh didalam kitab Bible terbitan Lembaga Al-Kitab Indonesia, dan Lembaga Al-Kitab membawa mereka ini ke mahkamah dan memenangi kes tersebut dengan alasan hakcipta terpelihara. Polis kemudiannya merampas Bible yang diguna oleh gereja-gereja tersebut….

Huh? Hanya dengan hakcipta terpelihara sahaja boleh menang kes?

Susulan selepas itu,  Preacher Yeremiah Leonard kemudiannya membawa Lembaga Al-Kitab Indonesia ke mahkamah atas dakwaan mengelirukan penganut kristian Indonesia yang  Yahweh adalah Allah……dia kalah dalam dalam kes tersebut kerana cuma institusi sahaja yang boleh menyaman Gereja, dan tidak individu. Jika anda mahu membaca prosiding mahkamah tersebut, bolehlah membacanya di sini, sini dan sini.

Agak menghairankan apabila saksinya yang pakar, Rev Yakub Sulistyo yang memberikan keterangan Tuhan bagi Kristian adalah Yahweh, bukannya Allah mengikut Bible yang asli dianggap “Sesat” dan ditendang keluar daripada Indonesia Bethel Church.

Amat mengelirukan…

Apapun, Yang Dipertuan Agong telah bertitah………Article 3.1 “keamanan dan harmoni” adalah penting

Kepada saudara muslimku, marilah kita lakukan apa yang Munshi Abdullah tidak mampu lakukan pada1832…

Nukilan OnDaStreet: Harapnya mesej asal artikel satD ini sampai kepada pembaca. Artikel-artikel seterusnya akan disiarkan kemudian dan diharapkan terjemahan ke Bahasa Malaysia ini (yang diolah kepada lebih formal untuk rujukan) boleh digunapakai.

Terjemahan ayat Al-Quran diambil daripada laman web UIA ini.

Terima kasih.

Advertisements

10 thoughts on “Kalimah “Allah”: Dari Sudut Linguistik dan Implikasinya (Bahagian 1)

 1. Macho!!!!!!!! Never knew I cud b politely translated

  felt like watching spacecopgaban

  may allah bless u bro ODS

  ODS: Just trying my best la bro. The points and message in your article needed to be delievered to mass user of Bahasa Malaysia.

  Thank you for your comment and compliment. 🙂

 2. ODS, you wise man, congrats bro. i think u are eligible enough to put your name as one of our portal columnist in newspaper or something. should give a try man.

  ODS: Saya sekadar menterjemah artikel ini.. kreditnya harus diberikan kepada satD kerana dia yang mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Saya cuma mengolah kepada Bahasa Malaysia untuk pembaca yang selesa membaca dalam Bahasa Malaysia. Itu sahaja. 🙂

 3. ENGLISH VERSION

  arah,
  Thank you for the video clips.

  However, you should have realised that these articles are written in context of language and history of use of language in Malaysia (and partly Indonesia)that was brought up by some. These articles are merely in response to such comments and thoughts.

  Understanding Arabic and Al-Quran of course is one of the solutions but we need also to understand how social structure in Malaysia works.

  You, sir, have a good grasp and with His permission, able to get proper education. However, it is unfortunate that you are unable to understand for those who are unfortunate.

  Don’t you think that those who made arson attacks on churches (what more the alleged are muslims) don’t have the same level of knowledge as you are? Are they are as fortunate as you are, sir?

  Let’s assume that those who do not have deep knowledge as you are.. should they considered weaker than you are? And if they are weak, should not we help them? Protect them?

  For all the comments that have been given by you.. I have to say… you are very good in terms of knowing and studying Islam and Al-Quran for your ownself, but failed to understand others that is not at your level.

  You don’t understand the social structure of Malaysia and blind to see from a perspective of trying to help the weak.

  Thank you.

  VERSI BAHASA MALAYSIA

  arah,
  Terima kasih atas video klip.

  Namun, anda harus sedari yang artikel-artikel ini ditulis dari sudut bahasa dan sejarah penggunaan bahasa di Malaysia (dan sebahagian lagi di Indonesia)yang digunakan oleh sesetengah. Artikel-artikel ini juga adalah sebagai reaksi kepada mereka yang menggunakan hujah-hujah dari sudut bahasa.

  Mempelajari Bahasa Arab dan memahami Al-Quran dengan lebih mendalam adalah salah satu usaha untuk menyelesaikan kekusutan kini. Akan tetapi, kita juga harus menyedari bagaimana struktur sosial di Malaysia.

  Anda, arah, mempunyai asas yang kukuh dan punya peluang untuk belajar dengan baik dengan izinNya. Namun, agak menyedihkan anda tidak mampu untuk memahami mereka yang kurang bernasib baik.

  Tidakkan anda fikir yang mengebom gereja itu (tambahan pula yang tertuduh adalah muslim)tidak mempunyai ilmu setinggi anda? Adakah mereka bernasib baik seperti anda?

  Mari kita anggap mereka ini tidak mempunyai ilmu setinggi anda.. bukankah mereka boleh dianggap lemah daripada anda? Dan jika mereka lemah, bukankah kita harus membantu mereka? Mempertahankan mereka?

  Daripada kesemua komen yang anda telah berikan, saya boleh beranggapan yang anda amat bagus dalam mempelajari ilmu agama dan Al-Quran untuk diri sendiri, tetapi gagal dalam memahami mereka yang tidak sama taraf dengan anda.

  Anda tidak memahami struktur sosial di Malaysia dan buta akan melihat dari perspektif membantu yang lemah.

  Terima kasih.

 4. Apakah maksud gempa bumi yang berlaku di Sabah dan Sarawak yang berlaku beberapa minggu lepas, walaupun tidak berapa kuat namun jika diperhatikan ianya berlaku di negeri yang menggunakan kalimah “Allah” di dalam kitab bible.

  http://www.supsrwk.gov.my/berita_details.php?id=18

  http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0207&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_05.htm

  Adakah ianya akan berlaku dengan lebih kuat seperti yang berlaku di Indonesia yang membenarkan kalimah “Allah” diguna kan sesuka hati dan membenarkan perkahwinan di antara muslim dan kristian. Jika begitu adakah gempa bumi yang kuat akan melanda Sabah/Sarawak apabila kalimah “Allah” digunakan oleh orang kristian dan juga perkahwinan di antara muslim dan kristian dibenarkan dan tidak di ambil kisah oleh penduduknya.

  http://paneh.blogspot.com/2010/01/aku-mubaligh-kristian.html

  ODS: Wallahualam.. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.. anggaplah ianya sebagai peringatan kepada kita agar lebih bertaqwa kepadaNya.

 5. My dear ODS

  Sebagaimana yang selalu saya katakan, kita gagal memilih pemimpin yang memimpin ke arah ketakwaan. Harap dapat membuat kajian, apa yang kita pelajari berpuluh tahun di Sekolah dan Universiti telah berjaya melahirkan mereka yang beriman atau perasuah, mat rempit dan penzina yang terus melakukan dosa dosa besar?

  Semuga terus belajar dan berubah dari segala kegagalan.

  Would you convert to Islam?
  NO HOLDS BARRED
  Thursday, 11 February 2010

  Islam suffers from a serious image problem. And the problem is the Muslims themselves. But this can never be resolved because the Muslims are suffering from a denial syndrome. And until they break out of this denial syndrome then expect Islam to forever be regarded as a pariah religion by those from the civilised societies.

  NO HOLDS BARRED

  Raja Petra Kamarudin

  Tun Dr Mahathir: People still critical of Malay Muslims

  The Muslim community should be more active in projecting the true Islamic teachings to the non-Muslims in the country by practising the true teachings of the religion.

  Former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad said the Muslims should review deeply the Islamic teachings as stated in the Al-Quran, the true traditions of Prophet Muhammad (hadis) and must practise the true Islamic teachings so that the religion would be perceived to be dynamic and holy.

  “In order to give such a picture, it is most important that the Muslims themselves demonstrate the culture propagated by Islam. At times, we find that the Muslims themselves behave in a manner that tarnishes the Islamic religion,” he said in his speech at the 50th anniversary of Perkim 2010/1431 at the Federal territory Mosque, here last night.

  In fact, he said there were still much criticisms and slanders against the Muslims especially the Malay Muslims.

  “We are frequently branded as a religion of terrorism. In fact, there are people who accuse that the Prophet Muhammad (pbuh) was a terrorist leader. Our image is very bad currently,” he said. – Malaysian Digest

  ********************************************

  I have constantly said the same thing as what Tun Dr Mahathir Mohamad said. I have even quoted famous scholars from the West, such as those in the US and the UK.

  “Islam is a beautiful religion,” said one. “It is Muslims who are ugly”.

  “I love Islam,” said another. “But I hate Muslims.”

  “If you want to find good Muslims,” said yet another. “You have to go to the Christian countries.” For those who do not quite get this one, it means the Christians do what Islam says we must do (except for accepting Prophet Muhammad as the last Prophet, of course) while Muslims do not.

  And the list of quotes go on and on.

  I have my own quote, which would never be entered into the book of famous quotes. And that is if I were NOT born a Muslim and I study the conduct of Muslims to ponder on whether I should become a Muslim, the conduct of Muslims would never attract me to Islam.

  That is the most unfortunate truth. Logic would tell me that the fruit of a poisonous tree would be poison. How, therefore, could a good religion breed bad people? Surely a good religion would breed good people. If the followers of a certain religion are bad then surely there must be something wrong with that religion.

  Anyone who has never studied Islam in depth or is a practitioner of Islam would be forgiven for thinking that way. If you know very little about Islam then you would certainly come to that conclusion. If Muslims are bad then surely this must reflect on Islam. How can a good religion turn out bad people?

  Only when you know Islam would you be aware that most Muslims do the opposite of what Islam says. They are bad not because Islam is bad. They are bad because they are bad Muslims. They violate everything that Islam stands for.

  No, I am not trying to be a Muslim apologist. I am not trying to apologise for the conduct of Muslims or trying to propagate Islam. I am not trying to convince you that Islam is good or begging you to not judge Islam by the conduct of the Muslims. I am beyond that already.

  For decades I have been preaching that Muslims are Islam’s worst enemies. I have repeated that statement over and over again. I no longer want to argue this point.

  Muslims, in particular Malay Muslims, are going to take this article with antagonism. Muslims, Malays included, have a very low tolerance level for criticism. To criticise Muslims tantamount to criticising Islam, argue these people. And criticising Islam means you are insulting the religion. And the punishment for this ‘crime’ is violence.

  That is how Muslims rationalise things.

  I have lost many friends these last few years since I have been writing about Islam. Of course, my credentials have been put to question. Who am I to write about Islam? Which Islamic university did I go to? What are my qualifications? Do I have a certificate to preach Islam?

  People who were once very close to me now consider me the enemy. Those who I once spent endless hours with to discuss Islam now no longer want to have anything to do with me. They even celebrated my ISA detention in September 2008 for what the government alleged was my crime for ‘insulting Islam’.

  Anyway, now Dr Mahathir has echoed what I have been saying for so long. Okay, maybe Dr Mahathir is not so abrasive in his language and does not use the ‘colourful’ words that I use. But the message is the same. The Muslims, in particular the Malays, are giving Islam a bad name. The conduct of the Muslims, Malays included, violates Islam teachings and does not reflect true Islam.

  Do I really need to offer examples to support this view? Do I need to remind you that corruption is most rampant amongst the Malays? Do I need to remind you that half the Malays support Malay supremacy or Ketuanan Melayu, which is haram in Islam? Do I need to remind you that most police officers are Malays and that the ex-IGP himself personally told me that if they wanted to clean out the police force then 99% of the police would have to be sacked? And I am not yet even touching on extrajudicial killings, deaths under detention, police brutality, and whatnot, which involve Malays with some Indian ‘contribution’.

  No, let’s not go into the endless list of examples to highlight the misconduct of Muslims to prove that they violate Islam teachings every step of the way. Those few examples I mentioned are enough to demonstrate what I am talking about.

  Muslims are the worst example of what Islam is all about. They actually put shame to the religion. If you were to judge the religion by the conduct of its followers and if you hardly had any knowledge of what the religion teaches then you would form the opinion that Islam is a religion of Satan.

  This is the sad fact and a fact that cannot be denied. And the faster Muslims accept this instead of whacking those who criticise Muslims and label them as enemies of Islam the faster will Islam’s image problem be solved.

  I have always said this and I shall say it again. Islam suffers from a serious image problem. And the problem is the Muslims themselves. But this can never be resolved because the Muslims are suffering from a denial syndrome. And until they break out of this denial syndrome then expect Islam to forever be regarded as a pariah religion by those from the civilised societies.

  1. arah,
   What this have got to do with allowing non-muslim in Malaysia to use “Allah” with what Raja Petra is saying? And by the way, which muslim are you based on this comment? Do you agree what have been written?

   As for me, I am certain I am not… Alhamdulillah I am not what has been written in the above comment.. and from where I am coming from, there are a lot of bumi muslims that is applying what have been taught in Islam..

   By the way.. how do find RPK? A trustworthy guy???

You are part of people on the street. My opinion might not as good as yours. Come, please share your thoughts with us!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s